De terugtredende overheid gaat weer eens een handje ophouden

De aanleg van het Noord-Zuidlijntje in Amsterdam heeft nogal wat monumentale huizen doen verzakken, gerenommeerde winkels doen sluiten. Vier tramlijnen zijn opgeheven, twee zijn er visgratig uit het centrum weggeleid, maar wat een investering van de Overheid, zeg! Daar mag een Tegenprestatie tegenover staan.

Het Rijk overweegt heffingen voor particulieren en ondernemers die profiteren van uitbreidingen van het openbaar vervoer in de grote steden. Het geld wordt dan gebruikt voor nieuw ov. Dat schrijft het FD. Het Rijk zelf heeft daar te weinig geld voor.

De logica achter het idee zit volgens het FD erin dat partijen die direct profiteren van investeringen in het ov daar nu geen financiële bijdrage aan leveren. Voor nieuwbouwwoningen zou het gaan om 5000 euro per huis.

“Het Rijk zelf heeft daar te weinig geld voor.” Daar hoort: “over” achter, maar dat mag je niet zeggen in Nederland. Er moet bezuinigd worden, klaar.

Bron