De diep gekoesterde wens tot massamoord

“De meeste lichamen werden bij de deur gevonden waar de slachtoffers door trachtten te ontsnappen voor het zich verspreidende gas. De lichamen die over de hele vloer verspreid waren, lagen met de knieën half gebogen. Excrementen, kots en bloed bedekten de lichamen.”

“Het geschreeuw en gekrijs was door de opening te horen en het was duidelijk dat ze vochten voor hun leven” aldus voormalig SS-arts Johann Kremer die volgens zijn eigen dagboek-aantekeningen aan ten minste veertien vergassingen deelnam in Auschwitz.

Is dit of iets dergelijks wat politie-docent die ‘k islamieten’ toewenst als hij het heeft over ‘ik hoop dat ze allemaal zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven’? En Nico Groenewold kan blijkbaar niet wachten tot de massamoord begint getuige zijn ‘zeer snel.’

2014-10-24 Nico Groenewold

Terwijl politie-docent Nico Groenewold bezig was zijn mensen verachtende ideeën te lozen op feesboek, deed Radio Mille Collines in de vorm van de Volkschbruine Haat- & Lasterbode dit weekend in nauwe samenwerking met de voormalige verzetskrant verworden tot een nazi-pamflet Trouw de uiterste best de gemoederen van haat jegens de ‘k islamieten’ van onze politiedocent nog even net als de rest van de afgelopen week flink op te kloppen en aan te wakkeren.
Daarbij werd ruim gestrooid met citaten uit de verzamelde twitter-werken van de wannabe moordenaar en etnisch zuiveraar, Führer aller tokkies in den polder Wilders terwijl het taalgebruik – getuige het ziekelijke woord ‘onthoofdistan’ – daartoe inmiddels is aangepast aan het ‘niveau’ van dat van zijn horigen en overige meelopers.
Laat het volstrekt duidelijk zijn: Nico Groenewold is – naast poezenmevrouw Annabel Nanninga die ook wel wat heeft met ‘een langzame pijnlijke dood’ voor degenen waar ze de schurft aan heeft – echt niet de enige die zo denkt.
Logisch want ‘ze’ hebben het er naar gemaakt toch?

Wie nog een greintje menselijkheid bezit en feesboek of twitter zo af en toe wel eens bekijkt, zich realiseert dat politici suggesties tot het plegen van genocide reuze grappig vinden, dat weer andere politici betogen dat begrip voor massamoordenaar Breivik zeer wel op zijn plaats is terwijl wéér andere politici inmiddels hardop fantaseren over getto’s en concentratiekampen kan zich maar beter ernstig zorgen gaan maken: de wens tot massamoord op medeburgers zit diep bij – naar het lijkt – steeds meer Nederlanders.

Laat ik tot slot opmerken dat politiedocent Nico Groenewold en zijn politieacademie zich niet de illusie moeten koesteren dat met het ijlings verwijderen van dat feesboek-schrijfseltje over ‘zeer snel een langzame pijnlijke dood voor die k islamieten’ en wat gewauwel over ‘respect’ ( de politie is wel zo ongeveer de laatste instantie die dat woord nog mag gebruiken) het nu wel overwaait en het probleem voor hen is opgelost.
Wij van Krapuul hebben de woorden van de politiedocent (trouwens: mevrouw Haifi werd na een onwelgevallige tweet zonder veel omhaal van wegen de laan uit gebonjourd, dus ik neem aan dat – als er nog iets van moreel besef bij de politie aanwezig is – Groenewold zich ook zeer snel bij het UWV kan vervoegen) inmiddels nauwkeurig en voor altijd vast gelegd en zullen- waar nodig – zonder schroom of terughoudendheid herinneren aan wat er kennelijk bij sommigen van de politie leeft.
Net als bijvoorbeeld in het geval van de reeds genoemde Kees van der Staaij, Andries Knevel of deze twee stuks drek op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met hun ideeën:

gvhulzen-tweet