Reinheid van levenshouding: Vondel op de brandstapel

De Telegraaf 1942

Even dacht ik afgelopen week – en ik had het kunnen weten, dus vergeeft u mij het momentje van naïviteit mijnerzijds – dat de krant die ooit schreef over ‘het joodsche vraagstuk’ zijn leven gebeterd had toen het de tweede kans nazi’s met hun ‘baarmoeder-problematiek’ in een commentaar er van langs gaf na die vertoning afgelopen week in de Tweede Kamer.

Maar wellicht dat de redactie van de Telegraaf een momentje bevangen was door een soort van paniek en met dat commentaar over ‘het extremisme van de PVV’ poogde de handen in onschuld te wassen voordat het geweld letterlijk wellicht zou losbarsten tegen ‘de volksvreemde elementen’ in de maatschappij, dat wil zeggen onze islamitische medeburgers, asielzoekers, anti-zwartepiet-activisten en al die anderen die schuld zijn aan het feit dat de wereld niet plat is onder een dikke laag bruine diarree zoals de voorstanders van het tokkie-kalifaat en hun woordvoerders dat graag zien.

Want niemand kan ontkennen dat de Telegraaf Media Groep jarenlang mensen heeft opgehitst tegen degenen die ik noemde en dat gaat een keer tot een uitbarsting komen als het tegenzit. Dat de TMG – waar men lacht om verdrinkende vluchtelingen en mensen wenst uit te roeien middels een verschrikkelijk virus – daarom zonder twijfel medeverantwoordelijk is en zelfs als één van de hoofdschuldigen beschouwd kan worden inzake de ‘spanningen tussen bevolkingsgroepen’ zoals minister van schedelmeetzaken Asscher (die zelf ook een niet te verwaarlozen aandeel heeft in het laten toenemen van die spanningen) het uitdrukte, staat als een paal boven water. Evenals het feit dat het op zijn minst medeverantwoordelijk is voor wat er eventueel uit die spanningen voort gaat vloeien.Dat de TMG die verantwoordelijkheid bij voorbaat tracht weg te poetsen en af te schuiven, is niet verbazingwekkend: zo rolt domrechts, zo rollen nazi’s.

Als GeenStijl naam en adresgegevens publiceert van degenen die de toorn des volks moeten ondergaan, doen de hooivorkenbrigades in den lande de rest. Wanneer vandaag of morgen een anti-zwartepietactivist (geen fraaie term maar ik weet even zo gauw niet iets anders) bedreigd of in elkaar geslagen wordt door ‘de verdedigers van onze tradities’ omdat ‘kinderen van drie voor racist uitgemaakt worden’ is het weliswaar niet formeel de schuld van nazi-omroep POWNed baasje Dominique Weesie maar heeft iets dergelijks aan alle kanten wel uiteraard de onwelriekende geur van dat misbaksel met zijn valse, kwaadaardige suggestie.

Dat die insinuatie van kindermisbruiker Weesie dan inmiddels herroepen is – nadat heel snel en zonneklaar werd aangetoond dat het inderdaad een misselijkmakend verzinsel was zoals alles uit de waffel van die POWNed nazi’s een leugen is – doet er eigenlijk niet zo toe: het doel is bereikt en dat doel is de hooivorkenbrigades op te hitsen tegen mensen die terecht een paar kritische vragen stellen. Mensen die de muffe spruitjeslucht van POWNed, GeenStijl en het nazi-blog waar men mensen voor ‘rifapen’ uitscheldt niet zien zitten. Het zijn nazi-praktijken in de beste traditie van Julius Streicher’s ‘der Stürmer.’

Goed, even dacht ik deze week dus (en nogmaals: vergeeft u mij mijn ongelooflijke naïviteit en domheid in deze) dat men bij de TMG iets zou kunnen waarnemen dat duidde op nuance en een voorzichtig begin van het beteren van het leven.
Maar gelukkig heb ik alweer net als vanouds kunnen waarnemen dat in het universum van Sjuul Paradijs en Dominique Weesie asielzoekers nog steeds in de watten gelegd worden ten koste van onze bejaarden, het monster dat ‘Brussel’ heet steeds meer geld van ons wil, er politieke partijen in de coulissen staan die de sharia ons door de strot willen duwen en daarom bij voorbaat VERBOTEN!!! moeten worden en nu weet ik ook wat Quinsy Gario en al die andere mensen die een racistische karikatuur niet zien zitten in werkelijkheid zijn: communistische nazi’s die de boel over willen nemen!

De prof heeft het zelf gezegd als woordvoerder van hen die de mensen verachtende idee erop nahouden dat wat voor Duitsland volgens de Telegraaf destijds gold, voor Nederland evenzo nu blijkbaar geldt: ‘de instinctmatige behoefte naar reinheid van levenshouding het eigen volk.’
Kortom: nazi-crap in een onvervalste nazi-krant waar, blijkens de laatste zin, het stompzinnige tokkie-gereutel dat door moet gaan voor gedichtjes van hogere waarde wordt geacht dan de werken van Vondel of Shakespeare.
Niet ondenkbaar dat de werken van die laatsten nog wel eens in dit land op een brandstapel terechtkomen.

Der Sturmer