De handtekeningenactie van GeenPeil was nep, maar ja, niets aan te doen

Wie een beetje oplettend was – wat nou niet direct tot de kernkwaliteiten van Zijne Excellentie Plasterk behoort – had kunnen zien hoe mensen grappen maakten over hoe vaak ze onder fakenamen getekend hadden voor het “Oekraïnereferendum”.
En bijna een jaar na deze Oefening in Volksondervinden – trouwens de eerste keer dat ik bewust niet gestemd heb – wordt de twijfel op ministerieel niveau geuit:

Het kabinet heeft geen zekerheid over de geldigheid van de 427.000 ondersteuningsverklaringen die zijn opgehaald voor het Oekraïne-referendum. Dat schrijft minister Plasterk aan advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die hierover een WOB-verzoek indiende.

Volgens de minister zijn de handtekeningen onder die ondersteuningsverklaringen op geen enkele manier gecontroleerd op echtheid.

Voor het geval u misschien denkt dat er alsnog eens kritisch – steekproefsgewijs zou men verwachten – naar die handtekeningen gekeken zal worden – daar kan geen sprake van zijn:

Het is niet meer mogelijk om de handtekeningen voor aanvraag van het Oekraïne-referendum alsnog te controleren: die zijn intussen vernietigd. De uitslag is onherroepelijk.

Bron.