Een moordpartij in Ethiopië buiten het zicht van Nederlands nieuws

“Hoemperdepoempa naar Afrika”. De tekst kan ik niet verstaan van wat die PEGIDA-lui riepen in Apeldoorn afgelopen zondag. Het ging over Afrika, en ongetwijfeld moeten er mensen die daarvandaan komen als vluchteling terug. Dat zal de strekking van de boodschap zijn. Zomaar een bericht over “Afrika” dat pas vandaag mijn pad kruiste dankzij het nog steeds onvolprezen Antiwar.com.

In Ethiopië is met warme steun vanuit de VS in 1991 een “maoïstisch” bewind geïnstalleerd dat de afschuwelijke communistische dictatuur verdreven heeft, die volgde op de val van Ras Tafari Haile Selassie in 1974. Zeg nu niet dat u niet begrijpt waarom Washington maoïsten zou bevoordelen. Dat hebben ze in Angola ook gedaan tegen het afschuwelijke communistische regime dat door het afschuwelijke communistische regime in Lissabon werd achtergelaten daar. (Tegen die afschuwelijke communisten werkte de CIA samen met de PvdA en plaatselijke maoïsten als José Manuel Barroso. Terzake.)

Net als de Grote Voorbeelden in China wordt in Ethiopië gewerkt aan de opbouw van een kapitalisme zonder lastig democratisch gedoe. En net als in China brengt dit verdergaande verstedelijking met zich mee. Addis Abeba moet, vindt het regime, uitbreiden ten koste van land van de Oromo, een volk dat al tientallen jaren in de verdrukking leeft, welk regime er ook zit. Er zijn al weken protesten aan de gang waarbij honderdveertig mensen zijn doodgeschoten. Een slachtpartij die in een nog grotere nieuwsluwte plaatsgevonden heeft dan de dagelijkse moordpartij in Syrië, Koerdistan en Jemen. Het regime heeft het “masterplan” van de stadsuitbreiding in Oromia inmiddels ingetrokken.

Hier een groot artikel dat uitlegt waarop het verzet tegen de stadsuitbreiding gebaseerd was. In het Engels.

In de jaren zeventig en tachtig kwamen er nog vluchtelingen uit Ethiopië naar Nederland. Nu komen er hoofdzakelijk nog mensen uit Eritrea, dat toen nog een onafhankelijkheidsstrijd voerde tegen het Ethiopische regime. En waar een afschuwelijke communistische dictatuur is gevestigd sindsdien. Verreweg het grootste deel van op de vlucht gejaagde mensen in Afrika, en elders, blijft in de buurt. “Opvang in de regio”. Hoemperdepoempa. De Nederlandse media hebben overigens het overgrote deel van het buitenland alweer jaren geleden afgeschaft. En als Oromo (ook nog moslims) zou je wel gek zijn als je naar dit land probeerde te vluchten.