Dierenwelzijn EU in gevaar door TTIP en CETA

Dier en rechtVrijhandelsverdragen TTIP en CETA vormen mogelijk een bedreiging voor het dierenwelzijn in de EU. Dier&Recht heeft zich daarom aangesloten bij het Platform TTIP/CETA Referendum, dat tegenwicht biedt aan de massale lobby van het internationale bedrijfsleven voor minder regels en meer winst.

Bar en boos
De omstandigheden waarin dieren in de VS en Canada leven, zijn bar en boos. En door de voorgenomen vrijhandelsverdragen dreigt het Noord-Amerikaanse dierenwelzijnsniveau ook bij ons de norm te worden. Het gaat hierbij zowel om productiedieren, zoals kippen, varkens en runderen, als om proefdieren en wilde dieren.

Lobby
Anders dan in Europa, waar tenminste enige wetgeving is, zijn dieren in Noord-Amerika vogelvrij. Daar heeft de sterke lobby van de vlees- en wapenindustrie en van farmaceutische bedrijven wel voor gezorgd. Koeien mogen in Canada bijvoorbeeld tot 52 uur aan één stuk door worden vervoerd, ook in extreme hitte of kou en zonder toegang tot water. Kippen hebben in Noord-Amerika helemaal geen wettelijke bescherming, evenmin als de meeste proefdieren. Wilde dieren, zoals coyotes en wasberen, zitten soms dagenlang met een poot vast in een klem voordat ze sterven, en geen jager zal daar om worden vervolgd.

Druk op dierenwelzijn in EU
Dier&Recht meent dat het gevaar bestaat dat de import van dieronvriendelijk vlees uit Noord-Amerika door TTIP en CETA zal toenemen. Dierenwelzijn kost immers geld, en Europese producenten zullen moeilijk kunnen concurreren met hun Amerikaanse en Canadese collega’s, die veel goedkoper werken. Door de steeds verdergaande liberalisering van de handel is er een reëel risico dat de EU de eigen standaarden voor dierenwelzijn moet verlagen.

Schadeclaims
Daarnaast beschermen TTIP en CETA de investeringen en de winsten van multinationals via een arbitragecommissie (ICS). Uit angst voor schadeclaims is het aannemelijk dat nationale overheden zeer terughoudend zullen worden met extra maatregelen voor meer dierenwelzijn.

Petitie voor referendum over TTIP en CETA
Het Platform TTIP/CETA Referendum is een samenwerkingsverband van Nederlandse maatschappelijke organisaties. Al ruim 150.000 mensen ondertekenende de petitie voor een referendum over TTIP en CETA. Dier&Recht vraagt bezorgde dierenliefhebbers deze ook te ondertekenen. Dit kan op www.dierenrecht.nl/ttip-ceta-referendum.