Dijksma heeft een klimaatsigaar voor Afrika in de aanbieding

Als Dijksma en Clinton de passie van klimaatslimme landbouw preken – boer pas op je tarwe – kun je de Afrikaanse boeren toeroepen.

Het ministerie van Economische Zaken en de Clinton Foundation ondersteunen de Afrikaanse boeren beide met 3 miljoen dollar om hun productie op verantwoorde wijze te verhogen en beter bestand te laten zijn tegen klimaatverandering. Ook de Wereldbank draagt een substantieel bedrag bij. Nederlandse bedrijven en wetenschappers met veel landbouwkennis ontwikkelen samen met boeren bijvoorbeeld teeltmethoden en nieuwe zaden waardoor gewassen als tarwe minder water nodig hebben om goed kunnen te groeien. Daarnaast leren kleine agrariërs op een slimme, klimaatbestendige manier bomen te planten en plant- en gewasziekten kennen. Ook de wijze van opslag om voedselverspilling tegen te gaan, efficiënte logistiek en marketing komen aan de orde.

U verwacht geen liefdadigheid van Bruin II, ook niet of waarschijnlijk juist niet als het om Afrikaanse boeren gaat, mogen wij aannemen. En ontwikkelingshulp is het al helemaal niet.

Plotseling komt er een hele handel aan koolstofrechten in beeld, die kleine boeren allesbehalve zal helpen.
Groene bewegingen zien er een manier in om landbouwgrond in Afrika in handen te krijgen en niets meer. Wereldbank en Clinton moeten toch al veelzeggende namen zijn.
Al met al gaat het natuurlijk vooral ook om een als klimaatbeleid en ontwikkeling vermomde subsidie aan de Nederlandse agro-industrie.