De reïncarnatie van Hitler

Toen Hitler zichzelf van kant maakte in de bunker in 1945, kon hij niet bevroeden dat hij terug zou komen. Hij moet gedacht hebben: een welgemikt schot door mijn edele hoofd moet voldoende zijn om voorgoed dit aardse te verlaten en alle mislukkingen, op een miezerige genocide op 6 miljoen joden na (want daar was hij wel tevreden over, zij het dat hij die 6 miljoen nog niet genoeg achtte en gehoopt had tot een totale uitroeiing te komen), achter me te laten.

Wat zal hij zich bedrogen gevoeld hebben toen hij zich op een dag realiseerde dat hij herboren was in lichaam en geest van een niet-zuivere ariër genaamd Geert Wilders, met Oost Indische voorouders notabene, een feit dat moeilijk te verhullen viel. Hij had niet direct door wie hij werkelijk was, en zwierf wat rond in zijn geest, op zoek naar zijn eigen ik, tot die nacht kwam dat hij badend in het zweet ontwaakte en zich herinnerde dat hij een Groot Man was geweest die zijn werk niet had mogen afmaken. Een Groot Man ja, een Leider, verguisd door de geschiedenis, zijn idealen verworpen door Zijn Volk, onbegrepen, onnavolgbaar kennelijk ook.

In aansluiting op de oproep van Peter Storm alsnog deze Ondertussen bij de buren.

Via Joke Kaviaar.

1 gedachte over “De reïncarnatie van Hitler”

Reacties zijn gesloten.