Dwangarbeid faalt

Marco Florijn, PvdA-wethouder te Rotterdam, liet zich inspireren door Kamp en De Krom, beiden van de Partij van List en Bedrog. Het plan was door dwangarbeid mensen aan het werk te krijgen.

Dat lukte niet helemaal.

Mensen uit de bijstand moeten aan het werk gaan in de kassen, maar hebben geen perspectief om daar een reguliere baan aan over te houden. De vakbond vindt het daarom zinloos om die mensen daar aan het werk te zetten. Daarnaast is er, volgens FNV Bondgenoten, ook vanuit de kassen geen interesse in de Rotterdamse bijstandsgerechtigden. Geen enkele werkgever is bereid één van de tienduizenden Rotterdamse mensen zonder baan over te nemen.

Eerder schreef ik in een gefingeerd gesprek tussen Spekman en Florijn dat eerstgenoemde een dringende oproep aan Florijn deed:

Luister goed naar mij, of het is einde politieke carrière en dan mag je inderdaad in de kassen gaan werken.

Kom op, Spekman, nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen.

19 gedachten over “Dwangarbeid faalt”

 1. Bij die oproep sluit ik me van harte aan. Ik heb de indruk dat Spekman een volstrekt integer man is, die serieus hoopt de PvdA weer op een wat ‘linksere’ koers te zetten. Wanneer hij geloofwaardig wil zijn, zal hij zich moeten richten op de lokale en regionale technocraten, die helaas het gezicht van de PvdA bepalen.

  Zo’n Florijn had natuurlijk 8 jaar geleden al geroyeerd moeten worden. De man is een pathologische leugenaar en egomaniak die er geen been in zag de gemeenteraad in Leeuwarden voor te liegen dat hij honderden mensen aan betaalde arbeid had geholpen. Na vragen van de SP bleek dat hij vrijwel niemand aan werk had geholpen. De meeste ‘banen’ bestonden uit trajecten met onbetaald werk, die Florijn dan ook nog niet eens in wist te vullen.

  Zolang types als Florijn, Eberhard van der Laan en al die andere chronische leugenaars de dienst uitmaken binnen de PvdA, staat de PvdA wat mij betreft op hetzelfde niveau als de VVD. Spekman zou zich ook moeten realiseren dat de lokale mandarijnen en de neoliberalen (Timmermans e.a.) hem slechts uit electorale overwegingen tolereren. Na de verkiezingen zullen ze hem zonder met de ogen te knipperen aan de kant schuiven.

 2. Nog een update:

  Werklozenproject Westland
  33.819 werklozen
  183 door selectie
  24 geplaatst
  5 contract

  Bron: EenVandaag

 3. Tja , onze wijk is natuurlijk het goedkoopst voor de westland werkgevers … Tegen het westland aan dus kort rijden voor de busjes van de ( meest Mallafide ) uitzendbureaus , flink wat illigalen die je kan onderbetalen , en de meesten kunnen de etiketten van de illegaal gebruikte chemicaliën niet lezen .. als werkgever wíl je dan toch helemaal geen rotterdammer

 4. @2 De conclusie van de uitzending is ondubbelzinnig. Het is voor mensen met een uitkering niet voldoende interessant om weer aan het werk te gaan. Ze leven liever van de uitkering dan zelf een marktconform salaris te verdienen, zelfs als ze de baan en het vervoer ernaartoe op een dienblaadje aangereikt krijgen. De lonen in Nederland behoren tot de hoogsten in Europa dus het is niet erg aannemelijk dat die te laag zijn.

 5. @# 4 en de werkgevers wassen hun handen in onschuld, makkelijk hoor alles van 1 kant bekijken.

  Er zijn momenteel mensen die met behoud van uitkering dus zonder normale arbeidsvoorwaarden produktiewerk doen voor talloze grote concerns.
  Da’s lekker makkelijk verdienen voor deze bedrijven, de re-integratiebedrijfjes, uitzendbureautjes, de gemeenten, iedereen profiteert van deze mensen.
  En dan kunnen we er met z’n allen ook nog eens heerlijk op los gaan, echt fantastisch verzonnen.

  Zit achter iedereen die een uitkering heeft hetzelfde verhaal? Ik denk dat de meesten graag een markt conform salaris willen verdienen.

 6. @4
  De conclusie van de uitzending is dat het ambitieuze plan van Florijn volledig is mislukt.
  Interessant is de opmerking van de enige geïnterviewde die via de bijstand een baan heeft gevonden: Kom solliciteren maar laat daarbij de sociale dienst links liggen.

