Die neoliberale Litanei

Naar aanleiding van een reeks neoliberale wapenfeiten en uitzuigerij door alweer het derde kabinet Rutte.
Een nieuwe aanslag op het minimumloon. Deze keer voor werkende gehandicapten. Verdere verpaupering en uitsluiting van werknemers wier arbeid gewenst is maar wier verdere aanwezigheid als last ervaren wordt. En een pleidooi om een zogenaamde CEO-groep op reguliere basis de regering te laten beïnvloeden voor hun eigen bedrijfsdoelen en daarmee de democratie nog verder om zeep te helpen. Er is altijd wel een gepast lied voor.


Een neo-liberale Litanie

Volgens de maker: Decennia van markt-radicale agitatie ingedikt tot vijf minuten.