De edelgermaanse ster boven Joop!

Star_of_David.svgDe naam Peter Edel was ik al eerder tegengekomen, indirect, als correspondent in Turkije voor VARA-site Joop! Ik kijk daar verder niet op rond behalve voor Han van der Horst aan wiens integriteit ik niet hoef te twijfelen. Het leek mij zo onwaarschijnlijk dat hij dezelfde Peter Edel is als degene die een jaar of zeventien geleden het grote anglosaxisch-joodse [zijn spelling] complot tegen Duitsland ontdekt had dat ik vermoedde dat het over iemand anders ging. Hoe komt de uitgesprokenste antisemiet ter zogenaamde linkerzijde plotseling als Turkijedeskundige aan het woord bij de verschillige omroep?

Maar iemand die op twitter bijzonder onaangenaam optreedt wijst de weg als blogger: Peter Edel is DE Peter Edel.

Peter Edel is berucht geworden door zijn revisionistische visie op het nazidom, de zogenaamde banden tussen “joodse bankiers” en de nazi’s en – je kon er op wachten – “de zionisten”. Gefundenes Fressen voor blaadjes uit de kraaksfeer waar net iets te vaak “speculanten” herkend werden als “zionist”. Het zogeheten axieblad Ravage bood hem dan ook het platform aan voor zijn Kanttekeningen bij herdenking. Het zat met die Tweede Wereldoorlog, die zogenaamde holocaust en die vijandschap tussen de anglo-saxische (ja, zo!) elite en de joodse bankiers enerzijds en de nazi’s anderzijds heel anders dan ons allen voortdurend wordt voorgehouden.

Hier een menu van woord en wederwoord, bovenaan dus het stuk van Edel over de joodse bankiers. Ik wil van harte de reactie van Toni Smith (je spreekt zijn achternaam gewoon uit als Smit, hoor) aanbevelen, waaruit het behartenswaardige slot:

Auschwitz zal zich zeker niet herhalen, maar het post-fascistische moorden gaat in andere landen en andere vormen gewoon door, en overal in naam van de religie van de arbeid en het geld, of ze zich nu socialistisch, democratisch, nationalistisch, liberaal, fundamentalistisch, sociaal-democratisch of helemaal niets meer noemt. De kritiek op die religie is de voorwaarde voor alle kritiek, zoals een Duitse jood eens opmerkte. Een antikapitalisme dat geen kritiek op de arbeid is, blijft gevangen in antisemitische denkvormen. Wie wil afhaken, moet daar niet bij aanknopen.

Naar mijn weten heeft Edel nooit afstand genomen van zijn typische antisemitische praatjes waarvan hij zelf bij hoog en bij laag volhoudt dat ze niet antisemitisch (=jodenhatend) zijn. Zijn inzichten zijn vastgelegd in het boek De schaduw van de ster, dat tot schande van de uitgeverij bij het Belgische EPO is verschenen in 2002.

Iemand met verrassende antisemitische inzichten, is die op zijn plaats bij Joop! en de Vara!?
Indachtig de aanwezigheid van iemand als B.P. Schut in dezelfde redactiekolommen zou ik zeggen: juist bij uitstek. Wijs Francisco van Jole hier fijntjes op en hij zal je mening verwijderen of niet plaatsen en doe het per twitter en hij blokkeert je meteen. Wie zegt eigenlijk dat de stampende laarzen bij Joop! niet tevens de zijne zijn?

24 gedachten over “De edelgermaanse ster boven Joop!”

 1. @3. Dat realiseer ik me terdege. Maar enig revisionisme wat de Joodse acties ten tijde van de Tweede Wereldoorlog betrof is dan ook op zijn plaats en zeer zeker NIET antisemitisch. Neem de Joodsche Raad. Job Cohen’s vader zat er bij. Daarna konden we aan zijn uitzettingsbeleid zien dat hij niets had geleerd van zijn eigen geschiedenis.