 7. Werkeloosheid, een wereldwijd fenomeen van alle tijden waar een samenleving mee moet dealen. Door Rutte en kornuiten in 1,5 jaar tijd gereduceerd tot ‘ze zijn lui en verdienen straf’.
  Het perspectief wat de VVD u biedt beste mensen.

 8. Niet alléén de VVD. Het is al jaren mode binnen álle politieke partijen, soms zelfs binnen de SP. Florijn is trouwens écht van de PvdA, hoor. Wat natuurlijk veel zegt over de PvdA.

 9. Wat ik begrepen heb is de hele haat en laster campagne medio 2004 door Rutte aangezwengeld maar inderdaad verdacht weinig oppositie en zelfs vrolijke medewerking vanuit de oppositie terwijl nu toch wel de onverkwikkelijke uitwerking duidelijk wordt.
  Tijd om weer eens duidelijke standpunten in te nemen.

 10. @Jan

  Rutte was als staatssecretaris in 2004 verantwoordelijk voor de invoering van de WWB. Daarin werd voor het eerst ‘werken met behoud van uitkering’ (onder strikte voorwaarden) opgenomen. Destijds mocht dat alleen wanneer het onderdeel uitmaakte van een traject richting betaald werk. Dat principe is in de loop van de tijd geleidelijk losgelaten.

  De WWB veranderde de financiering van de bijstand door per gemeente een budget vast te stellen. Indien een gemeente dat budget overschrijdt draait ze zélf op voor de meerkosten. Indien ze minder uitgeeft dan begroot, mag ze het overschot zelf houden en vrij besteden. M.a.w.: gemeenten kregen er financieel belang bij zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te schoppen. De bovenbouw volgt als altijd de onderbouw en dus zag je na invoering van de WWB de beeldvorming over uitkeringsgerechtigden óók razendsnel veranderen. In 2004 kon je nog samen met PvdA-raadslid Jan van Olffen actie voeren tegen het werken met behoud van uitkering. In 2011 beweerde dezelfde Jan van Olffen dat het juist zo goed is voor werklozen om onbetaald sneeuw te schuiven of plantsoenen te schoffelen, daarmee een nieuwe dimensie toevoegend aan het begrip “hypocrisie”.

 11. @#10 – Dank je voor de toelichting.
  Weet je wat hypocriet is Pyt, ik heb een zorginstelling en onlangs een schrijven gehad van VWS, de arbeidsinspectie gaat steekproeven nemen of je wel voor een goede psycho-sociale arbeidsomstandigheden aan je personeel biedt. Prima.
  Ik heb een aantal medewerksters parttime in loondienst genomen vanuit een uitkeringssituatie maar ik heb helaas (nog) niet voldoende werk, voor de overige uren moeten deze mensen in een schimmige loods tussen de vorkheftrucks zakjes voor de Action e.d. ompakken. Ik krijg ze hier huilend op kantoor wat ze hier nou mee moeten, ’t gaat mijn pet te boven, wazig gedoe allemaal.

 12. @Jan

  Ik weet niet in welke gemeente jij woont, dus het is een beetje lastig adviseren.

  Als ik het goed begrijp heb jij mensen parttime in loondienst, maar ontvangen ze nog steeds een aanvullende WWB-uitkering van de gemeente, die hen vervolgens verplicht voor dat aanvullende deel zakjes te plakken? Zó grijs heb ik het eerlijk gezegd nog niet meegemaakt. Is dat de gemeente waar ze vannacht twee auto’s door de ingang hebben gereden?

  Ik zou de betrokkenen aanraden gezamenlijk een advocaat in de armen te nemen en de gemeente voor de rechter te slepen. Tot mijn verbazing doet vrijwel niemand in een dergelijke situatie dat, terwijl er echt wel juridische mogelijkheden zijn. De meeste gemeenten hebben tegenwoordig een cliëntenraad die B&W adviseert op het gebied van Sociale Zaken. Je zou kunnen overwegen hen in te schakelen. Uiteindelijk gaat er natuurlijk niks boven zélf actievoeren, eventueel samen met de lokale afdeling van de SP, indien die tenminste niet in het college zitten. Is dat wél het geval, dan blijft er van de principes van de SP meestal ook weinig over, niet dan, SP-Leiden?

