Een valse beschuldiging en een echt probleem

De indrukwekkende protesten tegen Israëls misdaden komen momenteel onder vuur te liggen in media en politie. De beschuldiging heet: antisemitisme. Daarover twee dingen. Ja, er is in de marge van de beweging sprake van anti-Joodse uitingen die we verwerpen moeten. Maar boven alles: nee en nogmaals nee, dit kenmerkt niet de beweging als geheel, niet de hoofdstroom, niet de overweldigende meerderheid van demonstranten en organisatoren van dit protest. Aan en over elementen binnen de beweging is een waarschuwing gepast. Maar aan de beweging als geheel geadresseerd gaat het hier om een valse, ja smadelijke beschuldiging.

De Volkskrant, krant voor pseudo-progressief Nederland, zet weer eens de toon. Hans Lansink, in een commentaar van 28 juli“Demonstreren tegen de inval van Israël in Gaza is legitiem, maar ontaardt al te vaak in antisemitisme”, zo is de aanhef. De toon is gezet. In het vervolgt erkent hij weliswaar de legitimiteit van het protest waar het afkeer jegens Israëls optreden betreft. “Maar er is meer aan de hand. In Den Haag, in Brussel en Antwerpen, in de voorsteden van Parijs en in tal van Duitse steden werden antisemitische leuzen geroepen, werd er geplunderd, brand gesticht en gevochten tussen moslims en Joden.” Het is nogal wat. En het is voor een groot deel buiten proporties opgeblazen, voor een deel nog verdraaid ook.

Tekenend is bijvoorbeeld wat er in Parijs gebeurde. Daar was in het kielzog van een demonstratie op 13 juli sprake van een confrontatie tussen betogers en tegenbetogers. Volgens de eerdere versie – ook door de Volkskrant meteen gebracht – belegerden demonstranten daar een synagoge, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. Een pogrom-achtige toestand. Later bleek – uit een reconstructie in onder meer Middle East Eye en de Middle East Monitor – dat de toedracht anders was. Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort. De Times of Israel neemt deze versie serieus genoeg om haar zakelijk weer te geven.

 

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Ravotr