Demonstratie tegen het vasthouden van kapiteinse Rackete van Seawatch, 4 juli

Sluit je donderdag (4 juli om 17.00 uur) bij ons aan op het Spui in Amsterdam om je solidariteit te tonen met Carola Rackete, kapitein van de Sea-Watch 3, en eenieder die vlucht op zoek naar een beter leven.

“Noch de EU-Commissie, noch enige Europese regering bracht de oplossing voor het van boord laten gaan van de overgebleven 40 overlevenden aan boord van Sea-Watch 3. Uiteindelijk was het kapitein Carola Rackete die zowel gedwongen als bereid was om verantwoordelijkheid te nemen en die de mensen in veiligheid bracht, ondanks alle tegenslagen. Zonder toestemming ging ze de Italiaanse wateren en later de haven van Lampedusa binnen, waarmee ze de rechten van de geredde mensen afdwong om op een veilige plaats van boord te gaan.”

ONZE EISEN naar de Nederlandse overheid:

1. Roep de Italiaanse regering op om Carola te bevrijden. De criminalisering van degenen die mensen op zee redden, moet nu stoppen!

2. Breng de Sea-Watch 3, welke zeilt onder de Nederlandse vlag, terug op zee om haar reddingswerk zo snel mogelijk voort te kunnen zetten.

3. Volg onze oproep: vluchtelingen welkom, bewegingsvrijheid voor iedereen!

Donderdag 4 juli
Van 17:00 tot 19:00 uur
Spui, Amsterdam

– Zie Seawatch