Drayers drogredenen

Bijgaand artikel werd overgenomen met toestemming van de auteur, voormalig Krapuul redacteur Bart Voorzanger, en verscheen eerder op zijn eigen site.

Columniste Elma Drayer schreef drieënhalve krantenpagina vol over de vrouwonvriendelijkheid van orthodoxe monothëisten en de ‘kongsi van christenvrouwen, feministen en zedendenkers’ die er nonchalant en harteloos voor pleit ze rustig hun gang te laten gaan (Trouw, 23 oktober 2010). Een leerzaam stuk voor in drogredenen geïnteresseerd is.

zondag, 24 oktober 2010

Mevrouw Drayer begint met de SGP, de partij die vindt dat vrouwen in de politiek niets te zoeken hebben en ze binnen de partij op de tweede rang zet met een beroep op de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Ten onrechte, volgens mevrouw Drayer. Die grondwettelijke godsdienstvrijheid staat gelovigen toe mannen en vrouwen verschillend te behandelen, maar alleen ‘binnen de eigen muren van synagoge, kerk of moskee’. De SGP past als partij niet in dat rijtje, dus die mag dat niet. ’t Klinkt logisch, maar ’t is onzin. De grondwet maakt geen nette boedelscheiding – godsdienstvrijheid voor de in kerk, vrijheid van meningsuiting voor in de politiek, recht op gelijke behandeling voor op de werkvloer, enzovoort. Alle grondrechten zijn bedoeld voor overal; daarom botsen ze zo regelmatig.

Mevrouw Drayer is blij dat het Clara Wichmannfonds de machteloze SGP-vrouwen redde door een rechtszaak voor ze aan te spannen. Volgens haar is driekwart van de SGP-jongeren en een groeiend deel van de ouderen voor gelijkberechtiging. Goed nieuws dat meteen laat zien waarom juridische actie overbodig was: even geduld en het probleem was van binnenuit verholpen, wat SGP-vrouwen een vernederend staaltje van maternalistisch ‘voor u maar zonder u’ had bespaard.

Vervolgens kapittelt mevrouw Drayer orthodoxe christenen meer in het algemeen. Ze doen heel hypocriet alsof ze vrouwen moeten discrimineren omdat dat in de bijbel staat. De buitenwacht accepteert dat omdat die de bijbel niet kent. Mevrouw Drayer wel: die kerken zeggen en doen van alles dat niet uit de bijbel komt, en laten van alles weg dat daar wel in staat; ze kletsen maar wat. En mevrouw Drayer heeft gelijk: het christendom berust maar ten dele op de bijbel. Het Oude Testament doet als ‘oud verbond’ alleen voor spek en bonen mee, terwijl het Nieuwe Testament zijn gezag moet delen met allerlei filosofen en kerkvaders – en dat vooral bij de katholieke kerk die er van haar extra van langs krijgt. Alleen, geen serieus theoloog die daar geheimzinnig over doet.

Het grootste deel van mevrouw Drayers verhaal gaat uiteraard over de islam. Ze begint met een litanie van ellende – onderdrukte en zwaar mishandelde vrouwen in de islamitische wereld – die niemand ontkent. In het westen zijn zulke misstanden gelukkig ondenkbaar, zegt ze dan, en dat roept de vraag op waarom ze er zo over uitweidt. Verwijt ze ons, zichzelf incluis, gebrek aan betrokkenheid? Heeft ze ideeën over hoe we die vrouwen wél zouden kunnen helpen? Niets van dat al. Ik kan het niet helpen dat ik me toch even afvraag of ze bedoelt te suggereren dat de islamknuffelaars waar ze zo boos op is die onderdrukking wel prima vinden. Nee, zéggen doet ze dat niet.

