Ebru Umar: ‘steriliseer asielzoekers’

Columniste Ebru Umar pleit vandaag in Metro voor het steriliseren van immigranten. In één adem door betitelt Ebru asieladvocaten meteen maar even als ‘NSB’ers’. Wat natuurlijk vrij grof (én nogal dom) is wanneer je zélf zojuist een regelrecht nazipleidooi uit hebt gekotst.


Van Ebru Umar verwachten we eigenlijk niet veel anders/beters, maar het is wél verrassend dat niemand bij Metro de wenkbrauwen fronste toen Umar haar stukkie inleverde.

Linken naar nazibagger doen we niet. We gaan nazi’s niet aan clicks helpen. Hier een screenshotje van de column.

Inmiddels weten ook Ebru’s bondgenoten niet hoe snel ze zich van de Metro-columniste moeten distantiëren. Zelfs het cryptofascistische DDS maakt vandaag gehakt van de (voormalige?) alt-right darling. Uiteraard krijgt Umar ook bijval op Twitter, o.a. van NVU-activist Koos Roegholt:


Umar zélf ruikt inmiddels blijkbaar onraad en probeert dan ook wanhopig de aandacht af te leiden, vooralsnog overigens zonder veel succes:


De vereniging van asieladvocaten, de VAJN, heeft inmiddels ook gereageerd op de lasterpraatjes van Umar: “Het bestuur [van de VAJN] wijst erop dat het steriliseren van asielzoekers, zoals gesuggereerd door mw. Umar, internationaal als een misdrijf tegen de menselijkheid wordt aangemerkt, zoals gepleegd in onder meer Nazi-Duitsland”.