De democratie als uit te voeren project

democracyprojectOpmerkelijk: Le Roi danse noemt het verzet in Turkije, Griekenland, Spanje en Brazilië verzet tegen dictatuur.
U zult uit Den Haag onmiddellijk de tegenwerping horen dat het hier om democratieën gaat, waar regelmatig verkiezingen worden gehouden. Misschien zullen ze “vrije verkiezingen” zeggen, waarmee dan geïmpliceerd wordt dat er vooral in Rusland, Venezuela en Iran onvrije verkiezingen worden gehouden. De resultaten van die verkiezingen bevallen Den Haag, en, belangrijker: Washington, immers niet. De uitslagen van de vier eerstgenoemde landen bevallen wel. In Griekenland zit er een regime van wat overeenkomt met VVD, PvdA en GroenLinks, zeer denkbaar ook in Nederland (Amsterdam bijvoorbeeld heeft zo’n Volkseenheidscoalitie): “Democratie” waaruit eigenlijk alle oppositie is weggepoetst. In Spanje zijn de sociaal-democraten gelijk geworden aan huin vroegere tegenstanders in de Burgeroorlog, de (post-)franquisten. De gekozen autocraat in Turkije roept zijn achterban op om een potje te schreeuwen tegen het tuig dat zich tegen hem waagt te keren. In Brazilië zijn leger en politie na het einde van de dictatuur nooit gezuiverd, evenmin als in Chili.

De bezettingsacties, in Madrid, Caïro, İstanbul of New York gingen niet in de eerste plaats tegen het kapitalisme in. Het waren/zijn acties die om democratie vragen – deze ter plaatse invullen in de vorm van algemene vergaderingen en overleg dat liefst tot consensus leidt. Het ideaal is hetzelfde als de oorspronkelijke beweging van “de jaren zestig” – het gaat om meer democratie. De democratievorm op de bezette pleinen kan als prefiguratief gezien worden voor de gehele samenleving.

Democratie is niet iets waar bijvoorbeeld Rutte II zich nog op zal beroepen. Dit kabinet vindt niets belangrijker dan – niet eens een sluitende begroting, daar gaat het niet om. Het gaat om bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuingen, een bezuinigen dat niets anders inhoudt dan geweld tegen degenen die als de zwakkeren in de samenleving zijn aan te merken: zieken, hulpbehoevende ouderen, werklozen, vluchtelingen, u weet vast nog wel wat categorieën te bedenken – de hardwerkende middenstand mag van mij zeker ook. Dit bezuinigen vindt niet plaats uit naam van de Democratie. Speciaal vanuit de PvdA zult u vernemen dat men daar Zijn Verantwoordelijkheid neemt. Die verantwoordelijkheid ligt nooit aan de kant van de zwakken, dat weet u ook wel.

Boven degenen die de Rutteploeg zijn mandaat gegeven hebben in 2012 – en die daar, als de peilingen deze keer wel kloppen, allang spijt van hebben – staat de Drieprocentsnorm, de Staatsschuld, de Eisen van de Markt – machten waarvoor niemand gekozen heeft volgens een systeem van een mens, een stem. Dit alles gaat boven de democratie, neen, er tegen in.

Er zijn dezer dagen twee boeken uit die zich bezinnen op de actiegolf waar we waarschijnlijk nog steeds bovenop zitten, van David Graeber (de man aan wie de “99%” wordt toegeschreven) en de Belgische filosofiestudent Thomas Decreus. Onafhankelijk van elkaar concluderen zij dat de hoofdeis nog steeds om democratie gaat.

Dat het kapitalisme in laatste instantie niet met democratie te verenigen is, is weer een ander punt. Waarschijnlijk het belangrijkste, maar het is niet het uitgangspunt en het motiveert waarschijnlijk niet het merendeel van de actievoerenden.

Op beide boeken hoop ik spoedig terug te komen (als het wat minder heet is).

5 gedachten over “De democratie als uit te voeren project”

 1. Kapitalisme in zijn uiterste, neoliberale vorm is de Law-of-the-Jungle tot het uiterste uitgewerkt. Qua sociale betrekkingen en interacties.
  Daarom probeert het bovenste deel van de Piramide zichzelf ten kosten van de onderkant nu te redden.

  Alternatieven van het neoliberalisme houden rekening mee en beseffen wel dat de mens ook een ziel heeft (Le Roi). Dan zijn gezonde sociale interacties en economie mogelijk.

  Duurzaamheid, kleinschaligheid en respect voor het milieu en medemens betekenen ten slotte dat de waanzinnige financiële winsten die tot nu toe werden gemaakt binnen de Law-of-the Jungle niet meet mogelijk zouden zijn. De realiteit.

 2. Geweldig dat je een discussie over democratie probeert aan te gaan. Maar ik heb een zelfde soort opmerking als bij Jaap (Wij eisen onze vrijheid terug).

  Wat is democratie?

  Bijvoorbeeld:
  1. Democratie betekent volgens mij dat je kunt stemmen.
  En
  2. Dat je uit verschillende beleidsopties kunt kiezen.
  En

 3. @2
  Een gereduceerd idee van democratie, maarzelfsdiebeleidsopties zijn er niet meer. Bezuinigen, bezuinigen, dat is Mozes en de profeten.

 4. Neerland is geen democratie maar een CONSTITUTIELE Monarchie!

  en gy denkt dat ons staatshoofd behorende tot de rykste families van de wereld geen macht heeft?

  Gy vindt neerland waar burgemeesters NIET door de bevolking gekozen worden een gidsland is????

  Gy vindt samen met de PvdA dat neerlands volk reeds zo goed democratisch vertegenwoordigt is dat zy GEEN referendum nodig heeft.

 5. Gij @4 ? En wie de mopperende marmotten ben JIJ?

  Ben jij werkelijk zo naïef, om te denken dat menig niet doorheeft dat een Monarchist over enig macht beschikt, alsook over een goed gevulde zak met geld?

  Ben jij werkelijk zo naïef, dat je niet doorhebt dat een gekozen burgemeester zijn/ haar plek ook ‘gekocht kan hebben’? Wat een ‘lokale burgemeester’ verder uit heeft te staan met ‘een land als gidsland’ ontgaat mij nogal.

  Ben jij werkelijk zo naïef, dat je niet beseft dat een referendum niet zaligmakend is? En vooral onderhevig is aan de waan van de dag, waar wij allen op een gegeven moment inzitten? Zie: politieke peilingen als een simpel voorbeeld. De ‘stem van het volk’ komt vooral vanuit de onderbuik; daarvoor hoef je alleen maar naar die paar online PVV-trolletjes en extreemrechts tuig te kijken.

  Kom op, zeg.

Reacties zijn gesloten.