Wat ze wel zegt is: ‘… de seksesegregatie rukt op. Regelmatig klinken in landen met een relatief grote moslimpopulatie pleidooien voor gescheiden zwemmen, gescheiden gemeenteloketten, gescheiden patiëntenzorg.’ Die gemeenteloketten zijn nieuw voor me, maar er zijn inderdaad moslimsvrouwen die graag gescheiden zouden zwemmen; niet-moslimvrouwen ook trouwens, en er zijn vrouwen, moslim- en niet-moslim-, die liever door een vrouw dan door een man worden bedokterd en verpleegd. Niet meer willen, zusters; mag niet van juf Drayer!

En dan komt mevrouw Drayer tot de kern van de zaak. ‘Een kongsi van christenvrouwen, feministen en zedenkenners werpt zich de laatste jaren op als verdedigers van de hoofddoek.’ Het klinkt alsof die verdedigers staan te juichen bij elke gehoofddoekte vrouw.

Eerst krijgt Karla Peijs ervan langs omdat die inzag dat je een deel van de moslima’s een deel van hun bewegingsvrijheid zou ontnemen als je ze verbood een hoofddoek te dragen. ‘Een petitio principii, ofwel een cirkelredenering’ noemt mevrouw Drayer dat met geleende geleerdheid. Welke redenering nu zo circulair is, legt ze helaas niet uit. Mevrouw Peijs verdedigt een situatie ‘met dezelfde argumenten als waarmee ze in het leven is geroepen’ zegt ze, maar los van de vraag of dat erg is – als een situatie met goede argumenten in het leven is geroepen vormen die argumenten een uitstekende verdediging van die situatie – is het onzin: mevrouw Peijs beroept zich niet op de Koran of de Soenna, maar op het belang van vrouwen zich vrij te kunnen bewegen zodat ze kunnen studeren, kunnen werken en op eigen benen kunnen staan. In een situatie waarin een hoofddoek – deels vanwege vrouwonvriendelijke mannen, geen mens die dat ontkent – die vrijheid biedt, veroordeel je die vrouwen tot onvrijheid door die hoofddoek te verbieden.

Vervolgens breekt mevrouw Drayer haar staf over Anja Meulenbelt, Karen Armstrong en Naomi Wolf, die geen van allen vinden dat wie ook een hoofddoek moet dragen, maar wel pleiten voor de vrijheid van vrouwen daar zélf over te beslissen. Je zou haast concluderen dat mevrouw Drayer ze die vrijheid eens lekker wil ontnemen, maar dát is precies het soort valse omkering waarin Drayer zelf grossiert. En met al even weinig respect voor de waarheid concludeert zij:

Elke moslimhoofddoek, hoe vrijwillig of modieus ook omgeknoopt, verspreidt hetzelfde bericht: ik leg mijzelf als vrouw beperkingen op, omdat de mannen om mij heen worstelen met hun libido. Ik zing een toontje lager, omdat mannen een probleempje hebben met hun lusthuishouding. De islamitische hoofddoek beloont de diepe angst voor al wie een vagina bezit.

Bovendien betekent elke nieuwe moslimhoofddoek een stille overwinning voor de salafisten en hun diepe haat tegen het Westen – ook al houdt de draagster in kwestie nog zo vol dat zij slechts haar Schepper eer wil bewijzen. Waarom zou je dat in hemelsnaam toejuichen?

Kortom, die vrouwen mogen dan denken dat ze zelf beslissen of ze een hoofddoek dragen, maar mevrouw Drayer, en alleen mevrouw Drayer, bepaalt wat zij met die hoofddoek bedoelen.

Beelden uit mijn studententijd te midden van tot het communisme bekeerde ex-refo’s: de gestaalde kaders leggen uit waarom de arbeider een auto wil. Hij denk zelf misschien dat hem dat eindelijk de vrijheid geeft eens lekker met vrouw en kinderen op stap te gaan of met vrienden te gaan vissen, maar in werkelijkheid wil hij het omdat hij van het grootkapitaal moet consumeren zodat de vrije markt blijft draaien en hij afhankelijk blijft van de baas die zijn salaris betaalt – vals bewustzijn om de klassentegenstellingen in stand te houden. Ex-refo’s als mevrouw Drayer raken soms ver van huis, maar van één ding komen ze maar lastig los: de overtuiging dat ze weten hoe de wereld – wat heet de wereld? de kosmos! – in elkaar steekt. Vroeg geleerd, oud gedaan.

