De blinde vlek van het strafrecht

In aansluiting op dit eerdere stuk over de afschaffing van gevangenisstraf:

Bij misdaad en straf wordt door velen onmiddellijk gedacht aan dieven, inbrekers, moordenaars. Individuen dus die bekende strafrechtelijk relevante handelingen plegen. De media en de minister van Veiligheid en, oh ja, Justitie vestigen vooral daarop de aandacht. Dat doen zij minimaal om twee redenen. De eerste is, dat individuele gevallen van ‘gewone’ criminaliteit goed herkenbaar zijn, vaak spectaculair en daardoor mediatiek aantrekkelijk (er valt mee te scoren voor een groot publiek). Het geeft de minister de mogelijkheid om bijvoorbeeld uit te weiden over de effecten van zero tolerance en ‘supersnelrecht’ om vandalen en boeven lik op stuk te geven. Maar laten we niet vergeten dat daarmee vooral wordt ingezet op statistisch gezien individuen uit de lagere sociale klassen. Dit leidt naar de tweede reden.

Die heeft te maken met het buiten beeld brengen van de berg van criminaliteit gepleegd door de hogere klassen, de hyperbourgeoisie. Dit geschiedt door uitvergroting van de criminaliteit die bovenal gekoppeld is aan individuen uit andere klassen.

Ook in Frankrijk wordt gedacht over de betekenis, zin en het onrechtvaardige van gevangenisstraf.
Leest u hier verder.