  Kritiek geven op Israel en haar beleid wordt door Zionisten vaak meteen als Antisemitisch gezien. Terwijl het dat geenszins is. Ook historisch onderzoek dat kanttekeningen plaats bij acties van Joodse mensen en organisaties ten tijde van WOII hoeft niet per definitie antisemitisch te zijn. Natuurlijk, als je dingen gaat geloven die kwakhistoricus David Irving schrijft wel.
  Eveneens wanneer je de Holocaust bagatelliseert of glashard ontkent. Of als je er van uit gaat dat er een Joods complot zou zijn dat de wereld wil overnemen.

  Dit soort nonsense staat echter nog steeds in geen verhouding tot bepaalde feiten in de periode 1933 en 1945. Zo is het een feit dat er bankiers zijn geweest die geheel zonder daar over na te denken meenden dat de Nationaal Socialisten onder controle gehouden konden worden. Ook Joodse mensen. Dat alles voor de rassenwetten en discriminatoire maatregelen van 1935, dat wel. Maar simpelweg iedereen antisemitisch gaan noemen die eens kritiek heeft of revisionistisch bezig is geeft geen pas. Wanneer je dat doet kun je, zoals ik al zei, beter lid worden van het CIDI of de ADL.

 2. De vader van Job Cohen was geschiedenisleraar. Zelfs al was zijn vader lid geweest van de Joodse Raad dan was dit een antisemitische opmerking. De vervolging en massamoord waren geen “lesje” waaruit lering getrokken moest worden.

  En Peter Edel is nu juist wel van het Grote Complot. Wie dit alsnog wil ontkennen zal wel een geweldig krakerster zijn zoals de Ravage ze van oudsher bij elkaar heeft gebracht. Ga solliciteren bij Joop! zou ik zeggen.

 3. “Of als je er van uit gaat dat er een Joods complot zou zijn dat de wereld wil overnemen.” Wat precies is wat Peter Edel beweerde. Arnold’s artikel staat dus als een huis.

 4. “Of als je er van uit gaat dat er een Joods complot zou zijn dat de wereld wil overnemen”

  Tegenwoordig is dat, volgens mij, dat ‘EUSSR’ geneuzel.

  Kan er naast zitten, hoor.

  Matses, iemand? Helaas geen extra speciale, aangezien ik net wat bloed ter donatie heb geschonken! Ik blijf hopen dat Likoedpuntennel deze ooit zal ontvangen. Zo ben ik dan ook wel weer, uiteraard..

 5. @4:

  Mij lijkt het een goed idee om een uitgebreid artikel van jouw hand in te sturen over de zaken die je aanhaalt in deze reactie.

  Zonder ironie of sarcasme of wat dan ook uit je bio, sommige onderwerpen zijn daar niet voor geschikt.

 6. http://www.dedokwerker.nl/joodse_raad.html

  Allereerst.

  Ten tweede is geheel duidelijk en altijd bekend geweest dat de Joodsche Raad het wijselijker achtte met de bezetter mee te werken dan in verzet te gaan.

  Ten derde is het een feit dat ook de bank Lipmann Rosenthal, waar de vader van bijvoorbeeld Harry Mulisch werkte, Joodse tegoeden beheerde van Joodse mensen die door de bezetter waren weggevoerd.

  Ten vierde is een historicus altijd onbevooroordeeld, indien hij of zij wetenschappelijk getraind is, en ziet de dingen in de tijd waarin ze plaatshadden. Eveneens is het zo dat een goed historicus zich verre houdt van morele oordelen. Dat dit in bepaalde gevallen, zoals de Holocaust vrijwel onmogelijk is is ook een feit.

  Ten vijfde is het zo dat diegenen die om het hardst roepen dat iemand een antisemiet is vaak ook diegenen zijn bij wie de hokjesgeest nog springlevend is.

