De heilige oorlog van Steve Bannon

Steve_Bannon_2010Het hoeft niemand te verbazen dat feiten geen rol spelen in de strijd om de macht die momenteel gaande is in de VS; er woedt een heilige oorlog en in die oorlog zijn alle middelen toegestaan. De belangrijkste strateeg en ideoloog van deze oorlog is Trumps Chief Strategist Steve Bannon, conservatief, praktiserend katholiek, ondernemer en voormalig manager van de ultra-rechtse nieuwssite Breitbart.

Inzet van deze oorlog is de restauratie van het Amerika zoals we dat kennen uit de jaren ’50, begin ’60: een blank, christelijk Amerika, waarin minderheden ‘hun plaats kennen’ en zich onderwerpen aan de heersende christelijke cultuur, een maatschappij waarin vrijheid beperkt is en de wetten worden bepaald door christelijke waarden, een maatschappij waarin het internationale kapitalisme wordt gedomineerd door Amerikaanse bedrijven en als zodanig als ‘eigen’ kan worden beschouwd.

De laatste 50 jaar is de macht van dat schijnbaar nationale kapitalisme verschoven naar internationale investeringsbedrijven waarop de VS nauwelijks nog vat heeft. Het eigenaarschap van veel Amerikaanse bedrijven ligt feitelijk in buitenlandse handen. In dat globalistische kapitalisme speelt de VS niet meer de rol van absolute heerser.

Steve Bannon, afkomstig uit een Ierse (en dus katholieke) familie, was aanvankelijk een Democraat, aanhanger van John Kennedy, een man met dezelfde roots als hij. Pas tijdens het bewind van Carter (Iran-debâcle) bekeerde hij zich tot de Republikeinen, zijn bewondering voor de populist Reagan is groot. Dat het juist Reagan was die het kapitalistische globalisme en daarmee het zo verafschuwde ‘crony capitalism’ mogelijk maakte lijkt in tegenspraak met Bannons opvattingen. Dat is schijn: het gaat hem uiteindelijk niet om een ‘menselijk’ kapitalisme maar om een kapitalisme dat geheel en al wordt gedomineerd door Amerikaanse belangen, een kapitalisme dat nationaal welvaart brengt.

In de zomer van 2014 gaf Bannon een lezing (via Skype) voor het conservatieve Dignitatis Humanae Institute in het Vaticaan. Het ‘Instituut voor Menselijke waardigheid’ werd in 2008 opgericht door Benjamin Harnwell, deze man was ook verantwoordelijk voor de Universele Verklaring over de Menselijke Waardigheid, een verklaring die wil wedijveren met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar dan geschreven voor gelovigen (lees: katholieken) en met de nodige reserves wat betreft de te liberale rechten die de UVRM biedt. Je kunt er vanuit gaan dat het recht op abortus, het recht op een huwelijk tussen gelijke seksen en het recht op het beledigen van wie of wat dan ook, niet door deze Universele Verklaring worden ondersteund. Integendeel: deze verklaring is opgesteld om als basis te dienen voor een Europese conservatief-christelijke reveille, een beweging die juist ageert tegen ’te veel’ rechten. Het Dignitatis Humane Institute heeft als doelstelling de conservatief-christelijke politiek op de agenda te zetten en conservatief-christelijke (met name -katholieke) politici te steunen.

Steve Bannons beweringen in de lezing: 1. De wereld, vooral de judeo-christelijke wereld, verkeert in een crisis 2. Oorzaken: het globale kapitalisme en de afkalving van judeo-christelijke waarden. 3. Het oude kapitalisme (het ‘familiekapitalisme’ – IS) was goed en bracht welvaart en had steun, het was het verdedigen waard, het bracht een tijd van vrede. 4. We leven toe naar een nieuw groot conflict (welk conflict laat hij nog even in het midden). 5. In het westen is de secularisering een grote zorg. Ondertussen zijn we in oorlog met het ‘fascistische islamjihadisme’.

