Domrechtse complotwappies verliezen kort geding over mondkapjesplicht

De domrechtse viruswaanzinnigen hebben het kort geding tegen de gemeente Amsterdam verloren. De Stichting Viruswaarheid en vijf Amsterdammers die net buiten de Wallenzone wonen, vinden dat de mondkapjesplicht een onrechtmatige inbreuk maakt op hun grondrechten. De rechter ging daar dus niet in mee.

De mondkapjesplicht is gebaseerd op een noodverordening en een aanwijzingsbesluit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, die wordt voorgezeten door de burgemeester van Amsterdam. Volgens de rechter wordt er verschillend gedacht over de vraag of de voorzitter van de Veiligheidsregio de noodverordening mocht uitvaardigen. Omdat de rechter terughoudend dient te toetsen, komt de rechtbank tot de conclusie dat de mondkapjesplicht niet onrechtmatig is.

Eisers vinden ook dat de maatregel niet nodig is, omdat “de ziekenhuizen en de mortuaria leeg” zijn. Dat ziet de rechter anders. Die gaat uit van de 1,5 meterregel die er nu is en vindt de mondkapjesmaatregel goed verdedigbaar, omdat:
– eerder uitgevaardigde minder verstrekkende maatregelen niet voldoende hebben geholpen om de 1,5 meterregel in de aangewezen zones te handhaven,
– het gaat om een relatief kleine inbreuk op het grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,
– de maatregel in tijd beperkt is (5 tot 31 augustus) en na afloop wordt geëvalueerd,
– de maatregel ook in plaats beperkt is,
– de door Viruswaarheid cs gestelde gezondheidsschade als gevolg van het dragen van mondkapjes niet aannemelijk is geworden; bovendien kan men om medische redenen van handhaving worden uitgezonderd.

Ook om deze reden is er geen sprake van onrechtmatigheid.

Bron

Uitgelichte afbeelding: Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112