Donald Trump wederom aangeklaagd door E. Jean Carroll

Daags na de veroordeling tot het betalen van vijf miljoen dollar aan E. Jean Carroll wegens smaad en laster, meende Donald Trump in de zogenaamde CNN “townhall” gewoon door te kunnen gaan met zijn leugens en haar verder belachelijk te kunnen maken. Hij zou haar niet kennen, niet weten wie ze was, ze was zijn type niet etc. etc.

En nu heeft E. Jean Carroll een andere zaak van haar die nog tegen Trump liep uitgebreid met een nieuwe aanklacht wegens smaad en laster vanwege Trumps opmerkingen bij CNN. Deze zaak was al eerder gestart en ging over vergelijkbare beweringen van Trump over haar. Echter, toen was hij nog president, en Trumps persoonlijke advocaat Minister van Justitie Bill Barr was er als de kippen bij om te beweren dat hij deze uitlatingen in zijn functie als president gedaan had en dat daarom de Amerikaanse regering in zijn plaats zou moeten stappen als aangeklaagde (iets dat door het Ministerie van Justitie van Merrick Garland overigens bekrachtigd werd, de enige keer dat Garland zeer snel handelde, en de reden waarom ik er nog steeds niet op durf te vertrouwen dat Garland Trump daadwerkelijk zal vervolgen voor alles waar Jack Smith hem toe zal adviseren).

Hier is E. Jean Carroll toen tegen in beroep gegaan, en de rechtbank van beroep heeft haar voorlopig gelijk gegeven. Die stelde dat het doen van dergelijke beweringen niet tot de functie van president behoren. En die zaak is nu dus weer terugverwezen naar een lagere rechtbank, maar nu is er een extra claim van deze keer tíen miljoen dollar aan toegevoegd.

Het zal misschien even tijd nodig hebben, maar gezien Trumps weerzin tegen wat dan ook te moeten betalen zal het voortdurend miljoenen moeten ophoesten voor zijn vuile leugens wellicht zelfs hem uiteindelijk het zwijgen opleggen. Maar er moet wel gezegd worden dat de afwikkeling van met name civiele zaken in de VS heel erg lang kan duren, door de eindeloze mogelijkheden tot beroep en het weer terugverwijzen naar lagere rechtbanken.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)