De SP voluit op zelfde valse orgel als PVV

spdrol
SP TROTS OP NEDERLANDSE DROL

Eigenlijk hoopte ik, vaak tegen beter weten in, dat het niet waar zou zijn zijn wat ik eerder over de SP schreef namelijk dat deze partij in dezelfde electorale vijver zou vissen als de PVV en dat het me nauwelijks zou verbazen als ze na de volgende verkiezingen gaan samenwerken. Na de VVD en het CDA zou de PVV dan ook door de SP als een volstrekt normale aardige en democratische partij worden beschouwd.

De verontwaardiging bij veel reageerders hier op Krapuul en Twitter was heel groot, en over het vod  “Gastarbeid en Kapitaal”  moest ik mijn mond gewoon dichthouden want ik zou er helemaal niets van snappen en er alleen maar op uit zijn om de SP te bashen. De lijst met feiten werd de laatste jaren echter almaar langer, en ook gister schreef Sjaak Scheele nog een artikel over het populisme van de SP. Ook van de rare uitlatingen van SP-Kamerlid  Gesthuizen over de asielzoekers dat hongerstaken niet zou mogen lonen ging ik over mijn nek, waarmee ze Teeven zijn beleid volledig steunde, zoiets doet een normaal mens mijns inziens gewoon niet. Dit was ook allemaal weer niet waar volgens Gesthuizen, en ze nodigde me op Krapuul zelfs uit om eens in de Kamer te komen kijken hoe ontzettend hard ze daar werken.  Over dat laatste had ik het helemaal niet, boeit me ook niks, en inhoudelijk werd er wéér nergens op gereageerd.

We zijn aan het verhuizen naar een andere server en daardoor zijn er gisteren een aantal berichten en reacties gaan hemelen, daar kunnen we helaas niets aan doen. Een nieuwe reageerder gaf een link naar een verslag van een raadsvergadering van de SP in Vlaardingen op 6 en 7 november jongstleden. Gelukkig had ik dat opgeslagen en zodoende kan ik eruit citeren want dat lijkt me hard nodig.  Lees en huiver, maar we zullen het wel weer niet snappen of zoiets. Er worden Nederlandse gezinnen op straat gezet en arbeidsmigranten worden heel erg voorgetrokken. De kop en het verslag zouden zó van de PVV afkomstig kunnen zijn:

          “SP WOEDEND OVER AANTAL HUISUITZETTINGEN”

Gezinnen worden uiteengerukt en mensen dreigen op straat terecht te komen. Dit staat in schril contrast met de wijze waarop het college en de woningcorporaties de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa faciliteert.

De SP is van mening dat de prioriteit van het college en woningcorporaties in eerste instantie zou moeten gaan naar hen die als gevolg van de crisis hun woning verliezen, en pas in tweede instantie naar de huisvesting van goedkope arbeidskrachten die van buiten worden binnengehaald. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP fractie het college dan ook verzocht hun huidige beleid per direct te veranderen en onze ( eigen volk eerst? LRD) dak en thuisloze gezinnen van woningen te voorzien die beschikbaar zijn.

Lees het verslag eventueel zelf maar, we zullen het wel weer niet goed zien maar het staat toch echt letterlijk op hun eigen site.

Met dank aan reageerder Vlad Tepescu.

 

29 gedachten over “De SP voluit op zelfde valse orgel als PVV”

 1. Past ook heel erg goed in het tegen elkaar uitspelen van de slachtoffers van de door de machthebbers veroorzaakte economische en sociale ellende.
  Wat dat betreft zouden het ook net VVD’ers en PvdA’ers kunnen zijn. Kortom: qua vreemdelingenhaat en qua sociale en economische opvattingen kunnen ze net zo goed met elkaar fuseren: PVV, VVD, PvdA, CDA en Sp. Eén grote gezellige oer-Nederlandsche corperatistische familie waar Mussolini zijn vingers bij afgelikt zou hebben….
  En nogmaals LRd, de goedwillende SP-leden niet te na gesproken maar het is wel hoog tijd volgens mij dat die zich eens achter de oren krabben en zich gaan afvragen wie en wat hun huidige partij-leiders eigenlijk wel zijn….

 2. Hiermee levert SP Vlaardingen het directe bewijs ter steun van de bewering van Martin Bosma (je weet het wel – de ideoloeg van de Partei voor Vrijhheid van Windmolens) dat Adolf Hitler inderdaad een socialist was. Ze roepen maar een en zelfde.

