De wereld is best ingewikkeld

Gisteren verscheen een tweet van een UKIP aanhanger die, nadat hij de film The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring had gezien, zei dat hij treurig gestemd was omdat men Engeland was kwijtgeraakt en men daarom UKIP moest stemmen. Anders gezegd, het is toch jammer dat het land dat bevolkt werd door hobbits, elfjes en tovenaars niet meer bestaat, maar UKIP gaat dat oplossen. Er zullen in Nederland ongetwijfeld ook stemgerechtigde burgers rondlopen die denken dat de illustraties van Anton Pieck en Rien Poortvliet het enige ware Nederland weergeven, dat er helaas niet meer is door al die verdomde communisten en buitenlanders en het land nu is ingenomen door windmolens en moskeeën. Het Nederland dat nooit heeft bestaan is wat mensen nou eenmaal graag willen en de politicus die hen dat belooft zal veel stemmen oogsten.

Heel lezenswaardig is een korte column in The Guardian vandaag over ‘Politiek versus Psychologie. Waarom mensen op idioten blijven stemmen’. In een paar alinea’s legt auteur Dean Burnett haarfijn uit wat de psychologie is achter het stemmen op en het toekennen van macht aan volstrekt onbetrouwbare figuren. Eén trefwoord is vertrouwen. Een malloot die zelfverzekerd overkomt doet het beter bij het grote publiek dan een intelligent persoon die oprecht twijfelt. Versimpeling is een andere reden. Een land besturen is een uiterst complexe aangelegenheid waar niemand alles van kàn snappen, maar simpele oplossingen als hapklare brokken werken voor veel mensen overtuigend zelfs als deze onzinnig zijn. De derde reden is dat je je kunt identificeren met de boodschap en nog beter, de boodschapper. Mensen hebben meer vertrouwen in iemand met wie ze een biertje kunnen drinken dan een wetenschapper die ze onmogelijk kunnen begrijpen.

Een steeds gangbaardere opvatting waar ook politiek mee wordt bedreven is dat de islam gelijk zou zijn aan nazisme en Nederland ‘ge-deïslamiseerd’ moet worden. Als ‘wetenschappelijk’ bewijs wordt daarvoor een foto van de grootmoefti van Jeruzalem destijds, Amin al-Husseini, samen met Hitler opgevoerd en het bestaan van een SS-contingent islamitische Albanezen. Dat die relatie überhaupt iets voorstelde is in wetenschappelijke kring zeer omstreden. Wat we wel zeker weten is dat de nazi’s van het christendom een staatsgodsdienst wilden maken, het zogenaamde Positieve Christendom. De spreuk ‘Gott mit uns’ was een vast onderdeel van de uitrusting van het leger van het Derde Rijk. Er werd een Blut und Boden sausje over het christendom gegoten door de semitische oorsprong van het christendom te ontkennen. Die heidense mythe en de poging van het christendom een buitenkerkelijke staatsgodsdienst te maken heeft de christelijke kerken juist in verzet gebracht.

De nazi-ideoloog Alfred Rosenberg was tijdens de oorlog de grote man achter het Positieve Christendom, dat Germaans werd genoemd en moest bijdragen aan het uitbannen van niet-Germaanse vormen van het christendom. Mein Kampf was de nieuwe bijbel en swastika en het kruis moesten worden samengebracht in genazificeerde, “bevrijde” kerken. Jezus werd geportretteerd als ariër en als vrijheidsstrijder die vocht tegen het judaïsme. De katholieke en protestantse kerken hadden dat oorspronkelijke christendom ondermijnd. Kritiek op die nieuwe variant van het christendom werd niet getolereerd. De minister voor Kerkzaken onder het nazi-regime noemde zijn baas Hitler de boodschapper van de nieuwe openbaring. Het is niks geworden met het Positieve Christendom. Het stond ethisch gezien te ver af van het christendom en bevorderde alleen maar het verzet vanuit de kerken tegen de nazi’s.

Gisteren kwam het CIDI met de laatste cijfers over antisemitisme in Nederland. Er was in 2014 een toename van 71%, van 100 naar 171 gemelde gevallen. De stijging werd vooral verklaard door meer meldingen na de inval van Israël in Gaza. Er werden verder geen data genoemd als in wie de daders zijn laat staan hun achtergrond, maar het was voor veel Nederlanders natuurlijk weer een mooie aanleiding om de beschuldigende vinger richting moslims en linkse mensen uit te steken. In het vrome Nederland doet namelijk de gedachte opgang dat antisemitisme alleen maar bestaat door de aanwezigheid van moslims en hun linkse sympathisanten. Sommigen denken zelfs dat zonder moslims en marxisten er helemaal geen antisemitisme zou bestaan in Nederland. Ontkenning van zulke fantasierijke voorstellingen wordt tegenwoordig als politiek correct en anti-volks weggezet.

Dat antisemitisme nog steeds bestaat is dus ook omdat er nog steeds veel domme mensen zijn die status en macht toekennen aan mensen die domheid kunnen exploiteren. Men lijkt daarom vooral bezig met symbolische symptoombestrijding met veel bombarie, in plaats van de werkelijke problemen effectief bij de wortel aanpakken. Dat geldt niet alleen voor antisemitisme maar voor alle misstanden in de samenleving, zoals racisme, armoede, discriminatie, arbeidsuitbuiting, rechtsongelijkheid, corruptie en machtsmisbruik en noem maar op. Men luistert liever vooral naar volkse idioten die zich als bevrijder verkopen, met herkenbare eenvoudige meningen waarmee men zich kan identificeren. Personen die geen problemen kunnen oplossen, maar deze eigenlijk alleen maar willen blijven benoemen en ze juist willen handhaven, omdat ze anders machteloos zijn en niks hebben om indruk te maken.

1 gedachte over “De wereld is best ingewikkeld”

  1. Pingback: De wereld is best ingewikkeld | wltrrr

Reacties zijn gesloten.