Eigenlijk hadden ze Perdiep Ramesar allemaal wel door

Wonderlijk, hoevelen zich nog het rad voor ogen gedraaid wensen te zien dat er “kwaliteitskranten” zijn in Nederland – hoewel het al boekdelen spreekt dat stukjes die anders gewoon in kranten zouden hebben gestaan, of liever dat niet eens – wat moet ik met de opinietjes van Femke Halsema? – nu in zoiets als De Correspondent geloosd worden?

Het verval is ergens in de jaren negentig ingezet, toen de ideologische consensus was dat “wij” in de beste aller werelden leefden. En degenen die dit niet vonden konden verdacht gemaakt worden, of belachelijk, of beide. De aanslagen in New York 2001 waren het sluitstuk van de gelijkschakeling voor propagandadoeleinden, niet een begin- of keerpunt. Het is al jaren en jaren voorbij.

Perdiep Ramesar was een van de vele ideologische praatjesmakers die hun gang konden gaan in de Nederlandse pers. Zijn opinietjes werden als verslaggeverswerk gepresenteerd, ook dat was eigenlijk niet meer uitzonderlijk. Meestal gebeurt dit ten aanzien van “het buitenland”, maar zo kun je de Haagse Schilderswijk natuurlijk ook afschilderen. En het werkt waarschijnlijk twee kanten op: eerst kon zijn geklets triomfantelijk gepresenteerd worden als “zie je wel, iemand ‘van kleur’ zegt het ook.” (“Van kleur”, dat kan er ook nog wel bij, dat soort taalvervuiling.)
Vervolgens is het altijd gemakkelijk om juist iemand met een tint achteraf af te vallen, zoals verzetsstrijdster na de bezetting Drayer inmiddels doet. Zijn er meer draaihalzen voorradig?
Houd ze in de gaten, de komende dagen.

Dit is Martin Sommer van de Volkskrant:

Een week geleden stond in Trouw een groot artikel over de sharia-driehoek in de Haagse Schilderswijk. Daar worden niet-moslims getreiterd en geïntimideerd. Het was een degelijk stuk, de journalist had er twee maanden rondgelopen. Dinsdag ging Geert Wilders er demonstratief naar toe en meteen ging de discussie over Wilders, omdat hij niemand had aangesproken. En donderdag mocht PvdA-senator Adri Duivesteijn op de voorpagina van Trouw een goedmakertje plegen met zijn standpunt dat ‘zijn’ Schilderswijk weer werd gestigmatiseerd.

(met dank aan wltrrr voor de tip)