  Hierbij vind ik het niet raar dat bij de socialisten men aandacht aan eigen mensen wil schenken, maar dit doe je expliciet niet ten koste van de “anderen”.
  Dan zite jet spel van PVV te spelen.
  De SP zou een hele duidelijke positie moeten aannemen mbt het invoeren van goedkope arbeidskrachten en van werkgevers en dergelijke gaan eisen dat de nieuwe arbeidsachten expliciet alle loonmaatregelen en voorwaarden gelijk met “onze”mensen krijgen.
  Dan is het probleem opgelost.

  Net zoals met de woningcorporatie: indien er een wachtlijst is – komt iedereen op zijn beurt onderaan staan en op zijn beurt wacht op een oplossing.
  Dit is de werkwijze van de democratie tov totalitaire neoliberale corporatieve winstsysteem.

 3. Ik heb al een tijd een weddenschapje lopen; ik ben zelfs geblokt op twitter om mijn waanzinnige idee dat er voor de SP niets anders overblijft als ja zeggen tegen een( welke dan ook) partij die vind dat de SP mee mag regeren. Zonde van de goede en goedbedoelde pogingen. Renske Leijten is een van de weinige serieuze politici daar en knokt wel voor veel zaken. Verder veel goeie lui, die niets meer mogen zeggen als het op zoiets als regeren met de pvv aankomt. Misschien moeten de echte het maar overnemen.

 4. Laat ik het nu volkomen eens zijn met het SP standpunt. Ook met het verzet van SP ( PVV/ PvdD ) tegen het openzetten grenzen voor Roemenen en Bulgaren. De laatsten zijn/ komen hier ten faveure van het NL ondernemers-schap, goedkoop en makkelijk uit te buiten. Opkomen voor je rechten en je zit zo op de trein naar huis. Alles ten koste van het belang van NL inwoners, werknemers, woningzoekenden enz.

 5. @willemK Lijkt mij dat je wat aan de misstanden, goedkoop en makkelijk uit te buiten, moet doen. Pleiten om de ene EU burger anders te behandelen dan de andere door de een toe te laten en de ander niet, is pleiten voor rechtsongelijkheid. Dat moeten we niet willen volgens mij.

 6. @Gavi, goed idee. Misschien moet ’s een keertje een vrouw de SP weer gaan leiden. Laat de mensen die het wel aankunnen ook de leiding geven.

  @WillemK, “…tegen openzetten grenzen voor….” Hier maak je een denkfout wegens wishful thinking. De grenzen steeds openhouden voor EU-inwoners wordt door internationale verdragen geregeld. Ze zijn er al open en dit is internationale verdragen dus vastgesteld.
  Sommige populistische politici spreken vaak over “grenzen openzetten”omdat ze er van overtuigd zijn dat ze met een hele dom volk kiezers te maken hebben, dat ze steeds met lekkere praatjes op de verkeerde been kunnen zetten.

 7. @WillemK – Dan lijkt het me eerder logisch dat de SP zou moeten vechten tegen deze te verwachten uitbuiting, ze hebben bij uitstek de positie om dat te doen….zie ook wat Nexus zegt eigenlijk.

  Ik geloof overigens dat ze het goed bedoelen maar ’t komt een beetje rottig de strot uit.

 8. @WillemK,

  In ieder geval sta je niet alleen. 80 procent Nederlanders is het met je eens. Alleen is het kortzichtig. Het is typerend weer uitspelen van de ene werkende tegen de andere. Werkenden moeten internationale solidariteit betrachten in hun eigen belang. Samen moeten we strijden voor een rechtvaardige, voor iedereen gelijke beloning van werk.

 9. willemK, dat is dus precies wat de SP zoveel op de PVV doet lijken. Zoeken naar zgn. makkelijke oplossingen. Het hele huidige economische en neoliberale systeem is aan het vastlopen en het enige wat er wordt verzonnen is: grenzen dicht, nationalistme, gelul over soevereiniteit en iedereen is schuldig, behalve de het heilige, hardwerkende Eigen Volk. Graag gemixt met behoud van de eigen zgn. cultuur. Symptomenbestrijding, pappen en nathouden. Ook de SP wenst niet tot de kern van de zaak door te dringen.
  Het begint bij de meeste mensen langzaam door te dringen dat het huidige groeimodel heeft uitgedient en dat er iets anders moet komen. De Markt regelt het NIET. Ik begrijp ook wel dat dat enorme onzekerheid biedt en dat er graag naar makkelijke oplossingen wordt uitgekeken. Dat gebeurde in de jaren ’30 van de vorige eeuw ook.
  Maar makkelijke oplossingen bestaan niet. Hoogstens zijn dat symptomenbestrijdingen en de wond ettert vrolijk door.
  Helaas lijkt er wereldwijd werkelijk helemaal niemand te zijn die weet hoe het anders moet en die bovendien invloed genoeg heeft om serieus te worden genomen.

 10. Dat de SP en PVV steeds meer van hetzelfde laken een pak wordt bestrijd ik. Beiden kunnen het over één onderwerp eens zijn maar op basis van volkomen verschillende uitgangspunten. Lang geleden vond de SP al gelijke beloning voor gelijke arbeid. Dat dat het nooit gaat worden is evident. Goedkoop en uitbuitbaar is de kern waarop dit Euro arbeidsmigratie model is gebaseerd. Zie de praktijken in de glastuinbouw, transport, bouw etc. M.i ligt de oorzaak van de conflictueuze situatie in het tegelijk laten toetreden tot de unie van landen met enorme achterstanden economisch, sociaal enz. Gedoseerde toetreding was de verstandiger weg. Daarvoor is niet gekozen, gevolg toenemende spanningen die eens zullen escaleren en uit de hand zullen lopen. Ik vind overigens ook dat Renault met haar autofabricage in Roemenië goed bezig was/ is. Ook goedkoper maar daar staat produktie tegenover waar Roemenen van kunnen profiteren. De PVV standpunten betreffende buitenlanders is voornamelijk gebaseerd op weerzin, raciale overwegingen etc. Iets waarvan je in redelijkheid de SP niet van kan betichten.

 11. Ja, het is niet mooi, het misschien voor de SP de enige manier om nog stemmen te winnen. Het genuanceerde verhaal levert geen kiezers, bah, democratie. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit niet leeft binnen de SP. Ik ben ook voorstander van open grenzen en bewegingsvrijheid, maar als je weet dat dat alleen maar resulteert in nog meer uitbuiting, en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen? Het is niet te verkopen dat nederlanders in de bijstand straks onbetaald moeten werken, terwijl hun banen bezet zouden worden door goedkopere krachten uit Bulgarije en Roemenië. Bijkomend effect is dat geschoolde mensen uit hun eigen land vertrekken, wat nu al het geval is. In de gezondheidszorg in Roemenië zijn grote tekorten aan geschikt medisch personeel, zoals huisartsen, psychologen en psychiaters, terwijl er in NL geen vraag is. (het voorspelde tekort is uitgebleven) Pas afgestudeerde nederlandse jongeren solliciteren zich een onvermogen, er is geen passend werk te vinden. Vooral in de provincie ben je voorlopig kansloos. Als dat een paar jaar voortduurt is er weer sprake van een nieuwe verloren generatie.

 12. “Ik geloof overigens dat ze het goed bedoelen maar ‘t komt een beetje rottig de strot uit.”
  Jan, ik hoop het heel erg. Maar denk je niet dat een heleboel goed bedoelende SP’ers toch eens zouden moeten overwegen of ze mensen als Roemer en Gesthuizen of van Raak nog wel zien zitten als vooraanstaande figuren van hun partij?

 13. In iedere party ontstaat een oligarchie, een partytop van ooit goedwillenden die dan voornamenlaijk vrienden, kinderen en voor hen nuttigen idioten gaan bevordelen om hun netwerk op te bouwen en hun vette baantjes te behouden.
  Mussolini begon ooit als socialist, Hitler was een verfent nationalist en een merkwaardig soort socialist.
  Daarom was het principe van Groenlinks indertyd dat kamerleden maximaal 2 maal 4 jaren op het pluche mochten zitten goed(voor F.Helsema werd een uitzondering gemaakt)

  De Bulgaren die hier een tydje legaal ten behoeve van prive ondernemers komen werken om winstgenerend voor deze werkgevers te zyn komen waarschynlyk ooit op voor hun uitkeringen waar ze volgens de wet recht op hebben.

