Edelherten OVP weer voor rechter

Vandaag, 29 november, boog de rechtbank Lelystad zich opnieuw over een verzoek van onder andere Fauna4Life en Dierbaar Flevoland om het schieten van edelherten in de Oostvaardersplassen te schorsen. Begin november ging het over de opdracht die de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer heeft verleend om het aantal edelherten tot 490 dieren terug te dringen, waardoor er ruim 1800 zouden moeten worden doodgeschoten. In die zaak heeft de rechter uitgesproken dat de provincie deze opdracht mocht verlenen. Vandaag ging het over de ontheffing die daarvoor is verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De rechter doet uiterlijk over twee weken uitspraak. Tot die tijd mogen de dieren niet worden geschoten.

Over de situatie in de Oostvaardersplassen verschijnen regelmatig in de pers en op sociale media allerlei berichten, waarin een volstrekt onjuist beeld naar voren komt. Wij willen hierbij graag een aantal misverstanden wegnemen.
lees verder