En toen was de moderne, Hollandse Gestapo een feit

Het is een bericht op officielebekendmakingen.nl. Geen woord in de media – de wetswijziging wordt er geruisloos doorheen gehaald. Vanaf 1 september 2014 krijgen ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (onze eigen Deportatiedienst) de bevoegdheid om vluchtelingen in vreemdelingendetentie te plaatsen. Zonder rechter, zonder hulpofficier van justitie. En daarmee is de genadeloze opsluit- en deportatiemachine een eigen Gestapo rijker.

Wat verandert er precies? Tot nu toe moest er een hulpofficier van justitie van politie of marechaussee aan te pas komen om een ongedocumenteerde vluchteling in detentie te plaatsen. Dat hoeft niet meer. Om ‘bewaring effectiever te maken’ (broodnodig, per slot van rekening is het een miljardenbusiness) mogen voortaan ‘daartoe aangewezen’ ambtenaren van de gehate en gevreesde Dienst Terugkeer en Vertrek dat ook. Waar een hulpofficier van justitie nog een opleiding heeft moeten volgen om te kunnen beoordelen of een plaatsing in detentie ‘rechtmatig’ is, hoeven die DT&V ambtenaren dat niet. Want, zo zegt de brief van Fred Vluchtelingenjager Teeven, om de waarborgen te garanderen is het voldoende als de ambtenaren ‘op een andere wijze’ voldoende kennis hebben opgedaan om te kunnen toetsen of dat mogelijk is.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Dhjana