Een politie-moord komt niet zomaar uit de lucht vallen

Gisteren heb ik me hier kwaad gemaakt over de selectieve verontwaardiging die de Haagse politie aan de dag heeft gelegd als het gaat om mensen die bedreigd worden.

Afgelopen maandag logen politie en OM erop los door te verklaren dat Henriquez ‘onwel’ was geworden in de boevenwagen. Daar waren ze vast mee weg gekomen als er niet heel snel filmpjes op waren gedoken die een heel ander beeld laten zien inzake hoe er met die man is omgesprongen dan de autoriteiten ons wilden laten geloven.

Vervolgens heette het dat de vijf agenten (ik kom nog terug op het aantal) die nu op non-actief zijn gesteld en als verdachte gehoord gaan worden door de Rijksrecherche ‘passend werk’ gekregen zouden hebben in afwachting van wat nog zou gaan komen. Dat ‘passend werk’ is niet nader omschreven voor zover ik weet. Afgelopen maandagavond was er een demonstratie tegen het politiegeweld – met name de Haagse gewapende militie van de PVV heeft een trackrecord op dat gebied – en iemand beweerde dat één van de agenten die zondag betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez maandagavond tegenover de deelnemers aan die demonstratie stond.
Anderen ontkennen dat bij hoog en bij laag.

Echter, journalisten die hun vak serieus verstaan zouden in het licht van eerdere leugens in deze en andere tragedies er goed aan doen uit te zoeken voor zover dat nog kan wat er klopt van die bewering van afgelopen maandag toen die agenten nog niet op non-actief waren gesteld maar ‘passend werk’ zouden doen.

Op 1 juli publiceerde het OM de eerste resultaten van een onderzoek dat de Rijksrecherche is gestart en het meldt daarin dat Mitch Henriquez was aangehouden nadat hij meerdere malen geroepen had een wapen bij zich te hebben en verder zou hij zich bij zijn aanhouding verzet hebben hetgeen de reden zou zijn geweest voor het toepassen van geweld door de politie.
Nadat de volgende dag de man dood bleek te zijn is uit sectie gebleken dat:

het overlijden van het slachtoffer zeer waarschijnlijk [kan] worden verklaard door een bij hem ontstaan zuurstoftekort

Bron

en:

Het is aannemelijk dat dit zuurstoftekort een gevolg is van het optreden van de politie. Voor dat zuurstoftekort zijn geen andere verklaringen gevonden. Daarnaast zijn er geen natuurlijke oorzaken gevonden voor het overlijden. Tot op heden is niet kunnen worden vastgesteld dat er sprake was van drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik.

Bron

Dus: vijf bokito’s met een zelfbeheersingsprobleem die zijn opgegroeid en hun carrières zijn begonnen in een tijd waarin er jarenlang een klimaat van geweld en minachting jegens ‘anderen’ – vluchtelingen, moslims, bijstandsgerechtigden, Antillianen en noem het maar op en vergeet vooral niet politieschooldocenten – is gekweekt door politici en media gaan met dat vergif dat in elke vezel van hun body en psyche zit bovenop iemand zitten, slaan hem volkomen voor rot en… dan heeft het slachtoffer de euvele moed nota bene aan ‘zuurstoftekort’ dood te gaan.
Ik denk dat elk normaal mens wel snapt hoe dwaas deze verklaring – en ik druk het dan nog vriendelijk uit ook want in feite is het gewoon beledigend – van het OM is.

Stel, met nadruk: stel dat Mitch Henriquez stomdronken was geweest of stijf had gestaan van de coke, was het dan wezenlijk anders geweest?
Natuurlijk niet. De man is overleden – is dood gegaan – onder de handen van de politie welke buitengewoon hardhandig tekeer is gegaan.
Stel dat de man een zwak hart of andere medische problemen gehad zou hebben en er medicatie voor had, zou het dán eigen schuld zijn geweest? Natuurlijk niet. Dat zou te dwaas zijn voor woorden.

Mitch Henriquez is gedood door vijf agenten met een gedrags- en zelfbeheersingsprobleem die bovenop hem zaten en hem overeind probeerden te sjorren en – ik telde op beelden nog twee tot vier – een aantal die erbij rondhingen toen het drama zich afspeelde maar niets waarneembaars deden dat er ook maar in de verste verte op duidde dat ze hun moorddadige collega’s in toom trachtten te houden.

Verder: is er ook gekeken naar toxische stoffen in de lichamen van die betrokken PVV’ers in uniform? Zou het tekeergaan van deze figuren tegen Mitch Henriquez ook zijn oorsprong kunnen vinden in bijvoorbeeld relationele problemen van deze agenten of schuldenproblematiek? Is daar onderzoek naar in gang gezet? Dat blijkt namelijk niet uit de hier besproken verklaring.

