Eerst de goddelozen, dan de rest…

Een zekere Bert Brouwer, zich sociaal-conservatief publicist noemend en lid zijnd van de SGP, ziet in het goddeloze volksdeel zo ongeveer het grootste gevaar dat de mensheid bedreigt als je een artikel op de internet-editie van het Reformatorisch Dagblad moet geloven.

De SGP, dat moet ik eerst even toelichten ter opfrissing van het geheugen, is de club die collaboreerde met de nazi’s tijdens de bezetting als wellicht geen andere en die ook zeventig jaar later nog steeds niet vies is van uitroeien en massamoord als middel om bevolkingspolitiek te bedrijven.

Dat laatste stel ik omdat ik niemand van die club heb horen protesteren, laat staan horen roepen om het aftreden van polder-ayatollah Kees van der Staaij als voorman van de SGP, nadat die zo smakelijk (en naar deze auteur aanneemt: instemmend) moest lachen om de suggestie van een andere moreel volkomen gedegenereerde gek genaamd Leon de Winter om de arme bewoners van de Gaza-strook uit te roeien.

Zo, nu weet u – voor het geval u nog mocht twijfelen – wat voor een frisse club die Staatkundig Gereformeerde Partij, waar ook de reeds genoemde Brouwer dus lid van is, wel is.

En die Brouwer wil nu ‘strategische allianties’  aangaan met ‘moslims van goede wil’ (proeft u reeds de arrogantie die spreekt uit een dergelijke kwalificatie?) om eerst die verrekte goddelozen in dit land maar eens aan te pakken.

Want het loopt de spuigaten uit! Koopzondagen bijvoorbeeld! En wat nog veel erger is: abortus en homohuwelijken! Geen wonder dat dit land naar de kloten dreigt te gaan.

Niet de milieuvervuiling, de gigantische economische ongelijkheid in de wereld en de hongerdood van miljoenen terwijl honderdduizenden anderen elk jaar daarnaast bezwijken aan malaria of AIDS zijn een probleem. Of leeg geviste zeeën, klimaatverandering met alle sociale ontwrichting tot gevolg, kinderarbeid, de radioactieve ellende bij Fukushima.

Of het feit dat tienduizenden in dit land een normaal leven als volwaardig mens onmogelijk gemaakt wordt doordat ze de dwangarbeid ingetrapt worden in weerwil van allerlei verdragen die dat verbieden, of de hemeltergende misdaden die Schreibtischmörder Teeven begaat jegens asielzoekers in zijn concentratiekampen en die ook door het partijtje van alliantiekweker Brouwer en lachende Kees van der Staaij gesanctioneerd worden dag in dag uit.

Welnee. Koopzondagen, abortus, en de liefde tussen twee mensen van toevallig hetzelfde geslacht. Dát zijn de grote vraagstukken van deze tijd!

Ik vraag mij trouwens af of liefde tussen twee mensen überhaupt wel past in het bezopen, mensen verachtende wereldbeeld van Brouwer en van der Staaij.

Afijn, ineens zijn het in de optiek van deze gereformeerde kletsmajoor niet meer (althans: voor het moment) ‘de moslims’ die de ondergang van dit land vrijwel voor elkaar hebben gekregen. Iets dat ze dik tien jaar in koor met die fascistische gek van die hele normale partij met hele normale standpunten hebben lopen te jengelen, en van wie ook deze lui vonden, net als de hihaho-premier, dat er heel prettig mee valt samen te werken.

Nu zijn het volgens diezelfde dwazen van de poldertaliban zoals gezegd de goddelozen die eerst maar eens flink aangepakt moeten worden teneinde Nederland naar de Middeleeuwen terug te brengen.

Mochten er islamitische medeburgers zo dwaas zijn die dit alles van die gek serieus nemen en wellicht opgelucht ademhalen omdat hen de reikende hand wordt geboden door een stel dat hen eerst verketterde (en in woord en daad er alles aan deed en doet diezelfde islamitische medeburgers tot tweederangs burgers te degraderen), dan moeten ze wel weten dat de nieuw verworven vriendschap van SGP-zijde niet alleen weinig oprecht lijkt te zijn; ze is ook zeker geen lange levensduur beschoren.

Want, zo stelt Bert Brouwer, als de gestelde doelen bereikt zijn en Nederland weer vastgeroest zit in een nieuw soort Middeleeuwen waar de dominee vanaf de kansel wel vertelt wat goed voor je is, worden de vrienden van de strategische alliantie weer in de hoek getrapt.

Opdat iedereen zijn plaats kent onder de SGP-god, zullen we maar zeggen.

Als ik u was meneer Brouwer, zou ik ze laten deporteren, net zoals uw vriend Wilders graag wil.

