De Odinsporen van de Nederlandse neo-nazi’s

Uit krantenberichten is gebleken dat in navolging van Nazi-Duitsland neo-nazimilities op de straten van Winschoten zijn gaan marcheren en actief neonazirecht aldaar zijn gaan toepassen.

Blijkens dit feit stapelen zich de ultrarechtse ontwikkelingen in ons land sinds het aantreden van de neoliberalen aan de macht gestaag op.

Deze ontwikkeling is kenmerkend voor de beroemde “boiling frog”-methode en -techniek waarbij deze evolutie op het hellende vlak voor het brede publiek haast niet op te merken is, een publiek dat dagelijks in kleine stukjes rechts en ultrarechts voedsel door media en de bewust getolereerde ultrarechtse blogosfeer wordt gevoerd. Vooral het in ons cultureel erfgoed traditionele zondebokkenbeeld – vreemdelingen, vluchtelingen, buitenlanders – krijgt steevast zijn dagelijkse portie xenofobie en bruine haat op zijn kop gestort.

Het gevolg van die politiek voor de betrokken sociale groepen is hoge werkloosheid, etnisch-raciaal profileren en uitzonderlijk veel uiterst negatieve aandacht terwijl de neoliberalen in dezelfde tijd een hoog-imaginaire financiële doctrine volgen die enkel ten bate van een opper-klasse (niet verwarren met UBER-bedrijfsmanipulators) wordt gehanteerd.

Het institutioneel-structureel in de voetsporen van Nazi-Duitsland treden is derhalve bewezen en is al jaren aan de gang.

De nauwe tunnelvisie van de etnisch-raciale profilering is een wezenlijk onderdeel van deze ontwikkeling. De aanhangers ervan proberen met allerlei soorten statistieken en documenten uit eigen administratieve koker hun eigen gelijk voor eigen parochie aan te tonen.

Moet u ze dan gelijk vragen hoe vaak de politie en staatsdiensten neo-nazi en extreem-rechtse aanhangers, die vaak aan hun trots gedragen tatoeages van veraf te herkennen zijn, staande hebben aangehouden omdat bijvoorbaat verdacht van gewelddadige, ontoelaatbare praktijken die van oudsher bekend zijn geworden door de Neurenberg proces voor de ogen van de hele wereld?

Dezelfde neo-nazi ideologie die de massamoordenaar Breivik, tevens fervent aanhanger van Wilders, steeds heeft aangedragen. De Noren hebben gisteren nog een herdenking voor de slachtoffers gehad terwijl de Soldaten van Odin door de straten van ons Winschoten marcheerden.

Het ongestoord marcheren van neonazi’s door de straten van Winschoten en tevens intimideren van de bewust gekozen doelgroep vreemdelingen, buitenlanders, vluchtelingen is in het licht van deze ontwikkelingen zeker geen toeval te noemen.

Het is de volgende uiting in een lange rij van hetzelfde bijzonder eigen Nederlands verschijnsel waar een paar jaren geleden met toestemming van de burgemeester en politiechef van Doetinchem de ultrarechtse nationaal-chauvinistische groepering NVU door de straten van Doetinchem marcheerde en tevens leuzen tegen de vreemdelingen, buitenlanders riep.

Tevens werd door dezelfde politiechef en burgemeester van Doetinchem een vredige tegendemonstratie strikt verboden. Dit handelen was en is een bewuste poging om elke mogelijke kritiek over de eigen Nederlandse neonazi’s de mond dicht te snoeren. Derhalve mogen enkel neo-nazi’s door de straten van de Nederlandse gemeentes steeds ongestoord blijven marcheren.

Waarvan akte, in Winschoten waarbij mogelijk de trend voor steeds meer grof geweld tegen buitenlanders, vluchtelingen, migranten wordt voortgezet.

Deze kwalijke situatie met de exponentiële opkomst van extreem-rechtse ontwikkelingen zou mogelijk pas kunnen veranderen op het moment dat de Nederlandse staatsdiensten precies dezelfde methodes gelijk overal gaan hanteren en naast hun geliefde doelwitten – gekleurde nieuwe-autorijders en/of vredige protesterenden tegen de raciale karikatuur Zwarte Piet ook gelijk neo-nazi’s gaan aanhouden omdat zij bijvoorbaat verdacht zijn van haatzaaerij, geweldpleging en andere strafbare feiten.

Zou iemand van de politie of het OM na een degelijk en betrouwbaar onderzoek kunnen vertellen wat precies in Winschoten gebeurd is omdat tot nu allerlei diensten en getuigen belachelijk elkaar tegenspreken terwijl extreem-rechts door de straten blijft marcheren en de openbare orde verstoort?

Is reeds eigen recht in Nederland door allerlei soorten milities toegestaan? Zal voortaan de Rechtstaat in Nederland vooral ondersteund worden door eigen milities net als in Libanon?