De procenten en de Occupybeweging

Schriftgeleerde diepgelovigen kunnen zich niet op Marx beroepen als zij zich aan een klassenanalyse wagen – Marx heeft zo goed als niets op dit punt achtergelaten, al zullen degenen die zijn werk verder niet kennen bij deze mededeling op hun voorhoofd wijzen. Hetgeen verder genegeerd kan worden.

Marx is niet nodig om vast te stellen dat de leuze van de Occupy-beweging “Wij zijn de 99%” niet direct op een diepgaande beschouwing van de maatschappelijke verhoudingen berust. Het is misschien een leuze die het goed doet om mensen te werven – en de trambestuurder die even stopt, door het raam roept dat hij ook bij de 99% hoort, de waarschuwingsbel laat rinkelen en weer doorrijdt heeft het door. En heeft gelijk.
Alleen zijn de 99% geen 99%. Het is echt niet “een procent” tegen de hele rest. De VVD krijgt niet samen met zijn B-merk PVV 55 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer als de Zalmen slechts een procent van de bevolking uitmaken. Wees reëel: dat is al een derde, in Nederland.

“Het kapitaal” is een maatschappelijke verhouding, de maatschappelijke verhouding waarbinnen ongeveer de gehele mensheid verkeert dezer dagen. Juist dit laatste brengt met zich mee dat de verhouding implodeert. Er is geen expansie meer mogelijk. Het is jarenlang een linkse illusie geweest dat het kapitaal zichzelf wel weer zal redden, dat een crisis “vanzelf” overwonnen wordt. Maar er is niets wat er op wijst dat dit gebeurt en dat degenen die aan de beste kant zitten in deze verhouding instemmen met oplossingen die ten koste van hun rijkdom gaan. Rijk zijn is vooral prettig als er veel armen zijn. Maar nee, de rijken maken niet slecht een procent uit. En rijkdom is altijd relatief. Ook onder de relatief rijken kunnen mensen zijn die inzien dat de dagelijkse katastrofe niet door kan of mag gaan. Het zal de Occupybeweging altijd voor de voeten geworpen worden dat zij niet uit echte krepeergevallen bestaat – dat velen van hen beschikken over het nieuwste computerdingsigheidje, mobiele telefoons, blabla. Dit is allemaal niet ter zake.

Het innemen van ruimte zonder ervoor te betalen is op zich al een revolutionaire daad. Aan het begin van het moderne socialisme staat de beweging van de Diggers, 1649, die een heuvel bezetten en om gingen spitten om er landbouw te bedrijven, en tot twee keer toe door de machten van hun tijd werden weggeslagen.
Bezetten is tegen de kapitaalslogica. Bezetten is links. Stop met de illusie dat je “niet links, niet rechts’ bent. En zeg daar in hemelsnaam al helemaal niet achter dat je “recht door zee” bent.

7 gedachten over “De procenten en de Occupybeweging”

 1. van die 99% laat een groot deel zich , tegen het eigen belang in , zich door de PVVD besodemieteren , betekend niet dat ze niet bij de 99% horen …

 2. Meneer van der Kluft: Ik ben het op1 punt niet met u eens, nl. de eerste allinea:
  Ik ben een gelovig mens (Volle Evangelie Gemeente), ondanks jarenlange bijbelstudie zou ik mijzelf niet durven rekenen tot de “schriftgeleerden”. Maar het gaat mij te ver om te beweren dat diepgelovigen Marx niet zouden hebben gelezen en er niets uit hebben geleerd. De bijbel zowel als Das Kapital zijn op meerdere punten voor meer dan 1 interpretatie vatbaar. Het beroemde marxistische citaat “godsdienst is opium voor het volk” kan ook worden opgevat als: wanneer je uitgebuit en misbruikt wordt kun je vluchten in godsdienst, opium, etc. Je bent het niet verplicht, en het is m.i. ook niet raadzaam.
  Jezus kwam op voor de “onderlaag”in de maatschappij: die 99% dus! Hij zei onder meer: Het is voor een rijke nog moeilijker het paradijs binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. Mijn interpretatie is dat Jezus een linkse activist was: Hij is door het gevestigde gezag beschuldigd van opruiing en ervoor ter dood veroordeeld.Ik ben heus niet de enige christen die er zo over denkt.

 3. @4
  Oef geachte nada niente,
  met Schriftgeleerden bedoelde ik de velen die Marx zeggen te citeren zonder iets van belang van hem gelezen te hebben.
  Marx noemde godsdienst “opium des Volkes”, het opium van het volk (dat de echte” niet kan betalen).
  Marx is nog wel (al dan niet ironischerwijze) op een theologisch onderwerp gepromoveerd…
  Ik denk dat we het in grote lijnen wel eens zijn al ben ik niet van de Volle Evangelie Gemeente.

 4. Ik denk dat er al genoeg en nooit genoeg van grote voorgangers om het tij te keren geleerd kan zijn.
  En dat is m.i,vooral menselijke kwestbaartsheid voor corruptie,zelf verrijking ten koste van /over het lijk van de ander en de zucht naar macht dat geen enkele politieke ideologie of godsdienst als gedeeld alibi voor egine bestaan, kan tegenhouden.

  Het heikele punt is m.i. niet de vraag waarom dit zo is maar waarom wij als 100% beheerders van onze planeet,geen betere zorg wegen met elkaar, power to the people daarvoor zonder in vergane politieke glorie of godsdiensten om onder te verschuilen , weten.

 5. Er zijn schrijvers en kunstenaars nodig die het ook niet weten maar om vooral de verbeelding te blijven oproepen over wat er gaande is om verder ook in onszelve te kijken..
  Ik breng onder meer de Japanse schrijver Haruki Murakami naar voren die zowel fysieke realiteit en bevinden als mens sprookjes verenigt , zijn laatste werk IQ 1984 ( orwell)

Reacties zijn gesloten.