Doe mee met de #FuckFlex campagne van de Bond Precaire Woonvormen!

Onlangs heeft de Bond Precaire Woonvormen (BPW) inspirerend actiemateriaal uitgebracht waarmee de strijd tegen flexiblisering kan worden ondersteund. Het gaat om vier verschillende posters, een brochure, een sticker en een website. Met de hashtag #FuckFlex is de BPW een landelijke actiecampagne tegen bestaansonzekerheid begonnen. De BPW roept flexhuurders en flexwerkers op om het actiemateriaal te bestellen en zich bij de #FuckFlex campagne aan te sluiten.

De informatieve en strijdbare brochure is bedoeld “voor huurders die zich willen organiseren om hun recht op goede huisvesting op te eisen”, met name voor huurders die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. In de brochure legt de BPW uit wat de belangrijkste problemen zijn op het gebied van wonen. In zes jaar tijd, tussen 2009 en 2015, zijn zo’n 262.000 sociale huurwoningen verdwenen. In zes jaar tijd, tussen 2010 en 2016, zijn de huren van woningcorporaties gestegen met 28,8 procent. Meer dan 25 procent van de huurders van een sociale huurwoning leeft onder de armoedegrens. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is acht jaar. Steeds meer mensen geraken in woononzekerheid door de enorme toename van flexhuur. Er komen steeds meer vormen van onzeker wonen. De brochure zet die vormen op een rijtje: ”bruikleen en antikraak, tijdelijk contract onder de Leegstandwet, huur ‘naar aard van korte duur’, campuscontract, shortstay, hospitaverhuur, tussenhuur en huisbewaring, onderhuur of bewoning zonder contract”, en sinds 1 juli 2016 ook nog: “tijdelijk contract zelfstandige woning, tijdelijk contract kamers, tijdelijk contract grote kamers, jongerencontract”.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak