De Internationale, strijdlied van de arbeidersklasse, ook in China

De Internationale. Een strijdlied dat op zeker ogenblik geannexeerd werd door machthebbers die zich zelf socialist noemden en dus het lied verplicht lieten zingen.
“De staat verdrukt, de wet is logen” zegt de vertaling van Henriëtte Roland Holst. Die slaan we over bij die “socialisten”.
Hoor hoe ontroerend, studenten heffen het lied aan in verzet tegen een regime dat zich nog steeds communistisch noemt.

De fabrieksarbeiders die in China iPhones in elkaar schroeven, zijn het beu: de overuren, de eenzaamheid, de gezondheidsrisico’s, en het verbod om het terrein te verlaten. Ze gaan liever de confrontatie met de autoriteiten aan dan te berusten in een uitzichtloos lot.

De Standaard

Op vele plaatsen in het land wordt geprotesteerd tegen het stringente COVID-beleid, waarbij de communistische partij en bovenal dictator Xi Jinping doelwit van haat zijn.
Een ontroerend beeld van stakende arbeiders in Shenzhen, vier jaar geleden. Een officieel lied, wellicht, maar de werkers weten wel beter.

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Jannis Lucas on Unsplash