  Waarom eisen de vakbonden en de SP niet dat de arbeidsbureaux eens hun werk gaan doen zodat er niet duizenden banen onvervuld blyven en vele duizenden werkwilligen thuis zitten???/

  De SP die ook myn stem krygt dient wel af te stappen van de denkbeelden van Stalin en Mao.

 14. @10, WillemK, hoe je het dan ook wil draaien of keren, blijft per slot van rekening een vunzige samenspraak van PVV en SP over “buitenlanders” en allochtonen.

  Dit is wat ook uiteindelijk in de politieke en maatschappelijke lucht in Nederland blijft hangen.

 15. Kortzichtig en stomzinnig van de SP.
  Alleen het gekke is dat in Polen vele Vietnamezen/ Russen e.a. zitten die daar het vieze en onderbetaalde werk mogen doen en dat Polen weer hier komen om hetzelfde maar wat beter betaalde vieze werk te mogen doen.

 16. Ik ben lid. Al bijna 12 jaar. Heel lang omdat ze zich socialistisch noemen. Bovendien heeft de sp een aantal goede alternatieven. Ik wil dan ook best eens voor ze folderen, ga weleens naar bepaalde avondjes en trek weleens op met de jongens en meisjes van ROOD en andere leden. De leden zijn zeer divers. Er zitten rasechte nationalisten tussen en mensen die het nog steeds over Stalin en Mao hebben. Maar ook mensen zoals ik, die het niet weten, van binnen wellicht internationaal socialist of anarchist. Lang was de SP een alternatief dat hoop gaf (en misschien geeft – tegen beter weten in). Als je politiek gevoelig bent en ergens aan bij wil dragen heeft de SP volume. Daarom gaan veel mensen van de linkervleugel mee met de populistische tendens. Er is echter ook veel kritiek. De SP moet inderdaad oppassen. Een coalitie met de PVV lijkt me wel uitgesloten, ik ken geen enkel lid die dat zou goedkeuren.

 17. Een mooi, goed beargumenteerd artikel van LRD! Ben zelf ook een tijd op FB met mede SP’ers in discussie geweest. Een aantal gebruikten dezelfde PVV argumentatie. Gelukkig ook nog heel veel SP’ers gehoord die enorm balen van deze “bruine” benadering. Hoop op een koerswijziging anders ben ik over een tijdje ex-SP!

 18. @ Vlad Tepescu:

  Ha, daar ben je, de reactie was weg tijdens de Grote Verhuizing van Krapuul, ik wist je voornaam gelukkig nog wel.
  Het is inderdaad voortdurend dezelfde rare redenering: veel beter voor hen, we doen het echt in hún belang, als ze maar weggaan of wegblijven die mensen.
  De wereld is van ons allemaal. Zo simpel denk ik.

 19. Ik ben ook lid van de SP, vooral omdat ze op regionaal niveau altijd de enige partij was die echt iets probeerde te doen aan misstanden. Sinds ze echter groot genoeg is om een kans te maken regeringspartij te worden, begint voor mij de charme er behoorlijk af te gaan.

  Waar is die felle oppositiepartij gebleven? Schaven aan de scherpe kantjes van het neoliberale marktdenken zal onze maatschappij niet eerlijker maken, het populistische zoeken naar zondenbokken ook niet. En langzaam zie ik het kiezersvolk verkleuren van trots tomaatrood tot een ongezond bruinrood poepkleurtje.

  Niet allemaal, bij lange na niet, maar wel steeds meer. Makkelijk te bevatten oplossingen zijn voor velen nu eenmaal eenvoudiger te bevatten dan creatieve. Creatieve oplossingen maken onzeker, dat is eng. Vooral als ze betekenen dat wij, als Nederlanders, ook eens een keer goed in de spiegel moeten kijken. En niet altijd de schuld van alles bij een ander neerleggen met ons beruchte Calvinistische wijsvingertje. Want dat is iets dat SP-ers even goed kunnen als de PVV-aanhang. Of het nu de EU is, de val van de Muur, het Amerikaans imperialisme, de multinationals of “gewoon” de open Euro-grenzen en de illegalen, ook populistisch links heeft zijn zondebokken klaar. En ik heb weinig zin om daarin mee te doen.

