De illusie van de parlementaire democratie

Officieel heerst er in het Koninkrijk der Nederlanden de scheiding der machten, zoals die ooit zo ongeveer door Montesquieu werd voorgesteld. De regering is de uitvoerende macht, en het parlement de wetgevende macht. En dan hebben we nog de rechterlijke macht, die volledig onafhankelijk van de regering de wet dient uit te voeren, maar ik beperk me nu even tot de vermeende scheiding van wetgevende en uitvoerende macht. De wetgevende macht van het parlement komt weliswaar meestal neer op het goed- of afkeuren van door de regering ontworpen wetten, maar goed, het is wel het parlement dat de wetten geldig moet verklaren.

De Kamer zou de regering moeten controleren, maar meestal áls er dan eens iets gecontroleerd moet worden houdt diezelfde Kamer dat tegen omdat de regeringsfracties een meerderheid hebben in de Kamer. Scheiding der machten ammehoela dus, de regering zit gewoon met een beslissende meerderheid in de Tweede Kamer. Hoe tegennatuurlijk dat is hebben we de afgelopen maanden kunnen merken in de Eerste Kamer, waar de regering toevallig nou eens geen meerderheid heeft en een en ander dus ook helemaal niet zo vanzelfsprekend werd aangenomen. Dat regeringen daar ook helemaal niet op durven te vertrouwen bleek ook uit de opzichtige omkoping door Rutte en Wilders van Statenlid Johan Robesin bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011. Die daarna overigens alsnog (en terecht) in de stront van zijn Hedwigepolder kon zakken.

Nee, het is in dit land blijkbaar absoluut zaak dat een regering volledige controle heeft over de volksvertegenwoordiging, in plaats van andersom.

Hadjememaar
Politicus

Dus komt er geen openbaarheid over het niet-getapte gesprek tussen Van Rey en Teeven, terwijl dat bij de provider op te vragen is, en moeten we Opstelten maar geloven dat er niks raars gebeurd is. Dus wordt de zaak De Roy van Zuydewijn niet verder onderzocht want Rutte zegt dat er niets opzienbarends in een vertrouwelijk rapport staat. Dus moeten we Plasterk ook maar geloven als hij zegt dat de AIVD volkomen legaal bezig is. En wat daarover wel aan de Kamer medegedeeld wordt gebeurt grotendeels in de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (gewoonlijk met de infantiele naam Commissie Stiekem aangeduid), waar vervolgens niemand wat over mag zeggen, en dus ook geen actie op kan worden ondernomen. En zo kon ook zeven jaar lang een onderzoek naar het verlenen van politieke steun aan de invasie in Irak in 2003 door de diverse kabinetten Balkenende worden tegengehouden, omdat Balkenende nu eenmaal nooit kon hebben dat er ook maar een begin van twijfel aan zijn door de Heer gegeven onfeilbaarheid zou worden geuit.

Daarom valt een kabinet, op zeer uitzonderlijke gevallen na, ook pas als (een deel van) dat kabinet dat zelf wil, want zolang dat niet het geval is stemmen de regeringsfracties braaf met de regering mee. Het zonder last of ruggespraak stemmen van Kamerleden is een complete schertsvertoning, zoals we met Jeanine Hennis-Plasschaert gezien hebben in het geval van de weigerambtenaar, en de ‘dissidenten’ Koppejan en Ferrier (excuseert u mij terwijl ik even vijf minuten hysterisch ga huillachen op het toilet) bij het CDA, die ernstige principiële bezwaren uitten tegen deelname van het CDA aan een kabinet waarin de PVV zo goed als zitting had. Kathleen Ferrier zit nu ernstig principieel bezwaard sushi voor 600 euro te eten in Hong Kong.