Ik blijf het zeggen: er is de afgelopen jaren in Nederland een klimaat gezaaid van haat, geweld, minachting jegens en verdachtmaking van ‘de ander’.
Een van de meest aansprekende bewijzen voor dat feit is dat de racistische politiechef Paul van Musscher, de zelfbenoemde eugeneticus met zijn ‘berber’-gelul nog op zijn post zit. Een ander voorbeeld is de al vaak genoemde Nico Groenewold die islamitische medemensen een ‘langzame en pijnlijke dood’ toewenst. Als dat geen bedreiging is. Als dat niet bijdraagt aan het idee dat bij sommigen kennelijk leeft als zouden ze kunnen doen en laten wat ze willen omdat ze onaantastbaar menen te zijn en er mee weg denken te komen. En de politie maar jammeren op twitter over een paar niet al te vriendelijke mailtjes en telefoontjes aan haar adres die zouden zijn binnengekomen.

Wie ook bijgedragen heeft aan dat klimaat van haat, geweld en minachting jegens ‘de anderen’ is minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). In 2012 verkneukelden twee van zijn ambtenaren, Leon Sinke en Gerard van Hulzen, zich in een paar tweets over de toen aanstaande ontruiming van een door vluchtelingen ingericht tentenkamp door de politie. De beide heren spraken over en weer woorden uit in de trant van dat ze zich verheugden op die ontruiming en dat het jammer was dat het maar zo kort ging duren (lees: hoopten op een hele hoop geweld tegen weerloze mensen die geen huis hebben om ’s avonds na werktijd naar toe te gaan zoals die twee hufters). Er is nergens voor zover ik weet gebleken dat deze twee vanwege die tweets nu dwangarbeid in de bijstand moeten verrichten. Daarmee is door Plasterk het signaal aan de maatschappij – en dus ook aan die agenten van afgelopen zaterdag – afgegeven dat zegt: ‘Wij vinden racisme en het verheerlijken van geweld door onze ambtenaren helemaal geen probleem. Integendeel.’

Wie ook – naast vele, vele anderen maar ik wil hen als laatste toch hier noemen in dit verband – het klimaat van haat, geweld en minachting jegens ‘de ander’ voedt is Andries Knevel van de EO. (Waar mensen die moslims aan bomen willen zien bungelen hun zegje mogen doen voor de camera. Als dát geen bedreiging is en de Haagse politie maar janken op Twitter.) Knevel dus, met zijn ‘ze hebben het er naar gemaakt’ en die verder van mening is dat mensen die demonstreren tegen dat achterlijke gedoe van ‘zwarte Piet’ zonder tussenkomst van een rechter en in weerwil van elke rechtsnorm opgesloten mogen worden. Ook dat geeft een signaal af, namelijk: ‘fuck de rechtsstaat’ en ‘laat agenten er maar naar hartenlust op losslaan.’

De laatste is Dominique Weesie net als die gewelddadige Jan Bennink (bekend van o.a. het willen uitroeien van de redactie van JOOP.nl. Als dát geen bedreiging is. En de Haagse politie op Twitter maar lopen janken.) van de racistische hufteromroep POWNed die verzon dat anti-zwarte Piet demonstranten een drie-jarig jochie uitgemaakt hadden voor racist. Ongetwijfeld in de hoop het sfeertje even flink op te stoken tot er wellicht geweld uit zou breken. Ook dat is zonder enige consequentie gebleven hetgeen aan de maatschappij en dus ook aan die agenten van zaterdag het signaal afgeeft dat het helemaal prima is als je willens en wetens probeert aan te sturen op het uitbreken van geweld.

Dergelijke gevaarlijke verzinsels zijn niet uniek in de onderbuik en het riool van dit land zoals ook hier iemand aan den lijve heeft ondervonden met alle ellende voor hem van dien. Ook dit is een signaal aan de maatschappij en dus ook aan die agenten van zaterdag dat zegt: ‘helemaal prima om iemands leven naar de verdommenis te helpen door valse verdachtmakingen omdat zijn mening je niet aanstaat. Het zál niet worden bestraft en gaat u vooral door met uw ranzigheden’.

O ja, en dan is er nog die ontstellende huichelaar (superlatieven schieten tekort om de mate ervan te beschrijven) Lodewijk Asscher met zijn voortdurende stemmingmakerij jegens met name Turken en Marokkanen en die als de plannetjes om moslim-jongelui te framen als een stel gore antisemieten niet helemaal goed gaan er als de kippen bij is de media – die overigens een hele kwalijke rol in deze speelden en spelen door telkens weer de oprispingen uit de onderbuik van ministers maar klakkeloos te verspreiden – de schuld te geven over ‘beeldvorming’ maar weigert verder ook maar enige zelfreflectie toe te passen.

Zolang over al dat soort zaken heel luchtig gedaan wordt, zolang daar aan voorbij gegaan wordt, zal er niks ten goede veranderen en zal Mitch Henriquez die niet de eerste is die vermoord is door de politie ook niet de laatste zijn geweest die dat is overkomen. De Rijksrecherche heeft heel, heel veel werk te doen als het waar wil maken wat het pretendeert over ‘onderste stenen.’ Maar ik heb er gezien de geschiedenis weinig vertrouwen in.