  Natuurlijk, je mag een artikel best als antisemitisch aanmerken, zeker als het een slecht geschreven artikel is met een wanstaltige conclusie zoals dat van de heer Edel, en we weten ook allen dat Kleintje Muurkrant nu niet het meest intelligente internet plaatsje is geweest waar allerhande zijn of haar gal mocht spuwen in het verleden.

  Het probleem blijft dat schrijfsels die Anti-Zionistisch zijn vaak linea recta in de hoek “antisemitisch” worden gepleurd.

  Zou u de definitie van Semitisch zoals die door de wetenschap is gegeven aanhangen dan zijn zowel de volkeren in Syrië, Jordanië en delen van Iraq, alsmede de Palestijnen Semitisch.

  Éénieder die bij welke kritiek dan ook gaat roepen dat dat antisemitisch is, past in mijn ogen in de rangen van de ADL en het CIDI. Dat is mijn mening en daar moet u het mee doen.

  Zie ook :

  http://youtu.be/Fm8-yTBs964

 7. @ Arnold. Je begrijpt me verkeerd. Als ik zeg dat Job Cohen niets van zijn familiehistorie heeft geleerd door asielzoekers zonder pardon uit te zetten, onder andere naar landen waar ze vervolgd en vermoord worden (feiten), dan heb ik het volste recht om dat te zeggen.

  Had hij namelijk wel iets geleerd dan had hij zich niet zo misdragen tegenover vluchtelingen die in ons oh zo “tolerante” land aanklopten voor bescherming. Ik herinner me nog steeds die Staatssecretaris die er met een “sorry” van af kwam toen ze een Homosexuele Iraniër had uitgezet die in eigen land opgehangen werd kort na aankomst.

  Dat is de Befehl ist Befehl, Ich habe es Nicht Gewusst cultuur waarbinnen de IND en het Ministerie van Justitie sinds jaar en dag opereren in dit land.

  Noem dat maar lekker antisemitisch.

 8. @9 Ik zou mij eens even wat beter in deze site inlezen alvorens Arnold van der Kluft in te delen bij mensen die lid moeten worden van het CIDI.

 9. Verder hoef je ons bepaald niet het verschil tussen antisemitisch en antizionistisch uit te leggen, zoals je ook zult ontdekken bij dat verder inlezen.

 10. @9:

  Afgezien van de rest, daar zwijg ik maar over nog een vraag:

  [ we weten ook allen dat Kleintje Muurkrant nu niet het meest intelligente internet plaatsje is geweest waar allerhande zijn of haar gal mocht spuwen in het verleden. ]

  wie zijn “we”?
  en leg dat eens wat nader uit?

 11. U kunt mij dan wel een prutser noemen, boos worden, en meer, dat staat u natuurlijk vrij, en ik zou mij dan ook beter kunnen en moeten inlezen in de materie, echter de vraag die door Arnold gesteld is, en waar ik zelf het niet mee oneens ben, geldt in dat geval ook voor de VK columnist die zijn eigen haatsite heeft. Wie hoort waar thuis, in welk medium.

  Van Jole ? Lachertje. Joop! ? Nietszeggende site.
  Vara ? Niet eens links meer.

  Ik ageer dan ook niet zozeer tegen Arnold persoonlijk, maar wel tegen mensen in het algemeen die alles wat ook maar een beetje anti-Israëlisch/Anti-Joods is meteen antisemitisch noemen.

  De slachtwet die door de PvDD bedacht is zou dan ook meteen maar antisemitisch genoemd moeten worden.

  Ik pruts voorlopig nog even door, en zal hopelijk nog weleens een minder erge prutsreactie geven.

  Ik schaar Arnold zeer zeker niet onder de mensen die lid moeten worden van het CIDI of de ADL, en heb wellicht de strekking van zijn artikel verkeerd begrepen, waarvoor excuses.

  Hartelijke groet van uw prutser.

 12. Welzeker mon Roi. In de jaren 90 werd Kleintje Muurkrant door de linkse groepering waar ik in verkeerde/zijdelings bij betrokken was al als niet altijd even betrouwbaar gezien.