Verderop gaat Drayer in op de mogelijke tegenwerping dat haar verhaal haar in het weinig vlijende gezelschap van de PVV brengt. Dat is een onzinargument, zegt ze. We verwijten vegetariërs toch ook niet dat ze hun voedselvoorkeur delen met ‘zekere dictator te Berlijn, bij wie ook geen vleeslapje op tafel kwam’!? Zeker niet, mevrouw Drayer, maar waarom verwijt u hoofddoekdragende vrouwen dan wel dat zij hún kledingvoorkeur delen met die vermaledijde salfisten?

Mevrouw Drayer fulmineert nog even door. Paul Cliteur komt voorbij omdat hij overtuigend heeft betoogd dat de overheid neutraal en seculier moet zijn, waaruit in elk geval mevrouw Drayer afleidt dat vrouwen bij de overheid geen hoofddoekjes mogen dragen. Groot goed, die neutraliteit, overtuigend aangetoond of niet, maar waarom zou een grijze overheid neutraler zijn dan een veelkleurige?

Abram de Swaan komt voorbij omdat hij heeft aangetoond dat de hardnekkigheid van de islamitische orthodoxie voortkomt uit angst voor vrouwen die geletterd raken, zichzelf ook als mens gaan zien en niet langer onder de duim gehouden kunnen worden. Ik heb de afgelopen jaren dankzij een rare zijsprong in mijn carrière behoorlijk veel niet- of laaggeschoolde orthodox-islamitische mannen gesproken. Vrijwel zonder uitzondering vertelden ze me vroeg of laat vol trots over hun studerende dochters die het wie weet hoe ver zouden brengen. Groot goed, schrijftafelsociologie – waar haal je anders doordachte hypothesen vandaan – maar is het teveel gevraagd om die hypothesen ook nog even te toetsen?

Drayers uitsmijter is een doordenkertje. Vervang geslacht eens door ras. Vinden we dan nog steeds alles wat we nu vinden over allerlei nu gemaakte verschillen?

… stel, er waren in dit land patiënten die uitsluitend blanke dokters aan hun bed wilden zien. Of zwembaden die aparte uurtjes voor zwarten wilden invoeren. Of straatcoaches die zwarten weigerden aan te raken, gewoon omdat zoiets nu eenmaal niet mag van hun geloof. Zou iemand dan durven beweren dat dit ’dingetjes’ zijn waarover wij niet mogen zeuren? En stel, er was een politieke partij die op grond van haar negerstandpunt zwarten het passief kiesrecht onthoudt. Zou de seculiere buitenwacht haar dan ook in bescherming nemen tegen het ’doorgeslagen gelijkheidsdenken’? Schrijven dat het hier slechts ’religieus-politieke folklore’ betreft? Of dat de betreffende partijleden ’geen vlieg’ kwaad doen?

Die kans lijkt mevrouw Drayer klein, en ze heeft gelijk. Maar de vergelijking gaat dan ook behoorlijk mank. Tussen zwart en blank bestaan geen andere verschillen dan wat huidpigment, terwijl mannen en vrouwen zozeer van elkaar verschillen dat de door Drayer geadoreerde Cisca Dresselhuys hoofdredacteur van een vrouwenblad kon zijn zonder dat Drayer dat een schande vind. Had ze het net zo acceptabel gevonden wanneer mevrouw Dresselhuys de hoofdredactie over een blankenblad voerde? Tussen mannen en vrouwen bestaan zulke grote verschillen dat we het volstrekt acceptabel vinden wanneer vrouwen, en mannen, aparte kleedkamers wensen. Zouden we aparte kleedkamers voor zwarten en blanken even aanvaardbaar vinden? Een bedrijfje in een van oudsher mannenbranche dat zijn eerste vrouw in dienst neemt, moet zorgen voor een apart damestoilet. Waar zijn mevrouw Drayers vlammende betogen tegen dit flagrante seksisme?