Na uiterlijk vier jaar moet zo’n kabinet natuurlijk wel opkrassen, dat gelukkig nog wel. Maar de verkiezingen daarna resulteren telkens weer slechts in een stoelendans waarna vertrekkende ministers compleet binnenlopen via baantjes bij bedrijven en organisaties wier belangen zij enthousiast behartigd hebben gedurende hun ministerschap, of voor wie hun netwerk van grote waarde is, waarna er een nieuw team van leugenaars aantreedt die ooit repten over niet aan te schaffen JSF’s, het uitdelen van duizend euro of invoelend sociaal beleid.

De regeringspartijen klampen zich wederom voor diverse jaren wanhopig aan elkaar vast in een verstikkende wurggreep, en niemand die er iets tegen kan doen.

16 gedachten over “De illusie van de parlementaire democratie”

 1. En er zijn ook nog misdadigers uit dat circus die dergelijke praktijken als jij die zo treffend beschrijft Laurent, ‘een feest van de democratie noemen.’
  Dat soort cynisch schorem wordt dan later als dank voor de bewezen diensten bijvoorbeeld riant betaalde….JSF-boer.
  Maar goed, het is precies om redenen als bovenstaand dat ik de parlementaire democratie nooit heb zien zitten. Het is een vertoning op touw gezet door de economische machthebbers om de 99% de illusie te geven dat ze iets in te brengen hebben en ze aldus koest te houden. Dat opdat de uitbuiting en het in slavernij houden van de wereld zo geruisloos en ongehinderd mogelijk door kan blijven gaan.

 2. Sinds politici de uitspraken van Rechters gingen bespreken in de Tweede Kamer, sinds de Politie zelf mensen berecht (Politierechter en snelrecht), sinds Justitie en Politie zelfverzonnen niet bestaande wetten en regelingen aanhangen en wat recenter sinds Opstelten en Teeven steeds meer macht naar zich toetrekken is de Trias Politica in Nederland dood.

  Dit is geen democratie meer in de ware zin van het woord. Mensen zijn niet vrij meer, en het begint steeds meer op een Oligarchie te lijken.

  En wat doet de burger ?

  Die gaat op het strand van Scheveningen kijken naar een slecht toneelstuk over Willem I, koopt lustig door, werkt zich krom zonder zekerheid, verliest sociale rechten en opgebouwde vrijheden en wat nog het ergste hier aan is :

  SLAAPT RUSTIG DOOR !!!!!!!!!!!!!!!

 3. Las dit net even

  Achmea maakt 453 miljoen winst en ontslaat 4.000 werknemers. En dan al die rechtse rakkers… dat die twee zaken niks met elkaar vandoen hebben. uh huh!

  Wat niks met elkaar te maken heeft zijn rechtse partijen en echte democratie. DIE HEBBEN NIKS MET ELKAAR VAN DOEN! FACT!

 4. @Leon: misschien niet de partijen nee; maar ik denk wel dat er mensen zijn die oprecht liberaal in de goede zin des woords zijn, en voor vrij ondernemerschap e.d., en ook voor echte democratie. Je hoort ze niet veel, maar ze bestaan wel. Ik denk niet dat hun idee voor de inrichting van een maatschappij werkt, maar ze menen het oprecht goed, denk ik.

 5. “The state exists as an engine of privilege only because the vast majority of people believe that the individuals who comprise it can properly operate on a double standard. If state agents, from the president to post office workers, were viewed as individuals who are bound to the same rules of decency as the rest of us, then the state as we know it would crumble as the illusion it is. Freedom will come when the same standard of morality is applied to the individuals who are the state; the path to freedom is methodological individualism ”

  Ondanks dat dit op de Verenigde Staten betrekking heeft, zijn er zeker raakvlakken met de Nederlandse situatie.

  Zie ook :

  http://www.dailybell.com/editorials/34802/Wendy-McElroy-Death-by-Methodological-Individualism/

 6. Nee. Ik vond het een interessant artikel, meer niet. Ik ben niet in een Politieke richting in te delen namelijk. Mijn politieke ideaal bestaat al 2000 jaar niet meer.

