De onschendbare wetten van Nederland in 120 woorden

1) Klassejustitie is niet: ongelijk recht voor gelijken, maar juist gelijk recht voor ongelijken. Maar als “werkgeversbaas”-in-ruste Hans de Boer op een bankje in het park gaat slapen is hij een leuke excentriekeling die de pers achter zich aankrijgt. Gerrit of Ahmet krijgt de politie op zijn daklozendak en wordt opgesloten en desnoods voorgeleid.

2) Het staat nog steeds in de grondwet, “De wetten zijn onschendbaar”(artikel 115).
Dit betekent dat geen rechter in welke instantie dan ook een besluit van de Staten-Generaal mag toetsen. Of de wet in strijd is met de grondwet of verdragen (de hoogste vorm van wet) bepalen de Staten-Generaal. Verdragen en grondwet worden dus regelmatig geschonden.
Geprezen de salomonische wijsheid van rechters die de schending negeren in een uitspraak.