Er is geen cultuur waarin mannen en vrouwen een volstrekt gelijke rol spelen, zich volstrekt gelijk gedragen, zich volstrekt gelijk kleden, zich in hun dagelijks leven niet permanent bewust zijn van het geslacht van alle mensen om hen heen. En zo’n cultuur zal er ook nooit komen. We moeten ons inzetten voor een samenleving waarin vrouwen en mannen zoveel mogelijk gelijk behandeld worden – geen tegenstand(st)er van mevrouw Drayer die het daar niet mee eens is – maar ook in zo’n samenleving zal er altijd een spanning zijn. ’t Is soms behoorlijk lastig, die spanning, en er waren en zijn culturen die daar uiterst verwerpelijk mee omgaan – geen tegenstand(st)er van mevrouw Drayer die dat ontkent, ik zeg het nog maar eens – maar hij leverde de inspiratie voor heel wat hoogtepunten in de wereldliteratuur, de muziek, de beeldende kunst, en zonder die spanning zou de aarde al gauw kinderloos zijn. We danken er ons bestaan aan. Wie het verschil tussen man en vrouw achteloos vergelijkt met dat tussen bruin en roze heeft ergens een vrij wezenlijke afslag gemist. Ligt daar misschien het probleem? Ik weet het, ook dat is een typische Drayer-vraag.

Het wrange van de zaak is intussen dat er wel degelijk vrouwen zijn die in een beroerde situatie leven, die mishandeld, misbruikt en opgesloten worden. Dat gebeurt in islamitische kringen, in orthodox-reformatorische kringen, en overal daarbuiten. In plaats van stil te staan bij de zeer praktische vraag hoe we die vrouwen kunnen helpen, neuzelen we over hoofddoekjesverboden en graven we ons in in ideologische scherpslijperijen. En opnieuw hoor ik de ex-refo’s uit mijn studietijd: Even geduld, éérst de wereldrevolutie, dán krijg je te eten.

33 gedachten over “Drayers drogredenen”

 1. Gut wat een inhoudelijk goed gemotiveerd stuk maar niet heus. Als iemand de afslag heeft gemist is het de schrijver, [Volgde al dan niet grappig bedoelde toespeling op de achternaam Voorzanger].

 2. Willen jullie het inhoudelijk houden en niet op de man spelen? Alvast bedankt. ❗

 3. #1 Mr Ooijer, niets houdt iemand tegen om hier een stuk te plaatsen met zijn/haar visie op dit punt.

 4. Ik vind het een goed verhaal. Het geeft de dubbelheid van die hele hoofddoekjestoestand goed weer.

  Je wilt niet dat vrouwen ertoe gedwongen worden, maar je wilt ook niet dat sommige vrouwen zich niet meer in sommige stiuaties zouden kunnen begeven door een verbod erop.

  Het is gewoonweg niet zo simpel.

 5. #7 Laurent, daarom is het ook geplaatst. Mensen die dit zwart/wit zien, zien het te simpel naar mijn mening. Beetje idee van: als je niet voor me bent, ben je tegen. Maar zo simpel ligt deze materie niet. Dwang om mensen iets te laten dragen (wat dan ook) is net zo erg als dwang om mensen iets niet te laten dragen. Beiden zijn dwang en uit den boze. Allebei worden ze ook gebracht met de ‘beste bedoelingen’ om mensen ’te helpen’, krijg ik zelf altijd een beetje de rillingen van.

