Eerste Kamer stemt in met wijziging Wet financiering politieke partijen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een  wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Daarmee hoopt men het risico op buitenlandse beïnvloeding van politieke partijen te beperken. De wetswijziging gaat op 1 januari 2023 in.

Giften uit het buitenland aan politieke partijen en hun neveninstellingen worden verboden. Voor Nederlandse kiesgerechtigden die in het buitenland wonen wordt een uitzondering gemaakt. Giften aan politieke partijen worden gemaximeerd op cumulatief 100.000 euro per jaar.

De transparantie wordt verder vergroot doordat politieke partijen verplicht worden van de giften die zij van rechtspersonen ontvangen de achtergrond van de uiteindelijk belanghebbenden te melden. Ook wordt de drempel om giften openbaar te maken verlaagd van € 4.500 per donateur per jaar naar € 1.000 per donateur per jaar. Verder komt er een meldplicht voor substantiële giften: giften vanaf € 10.000 per donateur per jaar moeten binnen 3 dagen na ontvangst openbaar gemaakt worden. 

Uiteraard kan niet iedereen zich in deze wijzigingen vinden. Bij de stemming in de Tweede Kamer in april dit jaar stemde extreemrechts (m.u.v. BBB) tégen de wetswijziging. No surprises there:

De Tweede Kamer heeft gisteren bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) amendementen aangenomen over strengere regels over de financiering van partijen. Deze wet wijzigt de regels voor de subsidiëring en giften aan politieke partijen en dient de financiële transparantie te bevorderen. Tegen stemden PVV, FVD, JA21, SGP en Groep-Van Haga.

Bron: Rijksoverheid

Uitgelichte afbeelding: Door J.M. Luijt, CC BY 2.5 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3261254