Een SAMEN voor Amsterdam?

PvdA, GroenLinks en SP in Amsterdam stellen een manifest op tegen Bruin III. Trekken ze hierna ook samen op?

Wij zijn het fundamenteel oneens met de keuzes van het kabinet.
Welke mogelijkheden krijgen we om de groei van de stad in goede banen te leiden? Waar is het geld om echt te investeren in ons
openbaar vervoer? Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Waarom moet de bed-bad-brood voor uitgeprocedeerde vluchtelingen dicht? En hoezo mag Schiphol nog veel verder groeien? Wie het regeerakkoord leest, wordt het bladzijde na bladzijde steeds duidelijker: Amsterdam zal het zelf moeten doen. En dat zullen we doen. Samen met alle Amsterdammers voor een betere, socialere en sterkere stad.

Let wel, vooralsnog zit de SP in een coalitie met D’66 en VVD in Amsterdam. Zoals de PvdA op dit ogenblik nog steeds in een landelijke coalitie met de VVD zit.
(Die apostrof vinden ze bij D’66 niet leuk, mensen. Zet die dan toch ook niet!)

Het manifest.