 6. <,Het wrange van de zaak is intussen dat er wel degelijk vrouwen zijn die in een beroerde situatie leven, die mishandeld, misbruikt en opgesloten worden. Dat gebeurt in islamitische kringen, in orthodox-reformatorische kringen, en overal daarbuiten""

  Maar al te vaak nog zo : woman is the nigger of the world( John lennon) ,.

  Een verder voor mij voor mij te ingewikkelde reflectie, het meandert tussen wereld culturen, analfatebisme, verhouding
  man vrouw, sex , god of allah,, onderdrukking , hooddoek of niet om te eindigen met een wereld voedsel probleem alsof dit alleen voor vrouwen zo is.

  Ik zal zeker te kort schieten maar dit duizelt me.

  De vagina monologen vertelden meer.
  Kom ook een keertje met de ballen penis monologen 😎 als gemene multiculturel deler voor het publieke debat.
  Ik ben een voorstander van voorlichting over normale hormonale ontwikkelingen in puber tijd , verliefd hitsig of geil worden, en dat dit niet met een of andere gods bestemming of toesteming, lees bij eigen klasse/cultuur blijven als maatschappelijk acceptabel, heeft te maken.

  En dat het normaal is dat pre pubers en ook hele jonge kinderen verliefd worden op de ander zonder dat voortplantings hormonen een rol spelen.
  En dat alleen staande ouderen tot aan de dag van bejaarden tehuizen dat ook weer mee maken, bij elkaar in bed kruipen om te vrijen.

  So far over onze westerse vrijheden elkaar wel of niet mee te beleven voor wat we zijn.

  Ik zal schrijvers main point gemist hebben, daar niet van.

 7. O guttegut , wat is mijn vrouw toch een arm onderdrukt slaafje , welk natuurlijk ( met een flinke dosis ,al dan niet gecamoufleerde )minachting en zonder dat iemand haar ooit wat vraagt ,bevrijd moet worden van haar hoofddoek , dit ondanks het feit dat het haar eigen keuze is … Een keuze waar noch haar vader ( de meerderheid van mijn schoonzussen draagt geen hoofddoek ) noch ik als echtgenoot ook maar iets mee te maken heb .. een keuze die ze ooit jaren geleden bewust op 8 maart maakte ( internationale vrouwendag ) . Maar ze kan alleen vrij zijn als ze dezelfde keuzes maakt als Mevr Wilders , Mevr Agema en Mevr Halsema .
  En nu dus mevr Drayer … weer zo’n Atheist die zich niet los kan maken van de frustraties van haar eigen opvoeding en er maar heerlijk op los projecteerd … 😥 😥 😥 😥

 8. @13: Ram zal zichzelf wel gewist hebben.

  @14: niemand heeft geschreven dat jouw vrouw een arm … etc is, dat maak je er toch echt zelf van, en dan is het ook duidelijk dat je absoluut niet in staat bent om een evenwichtige discussie te voeren. Over projectie gesproken. Volgens mij is mevr Drayer helemaal geen atheist, dus… ga eens met haar praten in plaats van te zeuren.

  Atheïst behoeft ook geen hoofdletter. Het is geen god tenslotte. Het is meestal iemand die goed heeft nagedacht, zoals Bertrand Russell, zoals zo veel anderen.

 9. Natuurlijk ben ik niet in staat een ”evenwichtige discussie “te volgen , ik ben immers zo’n minderwaardige gelovige waar fundementalistische atheisten , al dan niet met of zonder hoofdletter , vanuit hun ivoren toren op neerkijken … welke zich in tegenstelling tot de o zo suprieure niet gelovigen niet in de openbare ruimte mogen manifesteren als het aan “de betere mensch “van Agema tot Halsema ligt … De houding is wel degelijk dat mijn vrouw toch een arm onderdrukt slaafje is , gedwongen haar hooddoek te dragen door booooooze mannen , want zelfbewuste hoofdoekdragende vrouwen zoals mijn echtgenote en Fatima Elatik die uit eigen keuze een hoofddoek dragen , passen niet binnen het beperkte denkraam van de Anti- Islaamkliek , of die nu die nu linksom of rechtsom Anti-Islaam zijn .
  De houding die ik zie uit die hoek vandaan verschild weinig van de houding van Zendelingen en Missionarisen die het ware geloof naar de “arme negertjes ” gingen brengen , nu brengen zendeligen als Halsema en Drayer het ware westerse leven naar de “arme Moslimas “