  Dat ze dan een artikel van die meneer Edel plaatsen bevestigt mijn idee over KM.

  Maar, iedereen mag en moet natuurlijk zijn eigen mening hebben over sites zoals KM, Ravage, Gebladerte, Doorbraak en wat dies meer zij. Er is geen Zaligmakendheid in Politiek geëngageerd Nederland, dat is er nooit geweest. Bij rechts niet zowel als links.

  En dan nog wat, een artikel met als titel De edelgermaanse ster begeleiden met de Davidsster is ook antisemitisch. Of ben ik nu in één keer een prutsende troll geworden. Ik weet het ook niet meer.

 13. @9 -1
  Op die site staat dan ook uitdrukkelijk dat Job Cohen geen nazaat van het lid van de Joodse Raad is.

  “Semitisch” is een taalgroep, geen aanduiding van volkeren. De uitdrukking “antisemiet” is een betreurenswaarig overblijfsel van de rassenleer van protonazí’s.

  Als nota bene lid van de PvdD betreur ik dat wetsvoorstel in hoge mate, amateuristische politiek die wel degelijk troebelwatervissers in de kaart speelt: joden en moslims in een klap… Bewust antisemitisch? Nee. Wel bedenkelijk.

 14. @17:

  [ In de jaren 90 werd Kleintje Muurkrant door de linkse groepering waar ik in verkeerde/zijdelings bij betrokken was al als niet altijd even betrouwbaar gezien. ]

  Waarom werd Kleintje Muurkrant niet als betrouwbaar gezien en, dat volg eruit, de mensen ook niet?

 15. Dan ben ik dus het geheel met je eens Arnold.

  Nogmaals mijn excuses dat ik de intentie verkeerd begreep.

  @19. Omdat KM van tijd tot tijd artikelen publiceerde die niet op empirisch onderzochte data berustten.

  De mensen er achter werden niet als niet betrouwbaar gezien, maar de fouten die ze in hun artikelen maakten werden wel bekritiseerd.

  Voor de rest, even ophouden met die Krakersparanoïa en het idee dat als je een blog/site onbetrouwbaar noemt je meteen alles en iedereen die daar ooit op gepubliceerd heeft in de vuilnisbak gooit. Dat is namelijk volslagen onzin.

  En mocht ik wat geagiteerd overkomen vandaag dan komt dat door de Nazi brief die ik vandaag mocht ontvangen van de SD die wederom informatie wilden hebben die ze al lang hebben alleen omdat ze mij per sé in de Arbeitseinsatz willen gooien.

 16. @20:

  [ Voor de rest, even ophouden met die Krakersparanoïa en het idee dat als je een blog/site onbetrouwbaar noemt je meteen alles en iedereen die daar ooit op gepubliceerd heeft in de vuilnisbak gooit. Dat is namelijk volslagen onzin. ]

  Pardon? Krakersparanoia? Ik vraag je om uitleg van wat je zelf schreef, dat is alles.
  Orders uitdelen doe je maar aan een ander.

 17. Hahahaha zoals ik al zei, geagiteerd. Sorry. Ik las in je vraag om uitleg dat je dacht dat ik iedereen die bij KM ooit gepubliceerd had aankaartte als zijnde onbetrouwbaar.

  En krakersparanoïa, ach, ik ben al eens “stille”genoemd hier.

 18. En zo zijn we bijna rond. De aanleiding tot dit stuk was gescheld op twitter uit de Joophoek op het “antisemitische” Krapuul. Dat laat ik mij niet zeggen door die lui.

  Ik ben al meermalen als zionistisch agent ontmaskerd dus deze keer kan er ook nog wel bij.

 19. @23: Arnold

  Inderdaad Arnold, het is uit hetzelfde laken een pak. Ik trek het ook niet aan.

Reacties zijn gesloten.