De heiligheid van schijn: over heel radicale anarchisten

Niet openlijk met een soort afscheidsstuk met motivatie en al, maar met een mededeling naar de achterban op twitter vernemen wij van Peter Storm en Joke Kaviaar dat zij zich niet meer als auteur van Krapuul zien. Laatstgenoemde stelt dat Krapuul hiermee zijn radicaalste anarchisten verliest, de eerste stelt dat hij als anarchist niet aan deze anti-anarchistische site kan meewerken.
De aanleiding tot deze dienstmededeling aan de ashram was de uitval van redacteur en bestuurslid Pyt van der Galiën tegen een figuur die hem blijkbaar volgde op twitter en die het terecht vond dat “boeren” een agent belaagden die volgens de met een zwarte en Palestijnse vlag getooide volger een zestienjarige jongen had afgeschoten.

All Cops Are Bastards, het toverwoord van de ashram.
Het was in april dat ik een nader beeld had van deze ashram. Het toejuichen van deze twiet was voor mij een gelegenheid tot blokfeest.

Voor het geval dat:

Landverraad is een deugd, zoals nationalisme een vloek is en de staat een vijand.

Hoera, wat een echt anarchistische spreuk.
Deze anarchist leest hier echter: Mussert was goed, Lumumba is terecht vermoord, Ronald Reagan heeft gelijk.
Daarom zal hij wel niet als de radicaalste (h)erkend worden.

Serieus, deze verzameling kreten kan niet zomaar als inhoudsloos opzij gezet worden, al zal ik meteen toezeggen dat ik niet denk dat Peter Storm mijn interpretatie bedoeld heeft. En dat is misschien wel het ergste, het gedachteloze lanceren van een verzameling kreten die door de ashram werd goed bevonden. En nee, het zal u niet verrassen dat noch Pyt van der Galiën noch ik bij die ashram horen. Sterker nog, niemand van de redactie of auteurs van Krapuul. Blijkbaar hoorde die Vijand van de Politie en daarmee Vriend van “de boeren” er wel toe.

“De vijand van mijn vijand is niet mijn vriend”.
De nepboeren zijn fascisten, van harte gesteund door het fascistisch smaldeel in het parlement, en vooral door Poetins eigen Forum voor Democratie. Wie net doet of er niet gekozen hoeft te worden kiest wel degelijk. En wie met zo’n duidelijke sneer naar de politie (“afschieten van een zestienjarige”) kiest voor “de boeren”, de fascisten dus, verdient niet de eer van twijfel. Zoals de “De NAVO is begonnen”-roepers voor Poetins Rusland kiezen. Er is geen derde weg. Die was er in 1938 en daarna niet, het is nu niet anders. Het besef dat het “1938” is ontbreekt bij de ashram en erger – uit bovenstaande twiet van Peter Storm valt niet af te leiden dat de schrijver zelf enige urgentie ziet in de politieke situatie.

Een concrete analyse van de concrete situatie? Ga leuzen roepen tegen de PvdA en Groen Links en dat er geen politieagent(e) is die deugt, zwelg in je eigen voortreffelijk gelijkje, en ik zou zeggen: je wordt met open armen begroet door de BIJ1-bijwagen Doorbraak.
En hou maar eens op met je “solidaritijd”.