 10. MrOoijer Schreef:

  dan is het ook duidelijk dat je absoluut niet in staat bent om een evenwichtige discussie te voeren.

  even terugkomend op jouw eerste reactie, waar kennelijk een ad hominem uit verwijderd is of zoiets.

  Hoe noem jij dat?

  Hij lijkt trouwens veel op een eerdere reactie van jou op een ander artikeltje vandaag.

  Ik vind het allemaal best maar ik vind niet dat jij andere mensen de les moet lezen over hoe ze een evenwichtige discussie moeten voeren.

  Geef eerst zelf maar eens het goede voorbeeld.

 11. Wasdatnou? Fundamentalistisch optreden van door mij zeer gewaardeerde reageerders op Krapuul? Elma Drayer levert in Trouw een artikel http://www.trouw.nl/religie-filosofie/opinie/article3263911.ece/Het_sprookje__van_de_religieuze_hoogachting_.html?all=true en Bart Voorzanger geeft een verhaal vol argumenten waarom hij het daar niet mee eens is. En vervolgens vliegen de Krapuul-regareerders, waarvan ik allemaal verhalen heb gelezen die soms mijn grote instemming hadden en af en toe wat minder, elkaar in de haren over details. Ik heb beide verhalen gelezen, ben overtuigd van de integere intenties waarmee ze geschreven zijn en probeer voorzichtig mijn eigen mening te vormen zonder precies te begrijpen waar Voorzanger de afslag heeft gemist of dat ik me niet mag afvragen waarom moslima’s een hoofddoek dragen. We leven in een land vol misverstanden en voorlopig is er maar ééntje die daar volop van profiteert.

 12. jvdheuvel Schreef:

  even terugkomend op jouw eerste reactie, waar kennelijk een ad hominem uit verwijderd is of zoiets.

  Goed, dat is voor mij even de limiet.

  (a) iemand suggereert dat ik de post van Ram heb aangepast. Nee hoor.
  (b) iemand heeft mijn eerste reaktie aangepast . Ik vind dat dat niet kan. Misschien heeft iemand mee daar over gemailed, heb dat echter niet gezien.

  Wat zal ik nog meer zeggen? Jammer, jongens en meisjes, even goede vrienden, maar dit is niet mijn stijl. Het gaat jullie goed.

 13. mr ooijer ik vind inderdaad dat het tijd wordt dat je vertrekt. je hebt nu een maand lopen kloten zonder iets constructiefs toe te voegen en je gaat er mee door. Jammer.

  Vanaf nu hou je je aan de REGELS anders krijg je een ban.

  Er is een grens aan mijn geduld namelijk.

 14. @20 ga maffen man als je niks toevoegt. ❗ Vanaf nu ben ik consequent als het niet inhoudelijk is ben je weg.

 15. De nummertjes kloppen niet meer omdat @18 in de spambak zat. Ik heb hem toch maar losgelaten.

  Ik ben het er ook nogal mee eens namelijk.

