De genocidale vrienden van de Alfred Rosenberg van de PVV

De Alfred Rosenberg van de partij van wannabe massamoordenaars en etnisch zuiveraars in de Tweede Kamer, Martin Bosma, is een groot fan van het misdadige apartheidsregime dat in Zuid Afrika heerste van 1948 tot 1990. Nelson Mandela en het ANC waren geen legitieme strijders tegen dat verachtelijke regime en dat gold wat Bosma betreft ook voor hen die in Nederland en elders op de wereld hun steentje bijdroegen aan de strijd tegen die Apartheid. Ook voormalig journaal-lezeres en huidig Tweede Kamerlid namens D66 Pia Dijkstra kreeg de toorn van de tweede man na de polder-Führer himself over zich heen toen haar verweten werd maar liefst ‘medeplichtig aan genocide’ te zijn.

Mevrouw Dijkstra zou zich als journaliste destijds ingezet hebben voor Radio Freedom, de radiozender van het ANC. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je je inzet voor een vrijheid die – al dan niet met terugwerkende kracht – niet gesanctioneerd is door de tweedekans-Nazi’s die het patent hebben op vrijheid, democratie en vredelievendheid. Dus waag het dan ook niet dat Apartheidsregime – waar talloze Nederlandse bedrijven waaronder Shell flink zaken mee deden en waar het het aan te danken had dat het zo lang kon blijven bestaan – te bekritiseren als een mensen verachtend systeem.

Maar net zo als Leon de Winter in 2012 opperde om de bevolking van de het getto van Gaza fysiek uit te roeien en dus genocide te plegen (het is ongelooflijk dat hij daar nooit juridisch op aangesproken is, evenals SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij die dat idee om genocide te plegen reuze grappig vond) en steeds meer Israëli’s binnen en buiten hún Apartheidsregime zich openlijk en zonder enige gêne uitspreken voor het fysiek uitroeien van de Palestijnen, waren ook de vrienden van Martin Bosma in Zuid Afrika bereid tot het plegen van genocide.

Dat blijkt uit dit artikel dat verscheen in het Journal of International Criminal Justice van de Universiteit van Oxford uit November 2015 waarin beschreven wordt hoe wetenschappers in Zuid Afrika als onderdeel van het chemische en biologische wapen-programma van het regime – een programma dat een lange geschiedenis kent van moord, ontvoering en vergiftiging – zich ook bezig hielden met hoe middels het onvruchtbaar maken van specifieke bevolkingsgroepen van die bevolkingsgroepen af te komen. Ze uit te roeien dus. Genocide te plegen:

Its central argument is that testimony from South Africa’s Truth and Reconciliation Commission (TRC) found a reasonable basis to believe that researchers at the chemical and biological weapons programme, together with their principals, were engaged in a conspiracy to commit genocide under international law.

Bron

Het artikel beschrijft ‘Project Coast’, de codenaam voor het programma ter ontwikkeling van chemische en biologische wapens.
Het project hield veel meer in dan slechts het ontwikkelen van wapens voor defensiedoeleinden, zo beschrijft het artikel dat onder andere gebaseerd is op getuigenissen voor de Truth and Reconciliation Commission van het voormalige hoofd van het programma Wouter Basson. Niet alleen werden er giftige substanties ontwikkeld om heel doelgericht specifieke mensen mee uit te schakelen en drugs waaronder XTC-achtige stoffen voor het verhandelen op straat, ook werd een belangrijk deel van de middelen besteed aan ‘antivruchtbaarheidsonderzoek.’

Tijdens het verhoor van een van de betrokken wetenschappers, Goossen, voor de Commissie werd zonneklaar wat het ware doel was van ‘Project Coast’ en het ‘antivruchtbaarheidsonderzoek’:

[O]ur final brief, or the other brief was, [a] very, very important one, was to develop a product to curtail the birth rate of the black population in the country …

Bron

In een andere bloedstollende verklaring ligt één van de voormalige directeuren, Schalk van Rensburg van de Roodeplaat Research Laboratories (RRL) waar het onderzoek gedaan werd toe:

The testimony of Schalk Van Rensburg, also a director of RRL, confirms that underlying Project Coast’s fertility research was the idea of creating a vaccine to cause infertility in black South Africans:14

Adv. Potgieter: … So the product itself, it can never be ethnic specific but you can apply it — to target a particular group of people.
Dr Van Rensburg: You can apply it to whoever group you target, right.

Bron

Het krankzinnige en misdadige programma ‘Project Coast’ werd evenals de rest van het programma ter ontwikkeling van chemische en biologische wapens stopgezet vlak na het einde van het Apartheidsregime. Wouter Basson werd in 1999 op 67 punten aangeklaagd wegens onder andere moord, poging tot moord, ontvoering, fraude en het bezit van drugs. Aanklachten tegen Basson behelsden voorbereiding en samenzwering met als doel het plegen van massamoord en genocide, maar werden op juridisch-technische gronden van de hand gewezen. Wouter Basson werd vrijgesproken op alle punten en keerde terug in het maatschappelijk leven als cardioloog.

Gezien de enorme schaal van de voorgenomen misdaad en de vrijwel onbeperkte macht van de staat over burgers die bij dit alles kwam kijken, mag het niet uitgesloten worden dat Wouter Basson alsnog weer voor het gerecht komt. Maar dan voor het International Criminal Court:

There is no doubt, however, that international law prohibits conspiracy to commit genocide.

Bron

De auteurs van het artikel zijn ook heel duidelijk ten aanzien van de misdadigheid van ‘Project Coast’:

Drawing together the elements, there is at least a reasonable basis to believe that Project Coast’s anti-fertility research entailed a conspiracy to commit genocide under international law. The existence of an agreement to commit the crime may be inferred from the concerted effort to develop a fertility vaccine. That vaccine was to be imposed on the targeted group, as contemplated under Article 2(d) of the Genocide Convention, with the specific intention of destroying a substantial part of it. Those who, sharing that specific intention, intentionally participated in the research or authorized or funded its continued existence bear international criminal responsibility for the crime of conspiracy to commit genocide.

Bron

en verder:

There is a reasonable basis to believe that the anti-fertility research carried out under the auspices of Project Coast constituted a conspiracy to commit genocide. Conspiracy to commit genocide gives rise to individual criminal responsibility under international law.

Bron

Het is ronduit beangstigend als je je realiseert dat er in het Nederlandse parlement (en daarbuiten) figuren rondlopen die menen zich als woordvoerder en pleitbezorger moeten op te werpen van al dan niet meer bestaande regimes, die zich bezighouden en -hielden met dergelijke onbeschrijflijke misdaden als massamoord en genocide en de voorbereidingen daartoe.

Ook mag  dit een aansporing zijn om de strijd tegen het mensenverachtende fascisme van Bosma en de zijnen te intensiveren.
Racisme en fascisme zullen uiteindelijk uitmonden in massamoord en genocide.