 7. “the path to freedom is methodological individualism”

  Maar is dat niet waar veel Amerikanen mee gefopt worden? Dat is niet jouw ideaal meen ik, maar hoe zit dat dan?

 8. @Jan Jaap Bedeijn; Ik heb net het artikel gelezen van de link; waarvoor dank. er zitten in het artikel een aantal denk en begripsfouten m.i.. Het gaat o.a. voorbij aan een aantal psychlogische factoren. Vb. de schrijfster schrijft hier, in de eerste alinea, dat de state makes you believe dat wanneer de staat afwezig is “crime would run amok among the streets”gevolgd door “Nonsense”. Hier ligt een groot misverstand in de denkwereld van deze mevrouw. Veel criminelen hebben last van meer of mindere psychische afwijkingen al of niet het gevolg van kindermishandeling, alcohol en drugsgebruik dan wel ernstige psychiatrische aandoeningen die heel goed en ook voortkomen uit hersencelziekten. De menselijke hersenen zijn ook gewoon maar wel een zeer complex ORGAAN en kan dus ook misfunctioneren. Voor bijv. schizofrenie is dit allang aangetoond. Er zijn echter veel meer hersenziekten die aanleiding kunnen geven tot crimineel en/of gewelddadig gedrag.

 9. @jan Jaap Bedeijn.: Vervolg: ander punt is dat het oudste deel van onze hersenen het zgn. Archeopallium is. Het is sterk verwant aan reptielenhersenen .Het stuurt o.a. onze emoties (amygdala). Wanneer een groep mensen weet krijgt van een bepaald onacceptabel iemand/en/of crimineel trekken groepen Burgers er op uit. Denk maar eens aan pedofielen en de onrust die dat veroorzaakt. Als er op dat soort momenten, hoe lullig het ook mag klinken het “Gezag” niet ingrijpt loop je serieuze kans op mobbing en/of erger complete lynchpartijen. De menselijke Geschiedenis staat er bol van. Zoals carmiggelt al zei, 2 hoeraatjes voor de democratie , geen drie, of naar Churchill: Democracy is the worst form of goverment except of course for all the others we have already tried

 10. Ben het ten dele eens met de visie van Laerwainbenadar.

  Het gaat er mij meer om dat de Staat als entiteit drogredenen gebruikt om maatregelen in te stellen die de veiligheid van de staat zelf ten goede komt en niet die van de burger.

  Neem bijvoorbeeld in Nederland de idee dat afluisteren okee is. Of dat er een terroristische dreiging zou bestaan en dat daarom de overheid repressiever zou moeten worden. We worden constant lastig gevallen met weer een nieuwe dreigingsanalyse, weer meer paniekvoetbal omdat een aantal Islamitische jongeren besluit om in Syrië te gaav vechten, en weet ik veel wat nog meer. Het gaat mij dan ook niet om de bestrijding van huis tuin en keukencriminaliteit zoals diefstal, moord en andere enge zaken. Natuurlijk is het goed als je een overheid hebt die lynchpartijen voorkomt en tegengaat.

  Maar, het gaat hier veel meer over controle van de massa dan over recht, orde en rust.

  We leven op dit moment in een land dat door de democratisch gekozen regering wordt afgebroken terwijl er geen actie wordt ondernomen door het volk tegen deze democratisch gekozen regering. Het lijkt verdorie wel of iedereen murw gebeukt is door het paternalistische offensief van de Staat.

  Ik zie methodologisch individualisme dan ook als een veel ruimer begrip dan wat in het Amerikaanse artikel wordt bedoeld. Dat is dan ook specifiek Amerikaans, net als de drogreden dat als iedereen een pistool zou hebben niemand meer beroofd zou worden.

  Ik ben van mening dat iedere burger kritisch dient na te denken, of in elk geval dat iedereen die stemt kritisch zou moeten kunnen nadenken. Helaas is dit niet zo. Wat mij betreft zou dan ook vele Nederlanders het stemrecht ontnomen moeten worden. Dat klinkt eng, maar is dat ook zo eng ?

