Eis asiel voor Afghaanse tolken!

In de NRC stond het verhaal over Ahmadzai, een Afghaanse tolk werkzaam voor de Nederlandse legermissie indertijd. Hij krijgt geen asiel op grond van het feit dat hij reeds in Noorwegen asiel heeft aangevraagd. Daar is zijn verzoek afgewezen, omdat hij niet voor Noorwegen werkzaam was, maar voor Nederland. In Nederland is, in tegenstelling tot Noorwegen, geen regeling voor tolken die werkzaam zijn geweest tijdens de internationale ‘missie’. Dit betekent dat hij terug moet naar Afghanistan. Daar heeft hij weinig goeds te verwachten. Lees hierover in het NRC.
Eis ook asiel voor de Afghaanse tolken!
Teken dan de petitie en vertel het verder. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Dhjana