Maar even serieus: weet u wat ik van u vind meneer Bert Brouwer? Ik vind u een ontstellend pathetische lul met grootheidswaanzin die kennelijk meent dat een ander net zo stupide als u en die mensen verachtende club van u is.

 

 

 

20 gedachten over “Eerst de goddelozen, dan de rest…”

 1. Ik dacht eerst dat dit een hoax is.
  “De auteur is sociaal-conservatief publicist, rooms-katholiek en lid van de SGP.”
  Met andere woorden: de auteur is niet goed snik.

 2. Knettergek zeker. Je kan nu ook zeggen dat rechts nu een heusch ‘moslimprobleem’ heeft en dat eindelijk maar toch. Immers, een deel ziet de islamitische medeburgers het liefst vandaag nog vertrekken en is graag bereid om dat desnoods met geweld te faciliteren terwijl een ander deel diezelfde islamitische medeburgers blijkbaar ziet als potentiële bondgenoot in de strijd tegen een nog veel groter vermeend gevaar…
  Hè, die moslims toch! Dilemma, dilemma, dilemma….
  Maar hoe je het ook wendt of keert, lui als Brouwer, van der Staaij en Wilders zijn inderdaad knettergek.
  En dat is dan nog de meest vriendelijke kwalificatie die je dat geteisem kan geven m.i.

 3. Het is toch Godgeklaagd ! Moet je dit lezen :

  “Wanneer de doelen van de gelegenheidscoalitie zijn gerealiseerd en vastgelegd in wet- en regelgeving kan de pragmatische lijstverbinding tussen islampartijen en christelijke conservatieven worden losgelaten. Vervolgens is het zaak om de islam ook weer in een minderheidspositie te manoeuvreren en zodoende het joods-christelijk erfgoed in volle glorie te herstellen.Wanneer de doelen van de gelegenheidscoalitie zijn gerealiseerd en vastgelegd in wet- en regelgeving kan de pragmatische lijstverbinding tussen islampartijen en christelijke conservatieven worden losgelaten. Vervolgens is het zaak om de islam ook weer in een minderheidspositie te manoeuvreren en zodoende het joods-christelijk erfgoed in volle glorie te herstellen.”

  Echt een Christelijke gedachtengang vol naastenliefde en gelijkheid. Daar kan Jezus nog een puntje aan zuigen……… NOT.

 4. Gereformeerden ten voeten uit. Onder mom van het doel, heel Nederlands zal onder god’s juk dienen, heiligt de middelen. Wat een verachtelijke mensen zijn er toch.

 5. polder-ayatollah is eigenlijk een beledigende term voor de Ayatollahs , deze zijn immers veel liberaler dan Kees van der Staaij…

 6. Alleen is dit soort redeneringen juist modern en niet middeleeuws! Pijnlijk dit vast te stellen.
  Afgezien van het feit dat er in de Middeleeuwen (nog) geen dominees waren…

 7. Klopt Arnold, was ook meer om aan te geven dat Nederland dan een lange, lange, donkere periode mee zou gaan maken waarin één religie zo alles overheersend zou zijn dat elke vorm van culturele, sociale, wetenschappelijke ontwikkeling onmogelijk zou zijn…vergelijkbaar met de Middeleeuwen onder de RK. Van daar ook de toevoeging ‘soort’ in de laatste alinea in relatie tot ‘dominee’.
  Verder wordt er bij mijn weten wel gezegd dat de Taliban erin Afghanistan voor gezorgd heeft in de jaren dat het aan de macht was, dat het land zich in een vergelijkbare situatie bevond als Nederland in de Middeleeuwen.
  En dat de SGP een soort Taliban aan de Noordzee is…mij lijkt die omschrijving als ik de intenties van gencocide-lachertje van de Staaij zijn clubje zo bezie, niet zo raar.
  Maar je hebt beslist gelijk.

 8. Al, ik vind iedereen die gezag tracht uit te oefenen en mij de wet tracht voor te schrijven onder verwijzing naar een niet bestaande entiteit ter rechtvaardiging daarvan niet alleen een ontstellende charlatan maar ook een bizar en moreel volstrekt verwerpelijk sujet met misplaatste pretenties. En daar is niks liberaal’s of eigenlijk zelfs maar menselijks aan.

