Deportatiemedewerkers geven elkaar “Zonnetjes”

Personeelsleden van de Dienst Terugkeer & Vertrek ervaren blijkbaar te weinig waardering voor hun harteloze werk. Daarom heeft het nieuwe initiatief ‘Denk Tank met Visie’ besloten ‘Zonnetjes’ uit te gaan delen, zo schrijft DT&V’ster Zita Vermeer. Een speciale ‘complimentencommissie’ deelt deze speldjes uit aan medewerkers van de DT&V en de verdere vreemdelingenketen die het ‘hebben verdiend’. De eerste zijn inmiddels verstrekt.

De criteria van toekenning zijn niet bekend. Krijg je er een als je er goed in slaagt mensen onder druk te zetten om ‘vrijwillig’ terug te keren? Als je de ene deportatie aan de andere weet te rijgen? Of als je ‘s ochtends met een glimlach koffie voor je collega’s haalt en directeur Jannita Robberse toezingt op haar verjaardag? Hoe dan ook, we weten wel dat “het effect […] een trots gevoel [is] over elkaar en een verbonden gevoel met elkaar.”

Lees verder bij de bron van dit artikel, Stop DT&V