De Partij voor de Dieren en antisemitisme

“Een mens hoeft geen antisemiet te zijn om toch antisemitisme te bedrijven”. De hernieuwde poging van de Partij voor de Dieren om tot een verbod van Koosjer (en Halal) slachten te komen zou daar een mooi voorbeeld van kunnen zijn.

Hiervoor heb ik een drietal domeinen naar voren gehaald in de hernieuwde maatschappelijke discussie die ontstaan is nu de Partij voor de Dieren opnieuw een wetsvoorstel heeft ingediend om Ritueel Slachten, Koosjer en Halal, te verbieden.

De directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation, Mevrouw drs. Karen Soeters, schermt daar waar het ritueel slachten aangaat voortdurend met wetenschappelijk onderzoek dat zou moeten bewijzen dat er sprake is van dierenleed bij de rituele slacht. Dat wetenschappelijk onderzoek is er.

Maar haar instituut en met haar de Partij voor de Dieren weigert te erkennen dat er naast het onderzoek waar zij het over heeft vergelijkbare wetenschappelijke onderzoeken bestaan met tal van publicaties die allemaal het tegendeel beweren. Zonder disrespectvol tegenover haar te willen zijn, doet zij haar uitspraken vanuit een instituut dat zelf niet de nodige wetenschappelijke disciplines in huis heeft die nodig zouden zijn om zo definitief tot conclusies te komen. Geen van de medewerkers heeft wetenschappelijk kwalificaties op dit specifieke vakgebied.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Republiek allochtonië