 13. Pyt, het gaat om mensen met resp. Wij (wet investering jongeren) en bijstand en het houdt me inderdaad al een tijdje bezig. Ik ben ook met iemand van de SP uit de regio bezig.
  Maar als ondernemer moet ik natuurlijk ook een beetje uitkijken, vooral als je de verhalen via via hoort, vandaar dat ik ook de informatie hier graag lees en verder surf op de linkjes.
  Er is iets niet in de haak.

 14. Ahh..de Wij. Jongeren zijn een apart geval (ook juridisch gezien). Met 50-plussers gelooft de gemeente het over het algemeen wel, maar jongeren staan inmiddels in half Nederland voor het geslachtsdeel van het bekende huisdier onbetaald plantsoenen te schoffelen, zogenaamd om arbeidsritme op te doen. In werkelijkheid natuurlijk omdat het lekker goedkoop is.

  Gemeenten ontduiken vaak hun eigen regels. Zo zijn er gemeenten die op hun website aangeven dat de maximale termijn voor slavenarbeid 6 weken bedraagt, maar ondertussen die jongeren vrolijk 5 of 6 maanden plantsoenen laten schoffelen. Daar zijn ze uiteraard op te pakken.

 15. Ik heb de uitzending gezien. Ik heb goed naar de mevrouw geluisterd die die gehypte, omhooggevallen anemonen in een niet-duurzaam plastic pot pootte. Ik heb die mevrouw aangehoord die maar verklaarde dat het geen mislukt project is. Ik heb de tuinder van alles horen zeggen wat vanuit zijn optiek en verantwoordelijkheid voor zijn bedrijf begrijpelijk is. Om eerlijk te zijn, ik snap er geen snars van. Zoveel aandacht voor één project, zoveel vergadering en overleg, zoveel begeleiding en dwang, en geen mens met gezond verstand? Het lijkt godbetert wel de Melkertbanenindustrie waar alleen de ingehuurde coaches en begeleiders financieel iets aan hebben gehad.

  Florijn is een neoliberaal met wanstaltige gedachten die over de rug van anderen goede sier wil maken maar echt te licht is. Helaas heeft hij dat zelf niet door.

 16. Goede karakterisering van Florijn. Een gigantisch ego met nul inhoud. En ja, ik ken hem persoonlijk. Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat ik hem waar mogelijk 6 jaar lang heb tegengewerkt. En een partij die zo’n technocratisch leeghoofd tolereert is geen knip voor de neus waard. De dag dat de PvdA gehalveerd wordt, geef ik een feestje.

 17. Pyt van der Galien schreef:
  “De WWB veranderde de financiering van de bijstand door per gemeente een budget vast te stellen. Indien een gemeente dat budget overschrijdt draait ze zélf op voor de meerkosten. Indien ze minder uitgeeft dan begroot, mag ze het overschot zelf houden en vrij besteden. M.a.w.: gemeenten kregen er financieel belang bij zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te schoppen.”

  Het idee is afkomstig uit de VS en de wet bestond daar allang. Het heeft in de VS niet geholpen en waarom zou het in Nederland welwerken?. Tegen het gezond verstand in door oze politici om Henk en Ingrid tevreden te stellen.

 18. Pyt van der Galiën schreef:
  “Gemeenten ontduiken vaak hun eigen regels. Zo zijn er gemeenten die op hun website aangeven dat de maximale termijn voor slavenarbeid 6 weken bedraagt, maar ondertussen die jongeren vrolijk 5 of 6 maanden plantsoenen laten schoffelen”

  Zelfs langer. Zo stonden niet alleen jongeren, maar ook oudere werklozen wel een jaar lang te schoffelen als zij niet het geluk hadden om (op eigen kracht) een baan te vinden bij een reguliere werkgever. En na een jaar was je nog verder van huis. Naast dat je de tijd moeilijk heb kunnen benutten om te kunnen soliciteren, omdat je fulltime met “arbeidsritme” bezig bent staat zo’n vermelding ook niet cool op je CV en is vaak voldoende reden om niet uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.
  Er zijn werklozen die op hun CV hebben vermeld dat zij de periode dat zij werk met behoud van uitkering gewoon werkloos waren om zo meer kans maakten om aangenomen te worden.

 19. In het WMO beleid de zelfredzaamheid van mensen met een beperking kantelen, allerlei voorzieningen afbreken en de nadruk leggen op sociale netwerken, vrienden, vrijwilligers, verenigingen,bla bla en tegelijkertijd mensen in de bijstand gratis produktiewerk laten doen……….Wat een stuitende ideeënarmoede.

Reacties zijn gesloten.