 20. @ 62netty:

  Ik hoop dat de mensen die afhaken bij de SP elkaar blijven vinden, daarbij denk ik terug aan de tijd dat er een splitsing was binnen de PSP en de toekomstige GL’ers die de Realpolitiek wel eens in praktijk zouden gaan brengen. Ze gingen er met méér dan alleen een politieke organisatie vandoor. Persoonlijk vond ik het een hele strijd, maar als ik het zootje nu zie ben ik blj dat ik het bijtijds voor gezien hield.

 21. als we maar niet gaan afglyden naar amerikaanse toestanden waarin vrouwen met kleine kinderen 40 – 50 uur moeten werken en toch nog met behulp van voedselbonnen in het leven gehouden moeten worden.

 22. Het is echter niet te begrijpen wie de standpunten van SP voorbereidt. Ze lopen altijd paar stapjes achter de rest van de politiek.
  Nu dat de PVV ze waker heeft gemaakt door aantal van de SP te jatten, hebben ze besloten om zef standpunten van PVV te jatten. Mooi.
  De buitenlanders moten het ontzien.

  Echter vergist zich SP opnieuw omdat de Roemenen en de Bulgaren zijn niet meer te stoppen. Het is reeds lang geleden besloten in verdragen vastgelegd en het gaat maar door.
  Bovenop is de inschatting op populistische gronden zeer overdreven. De specialisten denken dat het reuze zal meevallen. Te veel geluid eigenlijk om niets.

  Indien SP het echt zou bedoelen waarom hebben we dan van de SP helemaal niets van gehoord toen paar dagen geleden onze Minister Buitenlandse zaken ging in Kiev paar tientallen miljoenen Oekrainiers uitnodigen om zo spoedig mogelijk in de EU te komen. Mensen die veel minder werk in eigen land hebben dan Roemenen en Bulgaren.

  De mening van SP over deze zaak in ontwikkeling zou echt van belang zijn, maar dan hoor je ze weer niet tot op het moment dat de PVV zou weer ergens over gaan piepen. Ze moeten het nog afkijken.

 23. Wie had dat gedacht: we zijn het dit keer roerend eens met Elma Drayer? Het moet niet gekker worden. Overigens is het een geluid dat al lang, lang geleden te horen was over de SP. In plaats van boe en schande te roepen over de xenofobe van de lager opgeleiden die hun werk zien wegvloeien (terecht hoor, maar ga het ze maar eens uitleggen) zou het beter zijn de voedingsbodem weg te nemen: zorgen dat die werkgelegenheid niet langer bedreigd wordt, maar de politiek geeft wat hen betreft nul op rekest. Alleen de SP wil nog wel een paar meters lopen in dit opzicht.
  Dus wat heb je liever, dat deze groep op de SP stemt of de PVV, of een ander populistisch experiment? Of moeten ze helemaal niet stemmen? Of is het lood om oud ijzer? Stem je dan zelf liever niet?

 24. Heb geen idee aan wie zijn deze vragen gesteld.
  Doch ga ik verder de harde feiten toelichten.

  In mijn visie gaat helemaal niet om het “stemmen” maar om de ideologische grond achter de politiek gebeuren..
  Die gebrek aan ideologische grond oftewel de traditionele haat hebben een land gevormd tot wat het nu is.
  Leugens blijven vertellen versnelt de trein in deze dead-end traject.

  Degene die de vette volle buiken in deze crisis hebben, beschikken ook over alle tijd om eindeloos te redeneren en kletsen (communicatie, hè?) terwijl de wachtrijen voor de voedselpakket steeds langer worden. De armoede groeit met de dag.

  Met alle respect Anselmus, uit je betoog moet ik opmaken dat je erg etnisch betrokken ben.
  Dit is geen oplossing, eerder de kwaad.

 25. @8, Sjaax, vind ik je opmerking zeer kenmerkend voor deze tijden. Alles is onderworpen aan de statistiek en indien iets in de meerderheid is dan krijgt deze meteen vermeende legitimiteit. Net als lynchmobs tegen enkele slachtoffers.

  “In ieder geval sta je niet alleen. 80 procent Nederlanders is het met je eens.”

  Nu dat we het over voormalige gevangenen als Mandela praten, hier de uitspraak van een ander voormalige gevangene:

  “Never forget that everything Hitler did in Germany was LEGAL.”

  Martin Luther King Jr. prisonner. 7089, letter from a Birmingham mail, 1963

Reacties zijn gesloten.