Elektrische auto leidt tot meer autogebruik en meer vervuiling

In een VN-rapport waarschuwen experts voor de perverse gevolgen van groene technologie. Positieve impact blijkt er alleen te zijn als de mens bijvoorbeeld evenveel rijdt met de elektrische wagen als voorheen. In de praktijk gaan mensen nieuwe ‘groene’ technologie tot 30 procent meer gebruiken ‘omdat het zuiver is’. Zo gaat de netto positieve milieu-impact van deze technologie verloren en dreigt zelfs meer vervuiling dan voorheen.

Het VN-Milieuprogramma UNEP vroeg een groep experts in het beheer van natuurlijke hulpbronnen om de voordelen en risico’ s te onderzoeken van 8 technologieën in gebouwen, industrie en transport: verlichting (onder meer ledverlichting), isolatie, energiebeheer en ICT in gebouwen, koperproductie en waterkrachtkoppeling in de industrie, en passagiers- en vrachtvoer in de transportsector (onder meer de elektrische auto).

Deze experts kregen de opdracht de volledige levenscyclus van al deze technologieën nader onderzoeken. Ze vergeleken de invloed van deze technologieën op twee scenario’s: een waarbij de wereldwijde temperatuur met 6 graden stijgt (in vergelijking met het pre-industriële tijdperk) en een waarbij de temperatuurstijging tot 2 graden wordt beperkt, wat de doelstelling is van het Klimaatakkoord COP21 van december 2015 in Parijs.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be