 16. Andreas Schreef:

  Wasdatnou? Fundamentalistisch optreden van door mij zeer gewaardeerde reageerders op Krapuul? Elma Drayer levert in Trouw een artikel http://www.trouw.nl/religie-filosofie/opinie/article3263911.ece/Het_sprookje__van_de_religieuze_hoogachting_.html?all=true en Bart Voorzanger geeft een verhaal vol argumenten waarom hij het daar niet mee eens is. En vervolgens vliegen de Krapuul-regareerders, waarvan ik allemaal verhalen heb gelezen die soms mijn grote instemming hadden en af en toe wat minder, elkaar in de haren over details. Ik heb beide verhalen gelezen, ben overtuigd van de integere intenties waarmee ze geschreven zijn en probeer voorzichtig mijn eigen mening te vormen zonder precies te begrijpen waar Voorzanger de afslag heeft gemist of dat ik me niet mag afvragen waarom moslima’s een hoofddoek dragen. We leven in een land vol misverstanden en voorlopig is er maar ééntje die daar volop van profiteert.

  Het probleem met pluriformiteit , onze tegenstanders zijn in negativieit verenigd dus het altijd wel eens , wij zijn een onderling zeer diverse groep en we verbergen onze meningsverschillen niet , dat betekent wel wat meer beroep op onderlinge tollerantie , en sinds wij allen mensen zijn valt dat ook onderling wel eens wat moeilijk ,,,
  Daarnaast werken meningsverschillen wel eens door , en ik denk dat een recentelijk meningsverschil over de tijdservaring van 6 jarigen en de dwangbuis van educatie veel onderling kwaad bloed heeft gezet .. vanwaaruit nu af en toe gereageerd word .. jammer , maar dat heb je als je forum qua onderwerpen breder is dan , wat onze tegenstanders ook beweren , Wildershaat , dan komen er ook onderwerpen boven waarop men het hardgrondig oneens is 😕 .. we zijn immers geen PVV 😮

 17. @26Buurmeisjes? Ze lijken als eieren op Femke H. en spreken ook al net zo beroerd Nederlands 😆
  @18 nieuwe nummering
  Ik zou dat artikel van Drayer nooit gelezen hebben, het zoveelste mekker- en zuigstuk van Letter & Geest dat zich geen andere taak meer stelt dan te waarschuwen voor Vreselijke Islam. Inderdaad, the medium is the massage. Voor mij niet.
  En als Drayer bekendmaakt dat zij zelf uit zware kring komt, en Lewis en Cliteur als gezaghebbend aanhaalt dan heb ik al weinig last meer van de behoefte haar serieus te nemen. Ik heb ook de indruk dat zij tegen een stropop vecht.
  En inconsequent. Als de meeste SGP-vrouwen en -jongeren wel voor gelijke rechten binnen die partij zijn juicht zij dat toe. Maar dat meisjes met moslimachtergrond wel eens zo’n doek om hun haar zouden kunnen doen als demonstratie gelooft zij niet.
  Ik zie te veel jonge vrouwen die het doekje combineren met minirok of uitgesneden blouse om zomaar op voorhand te geloven dat ze onderdrukt worden met die doek en dat het geen eigen keuze en fashion statement is. Het geldt niet voor allen. Maar dat is bij de SGP ook zo. Ophouden de ander met meewarigheid te benaderen, zou dat een idee zijn?

  P.S. Ik vind het schandalig dat sociaal-democraten er met de naam van Clara Meijer-Wichmann (zo noemde zij zich, ook dat willen ze ontkennen) vandoor zijn en een paritj te lijf gaan die er al was toen zij nog leefde en die zij als religieus-anarchiste niet liefgehad heeft maar ook niet heeft willen verbieden. Anarchisten zijn namelijk niet van het verbiederige.

 18. He wie er met pek omgaat praat de taal van de pekverkoper …. of zoiets 😮
  em de eerste heeft te bolle wangetjes om een ei van Femke te zijn 😛

 19. Na een aantal meningen en commentaren van mevrouw Drayer te hebben gelezen, kan ik maar tot één conclusie komen. Ze is ooit eens afgewezen of bedonderd door een knappe moslim.

 20. Uit Drayers uitsmijter blijkt dat ook zij het PVV programma niet had gelezen. Geen passief kiesrecht voor Marokkanen meer als de PVV diens zin krijgt.

Reacties zijn gesloten.