De noodzaak van verzet: ‘Een man als Daan’

De recente Nederlandse verkiezingen hebben veel verbijsterende reacties opgeleverd, maar de verbijsterendste voor mij was die van Sharon Dijksma op de desastreuze nederlaag van de PvdA. Dijkstra verklaarde zonder blikken of blozen dat de boodschap van haar partij kennelijk niet bij de kiezers was aangekomen. De PvdA is al meer dan 30 jaar in verval en zelfs nu het definitieve einde in zicht is, begrijpen de leiders van deze partij hun probleem nog steeds in termen van marketing. Volgende keer nemen ze gewoon een ander reclamebureau in dienst.

Het gaat me nu niet om de verachting van de kiezers die uit deze manier van denken spreekt. Kennelijk heeft de leiding van de PvdA ook geen benul meer van de geschiedenis van de partij en de beweging waaruit ze is voortgekomen. Dijksma en haar bentgenoten zouden er daarom goed aan doen Een man als Daan van Rudie van Meurs (1939) te lezen. Dit boek zou je een exemplarische biografie kunnen noemen – de titel is in elk geval programmatisch. Van Meurs is er namelijk in geslaagd om aan de hand van de levensbeschrijving van Daan van Horssen de geschiedenis van de arbeidersbeweging navoelbaar te maken en te laten zien waar het die beweging allemaal om te doen was.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be