Een referendum?

Mijn vroegere wiskundeleraar zei wel eens vergenoegd, als hij de klas vroeg welke van twee mogelijke oplossingen van een vraagstuk volgens hen de goede was en deze in meerderheid voor de verkeerde koos: “Wiskunde is niet democratisch”.Ook bij een technologisch vraagstuk als dat van onze energievoorziening kun je bezwaarlijk per stemming door een willekeurige groep mensen vaststellen wat de beste oplossing is. De relativiteitstheorie en de quantumelektrodynamica zouden het democratisch bijvoorbeeld nooit gered hebben, zo idioot lijken die op het eerste gezicht. Er is eenvoudigweg een forse hoeveelheid kennis nodig om een zinnige beslissing over bepaalde zaken te kunnen nemen.Het is dan ook daarom dat ik het bepaald geen goed idee vind over een zaak als kernenergie per referendum te beslissen, zoals Groen Links dat nu voorstelt. Geen enkele zaak die deskundige kennis vereist om er een zinnige besissing over te kunnen nemen is geschikt voor een referendum.Het is ook één van de argumenten voor een vertegenwoordigend democratisch systeem zoals wij dat hebben, waarbij het de bedoeling is dat de volksvertegenwoordigers beter geïnformeerd zijn dan hun kiezers, of zich in elk geval kunnen laten adviseren door mensen die dat zijn, en daarom het vertrouwen van hun kiezers hebben gekregen om namens hen te beslissen. Daarom zijn episodes zoals die met PVV-kamerlid Lilian Helder (of eigenlijk de meeste optredens van PVV-kamerleden) ook zo schokkend, want mensen als zij geven er blijk van niet beter geïnformeerd te zijn dan een substantieel deel van de stemgerechtigde bevolking.Nee, idealiter wordt in dit soort kwesties geadviseerd door een aantal experts, waarna de regering en volksvertegenwoordiging een beslissing kunnen nemen.Een kwetsbaar punt is echter de neutraliteit van deze experts, en gezien de grote financiële belangen die spelen bij bijvoorbeeld het al dan niet bouwen van een kerncentrale kun je je afvragen hoe ongevoelig dergelijke adviezen, en misschien ook de kamerleden en regering zelf, zijn voor gelobby, vriendjespolitiek, de juiste mensen op de juiste plekken enz. enz.Dus dan misschien toch maar per referendum beslissen? Nee, want nog afgezien van de ondeskundigheid van de stemmers is de vraagstelling en timing van zo’n referendum (bijvoorbeeld die van Groen Links, precies nadat er een kernramp in Japan heeft plaatsgevonden) evengoed onderhevig aan diezelfde lobbies. Een referendum heeft in een geval als de keuze voor kernenergie dus geen enkel voordeel.Ik had het er gisteren nog over met collega-Krapuulschrijver Sjef, en we kwamen tot de slotsom dat er eigenlijk maar heel weinig onderwerpen zijn waarover je wél een referendum zou willen houden. Sjef vond zelfs dat je helemaal geen referenda moest houden, omdat het in strijd is met het idee van de vertegenwoordigende democratie. Staatkundig oogt het wel wat rommelig, moet ik toegeven.Praktisch gezien kan een referendum misschien toch wel eens nuttig zijn, vond ik, maar het moet dan over kwesties gaan waarin de stemmers voldoende inzicht kunnen hebben, en waarbij het bovendien blijkbaar nodig is op directere, snellere en nauwkeurigere wijze dan via de volksvertegenwoordiging op de hoogte gesteld te worden van de Wil des Volks.Toch waren de enige onderwerpen die ik zo één-twee-drie voor een (landelijk) referendum kon bedenken een nieuw ontwerp voor de Nederlandse vlag of een nieuw volkslied. Alhoewel ik me toen realiseerde dat dat laatste nog wel eens in een lied uit het repertoire van Frans Bauer of André Hazes zou kunnen uitmonden.Sommige zaken moet je gewoon niet aan het volk overlaten.

14 gedachten over “Een referendum?”

 1. Ik denk dat de voorliefde van de PVV voor het referendum ook voortkomt uit het ontbreken van een partijorganisatie. Binnen bestaande partijen worden standpunten voor maatschappelijke kwesties door commissie’s afgewogen en bepaald, zodat deze in overeenstemming zijn met het partijstandpunt.. Mede door deze commissie’s kunnen later deskundige wethouders, gedeputeerden of kamerleden geselecteerd worden.
  Zonder een partij(-organisatie) wordt dit lastig, dus mag de leider de belangrijke standpunten bepalen en wordt de rest voorgelegd aan Henk en Ingrid.

  ps.
  Mijn vroegere wiskunde leraar zei altijd “Cijfers liegen niet, maar statistieken wel” Ik heb hier een gezonde dosis scepis tav statistieken aan overgehouden.

