De wolf: de enige echte jager

De komst van de wolf in Nederland betekent een verrijking van de natuur. Deze natuurlijke predator draagt bij aan sterke en gezonde populaties herten en zwijnen. Momenteel wordt er een actieve hetze tegen dit dier gevoerd. Deze komt vooral uit de hoek van boeren en jagers. Boeren klagen over de schade aan hun schapen, terwijl honden een veel grotere kostenpost vormen. Jagers zien met lede ogen hoe deze natuurlijke jager hun hobby bedreigt.

Volledig beschermd
De wolf is volledig beschermd op grond van nationale en internationale regelgeving (Wet natuurbescherming en Habitatrichtlijn). Dat betekent dat deze dieren niet mogen worden gedood, maar ook niet mogen worden gevangen of verstoord.

– Lees verder bij Fauna4life