De leugen van de markteconomie

Basis CMYKBij de opening van de TTIP-bijeenkomst van VNO-NCW-MKB-Nederland op 11 november zei VNO-voorzitter Hans de Boer onder andere: ‘Vrijhandel leidt tot welvaartsverhoging. Vrijhandel leidt er toe dat de goederen daar geproduceerd worden waar dat het meest efficiënt kan en dat is in ieders voordeel. Dat is economische wetenschap, dat is harde wetenschap, dat weten we al sinds Adam Smith.’

Daarmee was het kader van de discussie in de Malietoren in Den Haag gegeven. Vrijhandel, marktwerking is goed voor iedereen, we kunnen het alleen hebben over hoe we die kunnen bevorderen, of desnoods of er soms in uitzonderingsgevallen randvoorwaarden aan moeten worden gesteld. Weinigen onder zijn gehoor – van hoofdzakelijk mannen uit de ondernemerswereld – zullen het daarmee oneens zijn geweest en ook buiten die kring is die opvatting gemeengoed.

Maar leven we wel in een markteconomie, zoals altijd wordt gesteld. Over die vraag gaat het nieuw boek van Koen Haegens, economie-redacteur bij de Groene Amsterdammer. Zoals al uit de titel van het boek blijkt is Haegens van mening dat dat niet het geval is, dat het idee dat wij in een markteconomie leven een mythe is. En zelfs ‘de grootste show op aarde.’.

Verder lezen.