 2. Mee eens. Hoewel als de publieke opinie nu duidelijk omdraait vanwege een kernramp, kunnen we natuurlijk wel eens en voor altijd klaar zijn met de rechtse hobby kernenergie.

  Daarom wil Sap dat referendum natuurlijk. Die wil het ijzer smeden nu het heet is.

 3. Overigens ben ik van mening dat men sowieso pas zou mogen stemmen na het met goed gevolg afleggen van een examen, waarbij de kennis over het betreffende onderwerp getoetst wordt. Men ontvangt dan een stembewijs, waarmee men zich bij het stembureau kan vervoegen.

  Analoog aan het rijbewijs zou dit ook een puntenstembewijs kunnen zijn.

 4. Kennis is in het algemeen niet democratisch.

  iets dergelijks zou je ook kunnen bedenken bijvoorbeeld over zandsuppletie voor de Zuidhollandse duinen, iets waar Henk en Ingrid tegen zijn om redenen die mij verder onduidelijk zijn.

  Als het nodig is voor de zeewering geldt simpelweg: kop houden en slikken. Je zwemdiploma zal je niet redden.
  Er zijn dingen die je niet aan de menigte kunt overlaten

 5. Ik vulde laatst een stemwijzer in met een PVV stemmer. Deze kwam uit op de PVDA.
  Volgens hem was er door de linkse makers van de stemwijzer geknoeid met zijn uitslag.

  Hij stemde toch PVV.

 6. Het verschil tussen referendum en “vertegenwoordigende “”” Democratie “” is met een door Telegraaf en vergelijkbare bruine media vergiftigde media stom gemaakte bevolking het verschil tussen buikloop en constipatie … . Referendum spettert snel maar is door en volgend referendum als de “stemming des Volksch “wijzigt weer net zo snel “weg te spoelen … “vertegenwoordigende “” Democratie is een langzaam proces wat bij een bruine wet lange tijd nastinkt ….

  Beide processen zijn eigenlijk niets dan “smoke and mirrors “waarbij door de echte machthebbenden van de Natie/ Staat aan “het Volk “de illusie word gegeven invloed te hebben ….

 7. Jo Schreef:

  Ik vulde laatst een stemwijzer in met een PVV stemmer. Deze kwam uit op de PVDA.
  Volgens hem was er door de linkse makers van de stemwijzer geknoeid met zijn uitslag.
  Hij stemde toch PVV.

  Cognitieve dissonantie versus vooroordelen. Grappig. 😆

 8. Uitstekend artikel. Als het referendum m.b.t. de Europese grondwet wat heeft geleerd dan is het wel dat bij referenda over ingewikkelde onderwerpen ‘het volk’ cq. Henk & Ingrid op basis van hun onderbuikgevoel stemmen en wie kan ze dat kwalijk nemen. Dat soort moeilijke onderwerpen gaan gewoon hun verstand te boven.

 9. Hierbij komt nog dat nee-stemmers vele malen gemotiveerder zijn, met als gevolg dat een minderheid zijn wil kan opleggen aan de zwijgende meerderheid.

  En ‘last but not least’: de kosten…. Een referendum is niet goedkoop (laatste EG referendum kostte zo’n 30 miljoen euro).

 10. Jo Schreef:

  Ik vulde laatst een stemwijzer in met een PVV stemmer. Deze kwam uit op de PVDA.
  Volgens hem was er door de linkse makers van de stemwijzer geknoeid met zijn uitslag.
  Hij stemde toch PVV.

  Briljant verhaal 😆

 11. Probleem vande foute referenda is de symplistische keuzes voor of tegen. Op zo’n manier krijg je geen uitslag waar je iets mee kunt. Bij het energievraagstuk vind ik een referendum niet fout, maar dan met de keuzes als; Kernenergie uit eigen land, gas uit eigenland, steenkool uit Mexico, olie uit Saoudi Arabië, waterkracht uit Noorwegen, windmolens op de noordzee, windmolens op eigen land, etc. En vooral een vakje: Geen voorkeur.

Reacties zijn gesloten.