 9. Hier het origineel:
  http://bertbrouwer.wordpress.com/
  RefDag heeft een beetje ingekort, hetgeen een vertekend beeld oplevert. Het origineel gelezen hebbende moet ik vaststellen: die kerel is inderdaad knettergek. Gestoord! Je hebt gelijk sjaax. Dat verzint men ook niet. Een rooms-katholiek die lid is van de Staatkundig GEREFORMEERDE Partij, de theologische equivalent van schizofrenie.
  Ralf heeft ook gelijk: Rechts, hier althans religieus rechts, heeft een heusch moslimprobleem. Door dit soort gesch(r)iften en het niet aflatende gezanik van Dead Cat Wilders, neemt hun geloofwaardigheid wel heul erg af. In ieder geval bij het gematigdere deel van de bevolking, zie ook https://krapuul.nl/overig/nieuws/134705/hou-maar-op-geert-het-werkt-niet/
  Ze graven hun eigen graf, hetgeen ik prachtig vind. Wilders is bij een groot deel van zijn achterban zijn hand aan het overspelen met zijn onzalige partnerkeuze en ik kan me heel goed voorstellen dat de minder fundamentalistische christenen opeens een enorme afstand gaan nemen van Brouwer e.a., omdat zij zich juist vanuit hun christelijke waarden hier absoluut niet in kunnen vinden.
  Deo volente, In schā’a llāh, zo God het wil.
  Amen.

 10. Ik heb weinig met gerefromeerden maar het beeld dat zij massaal collaboreerden is een verzinsel. Communisten en gereformeerden speelden een belangrijk rol in het mi. niet erg effecieve verzet.
  Hierbij verwijs ik naar een artikel in dagblad Trouw.

  Vrije Universiteit was ‘goed’ tijdens de oorlog
  Ton Crijnen − 06/11/02, 00:00

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de gereformeerden in ons land een belangrijke rol in het verzet tegen de Duitse bezetter. Ook de Vrije Universiteit vormde een bolwerk van anti-nazisme. Dat laatste blijkt uit een boek dat onlangs is uitgekomen.

 11. fredvanderwal, Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
  Ralph heeft het over de SGP als collaborateurs, niet de gereformeerden in het algemeen.

 12. @RalphvanderGeest Welke niet bestaande entiteit bedoel je “medemenselijkheid “?? Humanisme ??? gezond verstand ??? 😛

 13. Wat Bert Brouwer heeft geschreven is een voortzetting van zijn grote voorbeeld: Paus Franciscus de Eerste.The Man of the Year volgens Time heeft een tijdje geleden openlijk toenadering gezocht tot islam en moslims onder het motto: we aanbidden God en Allah, maar eigenlijk aanbidden we dezelfde persoon.De achterliggende gedachte is dezelfde als die van Brouwer: een dam opwerpen tegen de goddelozen en de wereld weer in hun klauwen klemmen.Ja,de katholiek heeft wel zijn veren verloren, maar niet zijn streken.Boer, pas op je kippen.

 14. @Al Bakratani, goede vraag. Ik bedoel met een niet bestaande entiteit een god, een opperwezen, een schepper op wie blijkbaar – zo wijst de praktijk uit – veel van de verantwoordelijkheid voor hemeltergende misdaden begaan door mensen kan worden afgeschoven door diezelfde mensen die zeggen in naam daarvan te handelen.
  Nou, voordat we verzeild raken in een discussie over het wel of niet bestaan ven een god, laat ik zeggen dat buitengewone claims voor het bestaan van iets buitengewoon sterk wetenschappelijk bewijs verlangen. Voor het bestaan van een opperwezen of god is er ongeveer net zoveel bewijs als voor kaboutertjes en eenhoorns.
  @Cornelis, dank: de SGP heeft intensief gecollaboreerd met de nazi’s en dat is uitvoerig vastgelegd. Daarentegen waren er heel veel gereformeerden die wel degelijk uit medemenselijkheid hun leven waagden om anderen te helpen dan wel verzet te plegen tegen diezelfde nazi’s.
  En fredvanderwal lult maar wat met zijn ‘weinig effectieve verzet’en moet zich dan maar eens afvragen – als hem dat oprecht interesseert ten minste – hoe het kan dat dat verzet zo weinig effectief was als hij stelt in een land waarvan de bevolking het toestond en er actief aan meewerkte dat zoveel joden richting de gaskamer vertrokken en dat verder door bleef produceren ten dienste van de nazi-legers die brandschattend door Europa trokken. fredvanderwal wordt m.i. niet echt gedreven door oprechtheid als ik zijn stelling zo lees, afgezien van dat het gelul is.

 15. @Ralph .. Wetenschappelijk bewijs .. Die geloven in String Theory , met net nog minder bewijs dat het bestaan van Iets Goddelijks of kaboutertjes … Maar dan geponeerd door iemand uit hun sekte dus dan mag het .. Bewijs jij liefde wetenschapelijk ?? wat blijft er dan over ??? wat hormoontjes , wat endorfine , maar als je diezelfde dingen bij iemand inspuit voelt deze hoogstens “extase” maar geen liefde …

Reacties zijn gesloten.