  Zeg nu zelf, wilt u echt dat de voornamelijk achter Geert Wilders’ holle kreten aanlopende, oerkreet uitende hoi polloi die we steeds meer in de Nederlandse media en op straat tegenkomen, daadwerkelijk de macht krijgt in dit land ? Want als dat gebeurt kan je er donder op zeggen dat lynchpartijen, het ontzetten van rechters uit hun rechterlijke macht als ze niet doen wat de massa vraagt en nog wel ergere dingen gaan gebeuren.

 11. Overigens is de oorsprong van kritisch denken het onderwijs. En hoe meer dit de grond ingetrapt wordt door onze Kabinetten hoe minder mensen kritisch leren nadenken.

  Zo is inmiddels al enige jaren het vak Geschiedenis geen kernvak meer. Noch Maatschappijleer. Die worden welgeteld twee cq 1 uur per week gegeven, net als filosofie.

  Nee, wat we nodig hebben, aldus het Kabinet, zijn excellente leerlingen die excelleren in:

  wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Economie.

  De rest moet opdonderen want die zijn niet economisch rendabel. Die gaan maar putjes scheppen, in fabrieken werken of worden (indien ze een uitkering hebben) als slaaf ingezet.

  En op die wijze creëert onze Overheid een samenleving waarin geen gelijkheid meer bestaat noch mensen die opstandig kunnen worden aangezien ze niet meer weten hoe ze kritisch na moeten denken. Een maatschappij van volgers. Een eenheidsworst van mensen die de Overheid en status quo accepteren zonder daar kritische vragen bij te stellen.

 12. Correct. Het kritisch nadenken is al lang geleden weggevallen bij velen. Vb: Op Meao’s en Heao’s wordt o.a. economie gegeven. Dan komt de Commonwealth of Nations voorbij. Het grote werk van Adam Smith over de vrije markt. Adam Smith wordt daarbij altijd geprofileerd als zijnde econoom. Fout: Adam Smith was een moraalfilosoof in het Engelse Victoriaanse Tijdperk, die een goed oog had voor de erbarmelijke omstandigheden van o.a. engelse fabrieksarbeiders. Het hiervoor genoemde boek is echter een deel van een Trilogie, De andere gaan achtereenvolgens over: 1 de rol van de staat om een gelijkspeelveld te creeeren voor alle deelnemers. 2 het andere boek gaat over de noodzaak van sterke vakbonden als tegenwicht tegen toen en ook nu machtige werkgevers. Dat wordt op Meao’s en Heao’s en Hes niet onderwezen. Slechts de vrije markt, en wie noemen zich de kampioenen van de vrije markt juist de VVD. en zo kwam de VVD aan STEMKLAPVEE. En de grote blonde Leider aan zijn KLAPVEE door het genereren van ANGST. Kritisch nadenken 0. Goed onderwijs creert weerbare burgers. Slecht onderwijs creert onbegrip. Onbegrip mits goed uitgebuit creert Angst. Angst creert Haat. Welkom bij de immer eloquente Denker G.W. en de Roze Khmer. Is wel een beetje off topic maar goed.

 13. We praten hier wel over een periode van meer dan 25 jaar waar het onderwijs op econ. scholen serieus faalt, en op de universiteiten te weinig econometrie. Mvrgr.

 14. Of links of rechts de staat als hoogste goed is het einde voor vryheid.
  Een samenleving van vrye mensen die samenwerken en solidair zyn met de zwakkeren ZONDER grote sterke Superleider.
  Want die Superbroeder steunt vaak op een club bureaucraten en zakkenvullers.

 15. Hahaha. Mag iets corrigeren: Want die Superboer steunt vaak op een club lobbyisten (vette belangenhebbers met veel poen) bureaucraten en zakkenvullers.

Reacties zijn gesloten.