De blauwe economie: een kans voor kleine eilandstaten

De blauwe economie genereert via visserij, aquacultuur, toerisme, havens, transport, hernieuwbare energie en andere activiteiten jaarlijks wereldwijd een waarde van 1500 miljard dollar. Tegen 2030 zal dat bedrag naar verwachting verdubbeld zijn.

De kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) blijven echter achter: ze hebben weinig inwoners, beperkte mogelijkheden tot diversifiëring van hun economie, kunnen vaak moeilijk opschalen in productie en hebben een zwakke institutionele capaciteit.

Vaak behoren ze tot de meest afgelegen landen ter wereld, waardoor hoge transportkosten de mogelijkheden tot handel ernstig beperken. Bovendien hebben de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden grote impact op deze eilanden. Zie hier de ironie en paradox: tien Caraïbische eilandstaten hebben samen beschikking over een exclusieve economische zone (EEZ) van 1,25 miljoen vierkante kilometer.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be