Decentralisatie werkt huiselijk geweld in de hand

In het voorjaar van dit jaar ratificeerde Nederland het verdrag van de Raad van Europa waarin wordt opgeroepen tot een landelijk protocol te komen om huiselijk geweld effectief te kunnen bestrijden. Tot nu toe heeft Nederland dit landelijke protocol (nog) niet.

De Federatie Opvang reageert verontrust op de recente moord in Waalwijk.

De moord in Waalwijk heeft de Federatie Opvang geschokt. Meerderde signalen van het slachtoffer hebben niet geleid tot ingrijpen. Het is goed dat de politie snel opening van zaken heeft gegeven. Alleen zo kunnen er lessen getrokken worden voor de toekomst. De politie zelf maakt melding dat het ontbreekt aan een landelijk protocol. Een landelijk protocol bij de politie vraagt direct om landelijke afspraken met het lokale beleid. Gemeenten hebben daarentegen een grote mate van beleidsvrijheid als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Een landelijk protocol vraagt volgens de Federatie Opvang alleen al om die reden om een sterke landelijke coördinatie tussen Rijk, politie, gemeenten en hulpverlening.

Het lijkt erop dat juist de in Nederland doorgevoerde en nog door te voeren ingrijpende decentralisaties, waarbij gemeenten steeds meer op hun bordje krijgen, het noodzakelijke landelijke protocol in de weg staan.

Het verdrag van de Raad van Europa roept hiertoe op (artikel 10). Juist in tijden van bezuinigingen en verregaande decentralisering is dit Verdrag van groot belang voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in Nederland. Versnippering en versobering van beleid leiden immers voor deze groep kwetsbare vrouwen al snel tot levensgevaarlijke situaties.

Het wordt per dag duidelijker dat dit neoliberale kabinet bij het bedenken en gehaast doorvoeren van “hervormingen”, zoals bezuinigingen genoemd moeten worden, geen rekening heeft gehouden met de talloze negatieve en vooral schadelijke neveneffecten, die uiteraard altijd als een verrassing komen en heel veel geschokte politici opleveren.

Bron

1 gedachte over “Decentralisatie werkt huiselijk geweld in de hand”

  1. Pingback: “Kring van Veiligheid” gaat huiselijke geweld en kindermishandeling onderzoeken | Krapuul

Reacties zijn gesloten.