Docenten van Nederland, geef u vrijwillig aan bij Forum voor Democratie

Bovenstaande is tekst van Cliteur…

Voorbeeldbrief zoals geschreven door Tommy Derksen, docent financiële beroepen MBO

Geachte vertegenwoordigers en verkozenen van Forum voor Democratie,

 

Na uw oproep om onder andere docenten te melden bij het “meldpunt indoctrinatie op scholen en universiteiten” wil ik mijzelf bij deze vrijwillig melden bij dit meldpunt. Ik wil graag gebruik maken van het middel ‘eigen aangifte’, zodat ik op uw verklikkerslijst en/of in het onderzoek kan komen te staan. Ik wil niet dat iemand de moeite hoeft te nemen om mij bij u aan te geven – daarom doe ik deze melding vrijwillig.

Ik hecht er veel waarde aan op uw lijsten en/of onderzoek te staan, omdat ik, nu en ook in de toekomst, zorg zal dragen dat mijn studenten geschikt zijn om over het karakter van uw partij een beeld te kunnen vormen. Dit zal ik als docent vanzelfsprekend tijdens de les doen en ik handel daarbij in overeenstemming met de wet zoals genoemd in artikel 23 en de wettelijke opdracht die wij in het onderwijs hebben geldend voor o.a. het PO, VO, MBO en HBO & WO. Ik neem mijn verantwoordelijkheid in het onderwijs en dat zie ik mijn collega’s in Nederland ook elke dag doen. We leiden leerlingen en later studenten op tot professionele beroepsbeoefenaars en bereiden ze voor om volledig deel te nemen aan de maatschappij. We brengen jongeren in aanraking met het onbekende en het interessante. Laten ze vragen, bevragen en oefenen. Leren ze kritiek incasseren en uitdelen, dit te onderbouwen en altijd in gesprek te blijven gaan. Dat je mag zijn wie je bent en dat je in Nederland die vrijheid hebt en mag gebruiken zolang je niet daarmee de vrijheid van een ander beperkt. Daar ben ik trots op en daarom zal ik het blijven benoemen en duiden als uw leden en functionarissen van uw partij racistische, mensonterende, seksistische, geschiedenis vervalsende, feiten ontkennende of democratie-vijandelijke activiteiten begaan die onze vredig samenleven in de maatschappij in gevaar brengen net zoals ik bij elke andere partij zou doen.

 

De geschiedenis leert ons tot welke uitwassen het verklikken en intimideren gaan leiden. Vanwege al deze beweegredenen en omdat ik me niet bang laat maken, zou ik me vereerd voelen als u mijn naam op uw verklikkerslijst zou kunnen toevoegen.

[naam ] ([functie], [sector])

Bron