Kijk daar hebben het ‘grote conflict’…

Wat Bannon uiteindelijk wil is restauratie: de judeo-christelijke ideologie moet de basis zijn voor de nationale parlementen, een ‘menselijk’ kapitalisme moet de plaats innemen van het internationale kapitalisme. Om dat te bereiken moeten de oude instituties worden vernietigd, het staatsapparaat worden verkleind, de repressie worden vergroot, de stem van minderheden worden geminimaliseerd. Die laatste dingen beweert hij niet met evenveel woorden zelf, hij verwijst steeds naar partijen die deze punten op de agenda hebben staan, zoals bv UKIP of het Front National.

Bij een nadere analyse van waar Bannon eigenlijk voor staat, is het meteen ook duidelijk waarom een aantal linkse Democraten (Bernie-aanhangers) uiteindelijk voor Trump hebben gekozen: hij ageert tegen het neo-liberale wereldbeeld, de graaizucht van de globalistische kapitalisten. Die houding heeft hen aangesproken, de rest van het verhaal (het terugbrengen van oude normen en waarden, de racistische tendensen, zijn antisocialistische attitude) hebben zij voor lief genomen. Bannon weet hoe hij zijn schaapjes over de dam krijgt: spreek hun taal, lul met ze mee. En als ze dingen zeggen die niet door de beugel kunnen is dat geen probleem, het gaat om de mobilisatie. Is de macht eenmaal veroverd, dan zijn andere methoden nodig.

In een van de zeldzame interviews die hij gaf noemt hij Trump ‘a blunt instrument’ om deze ‘revolutie’ in gang te zetten. Ronald Radosh schrijft in The Daily Beast over een ontmoeting die hij had met Bannon in 2013. Bij die gelegenheid noemde Bannon zichzelf een leninist, niet een nationalist of populist. Bannon: Lenin wanted to destroy the state, and that’s my goal too. I want to bring everything crashing down, and destroy all of today’s establishment.

Steve Bannon is een conservatieve katholieke kruisvaarder die alle middelen wil inzetten om ‘het ware geloof’ in het centrum van de macht te krijgen. Daarvoor gebruikt hij leninistische en fascistische (hij is een groot bewonderaar van Leni Riefenstahl) methoden, alles voor het goede doel, de omverwerping van de oude instituten en de instelling van een Nationale Kapitalistische Heilstaat.

Achter veel van Trumps decreten schuilt de hand van Bannon. De complete oorlog tegen de islam, de bevestiging van de vriendschappelijke relaties met India, de oorlog tegen de ‘linkse’ media, het komt allemaal uit de koker van kruisvaarder Bannon.

En het katholieke baasje is bezig zijn machtsbasis in het Witte Huis nog wat uit te breiden. Hij heeft onlangs andere voormalige Breitbart-‘journalisten’ aangetrokken, waaronder Milo Yiannopoulos, een katholieke jood, homo en racist, die in de VS berucht is om zijn anti-linkse uitspraken en racistische commentaren. Alles voor de goede zaak: de ‘democratische’ dictatuur van de Westerse Beschaving: eigen volk eerst en de kruimels van het kapitalisme voor de volgelingen.

Dat alles in het kader van de ‘menselijke waardigheid’…

3 gedachten over “De heilige oorlog van Steve Bannon”

  1. Als jullie dan toch de nuance aan willen brengen, stop dan eindelijk eens met alles en iedereen “christelijk” te noemen die in dit soort artikelen opduikt. Mensen als Bannon zijn gewoon moralisten. Ze hebben iets vaags met gezinswaarden, antiporno en anti seksualiteit. Iets vaags met hard werken, drie-eenheid, aanbidding van moeder Maria (Isis) enzovoorts. Deze man staat even ver van het evangelie van Paulus af als een sigaar van de Eiffeltoren. Niettemin: het Armageddon komt er.

  2. Sorrie @hoepel, deze meneer Bannon beroept zich zelf op zijn geloof, sterker nog, hij meent dat hij een kruisvader, een ‘christian warrior’ voor zijn geloof moet zijn. Jaja, de katholieke jihad bestaat.

  3. Geloof in Baäl-Satan. Het rauwe katholicisme is een Baäl religie net als de islam. Hierin gelooft hij. 99% van de christen snapt nauwelijks waar ze in gelooft. Ze zijn traditie christenen, aka Baäl-aanhangers, met een dunne Bijbelse laag.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.