De kolonisering van Europa. Of waarom de strijd van de Grieken ons allemaal aangaat

Wat heeft de Griekse strijd te maken met die van de Haïtiaanse slaven op het einde van de achttiende eeuw of die van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders in het midden van de vorige eeuw? Het korte antwoord: beide momenten van verzet slaagden erin de koloniale macht te dwingen haar ware gelaat te tonen en de mythes rond haar universele en humane karakter te doorbreken. De Griekse strijd kan nu hetzelfde doen met de mythe van het Europese compromis.

Verzet, in al zijn vormen en kleuren, is één van de belangrijkste motors van verandering. Ook vandaag zal dit niet anders zijn. Of het nu gaat om één van de grote revoluties (1688, 1776, 1789 en 1917), de georganiseerde arbeidersbeweging uit de negentiende en begin twintigste eeuw, de anti-slavernijbeweging, de antikoloniale beweging of de anti-apartheidsbeweging, telkens gaf het verzet van vele gewone mensen tegen een onderdrukkende macht een concrete en hoopvolle wending aan de geschiedenis. Ook al was de afloop niet altijd een succes. Integendeel zelfs, oude onderdrukkers werden vaak vervangen door nieuwe. Toch hebben al deze vormen van verzet de loop van de geschiedenis drastisch veranderd.

De cruciale rol van sociaal verzet, vanuit historisch oogpunt, was niet enkel de effectieve omverwerping van een feodaal, koloniaal of racistisch regime. Even belangrijk was het ontmaskeren van de legitimerende mythe van de heersende macht. Met andere woorden, in het verleden heeft verzet vaak een cruciale rol gespeeld in het doorprikken van een structurele ongelijkheid die ervoor werd beschouwd als natuurlijk, en in het blootleggen van de ware aard van een onderdrukkende macht die ervoor werd voorgesteld als welwillend. Zo maakte de Franse revolutie uiteindelijk komaf met het adellijke geboorterecht, de dekoloniseringstrijd met de mythe van de beschavingsmissie en de anti-slavernijbeweging en de anti-apartheidsstrijd met een politiek systeem dat gelegitimeerd werd op basis van de racistische veronderstelling dat de zwarte medemens inferieur was aan de blanke. (lees verder bij de bron)

Bron: dewereldmorgen.be