Duurzame jongeren gezocht voor zieltogend GroenLinks

Het Nieuwe GroenLinks presenteert zich met een rapport over de verkiezingsnederlaag en wat iedereen kan bedenken: niemand zat op een extra “vrijzinnige” (liberale) partij te wachten. En wat zijn de aanbevelingen? Vernieuwen en te rade gaan bij de “jongeren”. De oorspronkelijke achterban is bij voorbaat afgeschreven?

9. Er gebeurt (buiten Den Haag) ontzettend veel in Nederland. Burgerkracht, doe-het-zelfcoöperaties,
samenredzaamheid, duurzaamheidsinitiatieven – er is sprake van een indrukwekkende beweging van onderop. Het nieuwe GroenLinks moet het weinig praktische vrijzinnigheidsverleden achter zich laten en zich opnieuw laten laven door deze bronnen van hernieuwbare politieke energie.
10. De verkiezingsnederlaag was het echec van een generatie die rond de eeuwwisseling naar voren is getreden. Hun tijd zit erop. We hebben nieuwe (jonge) mensen nodig. En nieuwe leiders bij wie duurzaamheid in de politieke genen zit.

Dat wordt dus niks, maar succes verder, hoor…

7 gedachten over “Duurzame jongeren gezocht voor zieltogend GroenLinks”

 1. [..][ Het nieuwe GroenLinks moet het weinig praktische
  vrijzinnigheidsverleden achter zich laten en zich opnieuw laten laven door deze bronnen van
  hernieuwbare politieke energie. ] [..]

  Wat een idioterie. Sluit die tent maar vast.

 2. welk vrijzinnigheidsverleden bedoelen ze nou ?’ Het vrijzinnig Neo-liberalisme van het Valsema tijdperk , of de ideeén waarop ze ooit gegrondvest zijn ???

 3. @Arnold, @1 Le Roi,

  Inderdaad.

  Uitgangspunt: er bestaat een politieke partij. De vraag die auteur Van der Lans zich dan stelt is of die beweging nog opgekalefaterd kan worden en verkocht aan kiezers. Of er een politieke stroming is die niet of onvoldoende wordt gerepresenteerd in Nederland, komt niet aan de orde. Hoop wordt gevestigd op jongeren, niet op een adequate politieke analyse. Slechts vage verwijzingen naar zaken rond duurzaamheid moeten het doen.

  Het doet me sterk denken aan het CDA. Nu het christendom als gevolg van toenemende geschooldheid van de bevolking als weinig politiek praktisch door de mand valt, is ook die partij op zoek naar een reden van bestaan. Het opheffen van een baantjesmachine komt uiteraard niet ter sprake.

 4. Jos van der Lans denkt nog in machtsstructuren.
  Hij bedoelt dat een nieuwe groep machthebbers binnen GroenLinks de kans moet krijgen de richting aan te geven.
  dat is nu juist wat er fout ging, dat een kleine groep de ricvting koos, zoals de Kunduz missie of een of ander hobby van Natuur en Milieu.

  Er moet juist een verandering bij GroenLinks komen dat de leden de richting bepalen, en dan niet de 1000 leden die naar een congres komen, maar alle 25.000 leden.

  Dus besluiten nemen met een echt ledenreferendum.
  De opkomst bij die referenda is meteen een maat voor de relevantie van de voorstellen.

  De hele wereld is bezig met Duurzaam worden, Nederland loopt daarbij ver achter en GroenLinks heeft de oplossingen. Dus de partij gaat een grote toekomst tegemoet, als ze goed en democratisch bestuurd wordt.

 5. @4, supergoed punt Henk: ” Er moet juist een verandering bij GroenLinks komen dat de leden de richting bepalen, en dan niet de 1000 leden die naar een congres komen, maar alle 25.000 leden.

  Dus besluiten nemen met een echt ledenreferendum”

  De oude werkwijze van paar mensen met macht die over de rest van de ledental besluiten afdwingen is blijkbaar overaal structureel aanwezig, soort van volkscultuur.

  Het doet me denken aan mijn vereniging waar ik recentelijk heb voorgesteld om per e-mail de belangrijke vragen aan alle leden voor te stellen en tevens om hun stem te vragen.

  Het antwoord van een klein groepje machtige capo’s was – “Allen degene die op een vergadering komt, wordt zijn stem geteld, aan e-mails doen we resoluut niet”(??!?).
  Dus de rest van de leden tellen niet mee en in deze tijd van elektronische massamedia weigert de machtige kern inmenging in hun eigen besluiten.

  Wat ik je zeg: het is cultuur gebonden.

 6. Dit typische verschijnsel van volkscultuur is bijvoorbeeld goed te volgen overal in de Nederlandse politiek – vanaf Wiegel die structureel de notie Referndum weigerde (“je laat de plebs toch niet hun mening uiten?”), door de WOB beperking van Donner en alle andere mogelijkheden waarbij een referendum werd stelselmatig geweigerd.

  Ik denk dat Nederland nog lange weg naar de democratie moet groeien.

  GroenLinks zou in de toekomst een mooi voorbeeld ervoor kunnen geven.

 7. @4 Henk,

  Ben je wel eens naar een congres van een politieke partij geweest? Dan zal je begrijpen dat een referendum, hoewel in theorie een mooi idee, in de praktijk een te beperkt middel blijkt.

  Het is onmogelijk om de over de vele (meer dan honderd?) amendementen en moties een referendum te houden.

  Slechts een enkel – als heel belangrijk gekenmerkt – voorstel zal aan een algehele ledenraadpleging onderworpen kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.